REFERATE GENERALE

 1. Adina Roceanu, Oana Romanitan, Fiorina Antochi, Cristina Ţiu, Ovidiu Băjenaru, Ruxandra Pascu, Cristina Alexandrescu, Mariana Nanea, Liliana Voinea - Evaluarea pacientului cu neuropatie optică.
 2. V. Chercota - Microcavitaţia.
 3. Claudia Moiceanu, Robertina Radocea, lleana Serghiescu, B.  Carstocea - Electroretinograma în monitorizarea bolii glaucomatoase.
 4. C.  Moraru - Infinity torsional - ideal pentru chirurgia cataractei în sistem coaxial.
 5. Corina Magdei, V. Cusnir, Ludmila Barcă - Virusuri Epstein Barr şi Cytomegalovirus în patologia oculară.
 6. Lilia Dumbraveanu, V. Cusnir, Liliana Groppa, Liana Calinia - Uveitele HLA B 27 asociate cu spondilartrita anchilozantă şi artrita reactivă.

CAZURI CLINICE

 1. D.  Chiselita, C. Danielescu - Endoftalmita postoperatorie după sclerectomie profundă nepenetrantă.
 2. M. Munteanu, Gh. Munteanu, Stela Giuri - Papila optică supranumerară - mit sau realitate.
 3. Silviana Nina Jianu, D. C. Jianu - Aportul ecografiei Doppler color a vaselor retrobulbare în diagnosticul Maladiei Horton cu manifestări oculare.
 4. Cristina Nicula, L. Bran - Keratopatie herpetică recidivantă complicată la un pacient tânăr.
 5. Beatrice Cerbulescu, B. Carstocea, Simona Buliga, Valeria Gheoghieva, Ana Lavinia Taina - Atrofia epiteliului pigmen-tar după chirurgia găurii maculare.
 6. M. Zemba, B. Cucu, Veronica Enache, G. Furedi, Viorica Zugravu, Camelia Manole - Sideoza oculară.

STUDII CLINICE

 1. Aurora Beres - Terapia modernă a blefarospasmului.
 2. D. Chiselita, Alina Antemir, Irina llie - Sclerectomia profundă nepenetrantă: între siguranţă şi eficacitate.
 3. V. Chercotă - Platforma Stellaris - Experienţa personală după primele 100 de cazuri.
 4. C. Sarafoleanu, C. M. Manea - Dacriocistorinostomie modificată, fără protezare, laser asistată.
 5. Simona Ţălu, Sorina Demea, H. Demea, Delia Lese - Avastin în degenerescenţa maculară legată de vârstă.
 6. Beatrice Cerbulescu, Ana-Lavinia Taina, Monica Dinita, Raluca Mălăeanu, Robertina Radocea, B. Carstocea - Eficacitatea bevacizumabului şi triamcinolonului acetonid în tratamentul telangiectaziilorid iopatice maculare.
 7. lleana Vătavu, Constanta Nascutzy, Tatiana Ciomartan, F. Brezan, loana Anca, Silvia Stoicescu - Retinopatia de prematuritate rezultatele unui screening.
 8. 0. Ivan, B. Aides, Anca Amati, Cornel Catoi, Al. Georgescu -  Utilizarea grefonului condrocutanat în reconstruct pleoapei inferioare.

INFORMAŢII PENTRU CITITORI


GENERAL REPORTS

 1. Adina Roceanu, Oana Romanitan, Fiorina Antochi, Cristina Tiu, Ovidiu Bajenaru, Ruxandra Pascu, Cristina Alexandrescu, Mariana Nanea, Liliana Voinea - Assessment of a patient with optic neuropathy.
 2. V. Chercota - Microcavitation.
 3. Claudia Moiceanu, Robertina Radocea, lleana Serghiescu, B.   Carstocea - Electroretingraphy in glaucoma patients monitoring.
 4. C.  Moraru - Torsional infinity - ideal for cataract surgery in coaxial sistem.
 5. Corina Magdei, V. Cusnir, Ludmila Barca - Epstein Barr and cytomegaloviruses in ocular pathology.
 6. Lilia Dumbraveanu, V. Cusnir, Liliana Groppa, Liana Calinia - HLA B 27 uveitis in anchilosing spondilitis and reactive artritis.

CLINICAL CASES

 1. D.  Chiselita, C. Danielescu - Postoperative endophthalmitis after non-pentrating deep sclerectomy.
 2. M. Munteanu, Gh. Munteanu, Stela Giuri - Multiple optic disc - myth or reality.
 3. Silviana Nina Jianu, D. C. Jianu - Giant cell arteritis with eye involvment - color Doppler imaging or retrobulabar vessels findings.
 4. Cristina Nicula, L. Bran - Complicated recurrent herpetic keratitis in an young patient.
 5. Beatrice Cerbulescu, B. Carstocea, Simona Buliga, Valeria Gheoghieva, Ana Lavinia Taina - Atrophy of retinal pigment epithelium after macular hole surgery.
 6. M. Zemba, B. Cucu, Veronica Enache, G. Furedi, Viorica Zugravu, Camelia Manole - Ocular siderosis.

CLINICAL STUDIES

 1. Aurora Beres - Modern therapy in blepharospasmus.
 2. D. Chiselita, Alina Antemir, Irina Hie - Non-pentrating deep sclerectomy - between safety and efficacy.
 3. V. Chercota - Stellaris platform - Personal experience after the first 100 cases.
 4. C Sarafoleanu, C. M. Manea - Modified endoscopic DCR without stenting and LASER assisted.
 5. Simona Talu, Sorina Demea, H. Demea, Delia Lese - Avastin in age related macular degeneration.
 6. Beatrice Cerbulescu, Ana-Lavinia Taina, Monica Dinita, Raluca Mălăeanu, Robertina Radocea, B. Carstocea - Triamcinolone acetonide bevacizumab performance in treatment and idiopathic macular spider veins.
 7. lleana Vatavu, Constanta Nascutzy, Tatiana Ciomartan, F. Brezan, loana Anca, Silvia Stoicescu - Retinopathy of prematurity - screening results.
 8. 0. Ivan, B. Aides, Anca Amati, Cornel Catoi, Al. Georgescu -  Condrocutanat grephon use in inferior palpebra; reconstruction.

INFORMATIONS FOR READERS


EVALUAREA PACIENTULUI CU NEUROPATIE OPTICĂ

ADINAROCEANlT, OANA ROMANIŢAN1, FLORINA ANTOCHI1, CRISTINA ŢIU1,
OVIDIU BĂJENARU1, RUXANDRA PASCU, CRISTINA ALEXANDRESCU2, MARIANA NANEA3,
 
LILIANAVOINEA2
'CLINICA DE NEUROLOGIE, SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI 
2
CLINICA DE OFTALMOLOGIE, SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI 
3
UMF „CAROL DAVILA"

REZUMAT

Neuropatia optica (NO) consta in scăderea acuităţii vizuale datorată infla-mapei nervului optic. Pacientul cu NO trebuie evaluat atât clinic cat siprin exame-ne paraclinice complexe (prin examene de rezonanţă magnetică, potentiate evo-cate vizuale şi examenul lichidului cefalorahidian), întrucât NO poate reprezenta simptomul de debut al sclerozei multiple. Tratamentul antiinflamator steroidian trebuie administrat parenteral iar pacientul trebuie urmărit neurologic pentru a sur-prinde aparipa unui nou semn neurologic.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Optic neuropathy (ON) is defined as the reduction of vision due to inflammatory lesion of the optic nerve. The patient with ON has to be evaluated clinically but also with complex techniques (magnetic resonance imaging, visual evoked potentials, cerebrospinal fluid examination) because ON could be the presenting symptom in multiple sclerosis patients. Corticosteroids should be administrated intravenous and the patient should be followed by the neurologist in order to signal the appearance of new neurological signs.

KEYWORDS:


MICROCAVITATIA

V. CHERCOTĂ - CLINICA DE OFTALMOLOGIE TIMIŞOARA

CUVINTE CHEIE:


ELECTRORETINOGRAMA IN MONITORIZAREA BOLII GLAUCOMATOASE (I)

DR. CLAUDIA MOICEANU, DR. ROBERTINARADOCEA, DR. ILEANASERGHIESCU, PROF. DR. BENONE CARSTOCEA

REZUMAT

Investigatiile electrofiziologice ale aparatului vizual revin in actualitate cu elemente noi; testele functionate actuate prezinta subiectivism (CV) side aceea se impune utilizarea unor investigatii cu grad crescut de obiectivitate: ERG full field, ERG pattern, in stabilirea diagnosticului precoce si in urmarirea evolutiei unor boli oftalmologice.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Ocular electrophysiology investigations come back in actuality with new elements; current functional tests involve bias (VF) and require the use of investigations with a high degree of objectivism: full field ERG, pattern ERG, for early detection and monitoring of certain ophthalmic diseases.

KEYWORDS:


INFINITY TORSIONAL IDEAL PENTRU MICROCHIRURGIA CATARACTEI, ÎN SI STEM COAXIAL

DR. CRISTIAN MORARU CLINICAOFTALMOLOGICAOCULUS, BUCUREŞTI, ROMANIA


VIRUSURI EPSTEIN-BARR SI CYTOMEGALOVIRUS ÎN PATOLOGIA OCULARÂ

CORINAMAGDEI*, VALERIU CUŞNIR**, LUDMILA BÂRCĂ** 
*SPITALUL CLINIC REPUBLICAN PENTRU COPII „EMILIAN COŢAGA" 
**USMF „NICOLAE TESTEMIŢANU", 
***CATEDRA OFTALMOLOGIE, CATEDRABOLI INFECŢIOASE LA COPII, CHIŞINĂU, MOLDOVA

REZUMAT

Virusul Epstein-Barr (VEB) şi Citomegalovirus (CMV) sunt reprezentanpi familiei Herpesviridae şi reprezintă un pericol sporit pentru om. Pericolul este favorizat prin gradul foarte înalt de infectare a populaţiei. Patologia oculară indusă de eipoate afecta toate mediile şi tunicile analizatorului optic.

Maladiile condiponate de aceşti viruşi necesită diferenpere şi confirmare etiologică. Aceasta are ca scop aplicarea unei medicapi antivirale şi imunomodu-latorii optimale.

CUVINTE CHEIE:

SUMMARY

Epstein-Barr virus (EBV) and Citomegalovirus (CMV) are Herpesviridae family representative and presents a real danger for human. A very high infect risk of population farther the danger. The ocular pathology induced by them can affect all media and tunics of optic analyzer.

An etiologic differentiation is necessary for the mentioned viruses induced diseases. The etiologic differentiation has like purpose the enforcement of an effective and optimal antiviral and immunomodulating therapy.

KEY WORDS:


UVEITELE HLA-B27 ASOCIATE CU SPONDILARTRITÂ ANCHILOZANTĂ SI ARTRITĂ REACTIVÂ

LILIA DUMBRĂVEANU*,V.CUŞNIR*,LILIANA GROPPA**,LIANA CALININA*** 
CATEDRA OFTALMOLOGIE*,CATEDRA BOLI INTERNEN1** USMF"N.TESTEMIŢANU", 
SPITALUL CLINIC REPUBLICAN***, CHIŞINĂU,REPUBLICA MOLDOVA

REZUMAT

Scopul lucrării. Lucrarea îşi propune ca scop studierea particularităţilor clinice ale uveitelor HLA B27 pozitive la pacienţii cu uveită asociată cu spondilar-trită anchilozantă şi artrită reactivă.

Material şi metodă. Studiul include 64 pacienţi cu diagnosticul de uveită internaţi şi trataţi în clinica de oftalmologie a USMF „Nicolae Testemiţanu" SCM "Sfânta Treime" în perioada 2005-2008.

Diagnosticul de uveită a fost stabilit in baza date/or anamnestice şi examenului oftalmologic complex.

Determinarea complexului major de histocompatibilitate HLA -B27 s-a efectuat prin metoda limfocitotoxică. Top pacienţii din lotul de studiu au fost consultant de către reumatolog.

Rezultate. Lotul de studiu era compus din 50 (78%) de bărbaţi şi 14 (22%) femei Frecvenţa haplotipului HLA B27+ în lot a fost de 72%. h uveitele HLA B27+ asociate cu spondilartrită anchilozantă şi artrită reactivă predomină forma clinică anterioară - 85%, afectarea monolaterală in 92%, evoluţia acestora fiind cronică în 17%> şi cu o tendinţă către recidivă multiplă în 11%.

Concluzii. Haplotipul HLAB27 constitute markerul genetic al uveitelor asociate cu spondilartropatii cu frecvenţa de 72%.

Uveitele HLA B27+în lotul de studii au fost cu afectare preponderent mas-culină in 78%, acute-72% , anterioare-85%, monolaterale-92%.

Cercetarea factorului genetic HLA B27 la pacienpi cu uveită, de rind cu sacroileita şi manifestările articulare specifice reprezintă calea cea mai scurtă in diagnosticul precoce al spondilartropatiilorseronegative.

CUVINTE CHEIE:

SUMMARY

Clinical particularities of uveitis HLA B27 at patients with uveitis associated with ankylosing spondylitis and reactive arthritis.

The study was made on 64 patients with uveitis treated in the municipal hospital between 2005-2008.

The diagnostic was established after a complex ophthalmologic research.

Histocompatibility HLA -B27 was determined at all the group of patients. Each patient was consulted by the rheumatologist.

In the study were included 50 (78%) men and 14 (22%) women. The frequency of HLA B27+ was 72%>. At HLA B27+ associated with ankylosing spondylitis and reactive arthritis is present the anterior form at 85%, monolateral affection in 92%. Their evolution is chronic at 17% and has a tendency for recidivism at 11%.

HLA B27 is a genetic factor of uveitis associated with spondylarthropathies in 72%. The study determined the disease at 78% of men, 72% were acute, 85% were anterior and 92% were mono-lateral.

The research of HLA B27 at patients with uveitis is one of the shortest ways for earlier diagnosis of ankylosing spondylitis.

KEY WORDS:


ENDOFTALMITA POSTOPERATORIE DUPÂ SCLERECTOMIE PROFUNDĂ NEPENETRANTĂ - CAZ CLINIC

D. CHISELIŢĂ, C. DANIELESCU
CLINICA OFTALMOLOGIE, SPITALUL„SF. SPIRIDON", IAŞI

REZUMAT

Se prezintă cazul unui pacient ce a suferit sclerectomie profundă nepene-trantă (cu utilizarea intraoperatorie a Mitomicinei C) pentru tratamentul unui glau-com primitiv cu unghi deschis avansat pe ochi unic functional. Intervenpa chirurgi-cală a decurs fără incidente, acuitatea vizuală a fost păstrată postoperator, iarpre-siunea intraoculară redusă.

După aproximativ 2 luni pacientul s-a adresat In urgenţă clinicii noastre unde i s-a diagnosticat endoftalmită legată de filtrantă.

Tratamentul afecpunii (ce a inclus vitrectomia prin pars plana) nu a reuşit să combată instalarea necrozei retiniene, ce a rezultat In pierderea acuităţii vizuale.

Acesta este, după ştiinţa autorilor, primul cazpublicat de endoftalmită după sclerectomie profundă nepenetrantă.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

This is a case report concerning a patient that was subject to non-penetrating deep sclerectomy (with intraoperative Mytomicin C) for the management of advanced open angle glaucoma in the only functional eye. The surgery was uneventful, the visual acuity was preserved and the intraocular pressure was reduced.

After 2 months the patient presented with symptoms of postoperative bleb-related endophthalmitis.

The treatment of this condition (including pars plana vitrectomy) did not succeed in preventing a severe retinal necrosis that resulted in the loss of visual acuity.

This is, to our knowledge, the first published case of endophthalmitis after non-penetrating deep sclerectomy.

Keywords:


PAPILA OPTICĂ SUPRANUMERARĂ: MIT SAU REALITATE

M. MUNTEANU, GH. MUNTEANU, STELA GIURI, 
CLINICA DE OFTALMOLOGIE TIMIŞOARA 
CORESPONDENŢĂ: M. MUNTEANU, 26, BD. REVOLUŢIEI 1989, TIMIŞOARA, ROMANIA 
E-MAIL: MIHNEAM@MAIL.DNTTM.RO

REZUMAT

Obiectiv: Studiul aspectelor clinice ale papilei supranumerare.

Observaţii clinice: Este vorba de două cazuri de papilă supranumerară. Primul caz, cu aspect de papilă dublă duplicată, în care la nivelul planşeului papilei supranumerare se remarcă emergenţa unei artere cilioretiniene. Cazul al doilea, cu papilă pseudodublă, în contextul unei miopii medii, cu vizibilitatea circulaţiei corioretiniene.

Discuţii concluzii: Diagnosticul de papilă supranumerară este dificilşi dis-cutabil. Susţinerea sa impune prezenţa unor condiţii apriorice: contur papilar dublu, vascularizaţie de tip central cu emergente separate, pulsaţie vasculară sin-cronă, argumente de imagistică sau morfopatologie. Până în prezent un caz clinic care să cuprindă aceste condiţii nu a fost publicat.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Objective: To study the clinical aspects of multiple optic papilla.

Clinical observation: We present 2 cases with multiple optic papilla. First case, with an aspect of duplicated double papilla, where at the supranumerary papilla we noticed a cilioretinal artery. The second case, with pseudo-double papilla, in context of a medium myopia, with visualization of the choroidal circulation.

Discussions and Conclusions: The diagnosis of multiple optic papilla is difficult. Its support requires the presence of multiple conditions: double papillary margins, central vascularization with separate emergence, synchronous vascular pulsation, imagistic and morphopathologic arguments. So far, no clinical case with those required conditions was ever published.

KEYWORDS:


APORTUL ECOGRAFIEI DOPPLER COLOR A VASELOR RETRORULBARE ÎN DIAGNOSTICS. MALADIEI HORTON CU MANIFESTĂRI OCULARE

SILVIANA NINA JIANU
DEPARTAMENTUL DE OFTALMOLOGIE, SPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ TIMIŞOARA

SILVIANAJIANU@YAHOO.COM

D.C. JIANU
CLINICA DE NEUROLOGIE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TIMIŞOARA

REZUMAT

Introducere. Maladia Horton(arterita temporală) este o vasculită primitivă, ce afectează vasele man, In special ramurile artereicarotide externe(ACE).

Obiectiv. Evaluarea utilităpi ecografiei Doppler color a vaselor retrobulbare In studiul a doi pacienp cu maladie Horton, cu manifestări oculare.

Metodă. Am utilizat un ecografcu o sondă liniară 8-15 MHz.

Rezultate. Cei doi pacienp au prezentat alterarea stării generate, cefalee temporală, sensibilitate crescută la palparea arterei temporale superficiale şi sin-drom inflamator nespecific. La primul pacient s-a costatat la OD /obstrucpe de arteră centrală a retinei, iarja eel de al doilea, la OS/ neuropatie optică ischemică anterioară. Biopsia de arteră temporală a fast pozitivă în ambele cazuri.

Investigapa ultrasonografică a fost efectuată în primele 10 zile de la iniperea corticoterapiei. Ecografia Doppler color a decelat, In ambele cazuri, fluxuri mult diminuate( In special vitezele telediastolice) şi indici de rezistenţă crescup In toate vasele retrobulbare, la nivelul ambelor orbite( inclusiv cea indemnă).

Modificările tipice de la nivelul arterei temporale superficiale au fost: haloul, asociat cu stenoze sau ocluzie a ramurilor arterei carotide externe.

Concluzie. Ecografia Doppler color a vaselor retrobulbare reprezintă un instrument util pentru diagnosticul maladiei Horton.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Background. Giant cell arteritis (temporal arteritis) is a primary vasculitis, that affects large arteries, especially branches of the external carotid artery( EC A).

Purpose. To assess the role of CD! of retrobulbar vessels in the study of two patients with giant cell arteritis with eye involvement.

Methods. We have used a sonographer with 8-15 MHz linear probe.

Results. Both patients presented malaise, temporal headache, tender temporal arteries and signs of inflammation. The first patient had a central retinal artery obstruction of the right eye, and the second had anterior ischaemic optic neuropathy of the left eye. Temporal artery histology was positive in both cases.

Ultrasound investigation was performed within the first 10 days of corticosteroid treatement. CDI of retrobulbar vessels detected low blood velocities, especially end-diastolic velocities and high resistance index in all retrobulbar vessels, in both orbits. Typical sonographic features in temporal arteritis were „halo", associated with stenoses or occlusions of branches ofECA.

Conclusions. Ultrasound investigation is a valuable diagnostic tool to investigate giant cell arteritis.

KEY WORDS:


KERATOPATIE HERPETICĂ RECIDIVANTĂ COMPLICATÂ LA UN PACIENT TÂNĂR

CRISTINA NICULA, L. BRAN, 
CLINICA OFTALMOLOGICĂ, UMF CLUJ-NAPOCA

REZUMAT

Keratita herpetică reprezintă o patologie tot mai frecventă, mai ales în rîn-dul populaţiei adulte. Netratată corespunzător, poate duce la complicaţii oculare greu de tratat şi chiar handicap vizual. De asemenea, episoadele recidivante tre-buie diagnosticate şi tratate adecvat, pentru a nu lăsa loc formelor evolutive, care ades due la o recuperare vizuală lentă şi incompletă.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Herpetic keratitis is an increasingly frequent pathology, especially among the adult population. Untreated, it can lead to ocular complications difficult to treat and even to visual disabilities. Also, recurrent episodes should be diagnosed and treated appropriately in order not to leave room for the complicated forms, which often lead to a slow and incomplete visual recovery.

KEYWORDS:


ATROFIA EPITELIULUI PIGMENTAR DUPÂ CHIRURGIA GĂURII MACULARE

DR. BEATRICE CERBULESCU, PROF. DR. B. CÂRSTOCEA, DR. SIMONA BULIGA, DR. VALERIA GHEORGHIEVA, DR. ANA-LAVINIA TAINA, 
CLINICA LASER OPTICS BUCUREŞTI

REZUMAT

Pornind de la trei cazuri de gaura maculara - operate cu rezultate anatomice bune (inchiderea gaurii maculare), dar cu rezultate functionate modes-te, se cauta factorul ce a dus la atrofia epiteliului pigmentar, evidentiata la exami-narea maculei prin tomografie in coerenta optica.

CUVINTE CHEIE:

ABSTARCT

We present three cases of macular hole. After macular surgery we observed good anatomical results (closed macular holes) but poor functional results. We try to identified the element who produced atrophy of retinal pigment epithelium.

KEYWORDS:


SIDEROSOS BULBI - CAZ CLINIC -

M. ZEMBA, B. CUCU, VERONICA ENACHE, G. FUREDI, CAMELIA MANOLE, ELENA GHERASIMIUC

REZUMAT

Se prezinta un caz de sideroza oculara, complicat cu glaucom secundar absolut. Diagnosticat initial cu glaucom primitiv cu unghi deschis la ambii ochi si tratat ca atare timp de 4 ani, in urma reluarii anamezei si a investigatiilor paracli-nice se constata ca unul dintre ochi este normal, stabilindu-se diagnosticul cored pentru ochiul afectat.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

We show a clinical case ofsiderosis bulbi with absolute secondary glaucoma. The initial diagnosis was primary open angle glaucoma in both eyes, and the patient was treated wityh eye drops for 4 years. After reassessment of anamnesis, clinical and paraclinical investigations we find that one eye is normal and the real diagnosis in the invoved eye.

KEYWORDS:


TERAPIA MODERNA A BLEFAROSPASMULUI

DR. AURORA BEREŞ
MED. PRIMAROFTALMOLOG, SPITALULDE URGENŢĂ FOGOLYAN KRISTOF, SF-GHEORGHE

REZUMAT

Obiectivul lucrarii este prezentarea farmacologica a toxinei botulinice de tip A =(BAT), precum si utilizarea in scop terapeutic in oftalmologie a acestei toxine in blefarospasmul esential. Aceasta lucrare analizeaza rezultatele tratamentului precum si dezavantajele lui.

Material si metoda: In ultimii 3 ani au fost tratati 21 de pacienti cu ble-farospasm esential. Tratamentul cu toxina botulinica tip A administrata in doze efi-ciente este urmata de o perioada de repaus de 3-4 luni.

Rezultate: la totipacientii tratati cu Dysport,simptomele s-au ameliorat sau chiar au cedat. Tratamentul trebuie efectuat anual de minim doua ori(din 6 in 6 luni),datorita fenomenului de „sprouting" axonal.

Concluzii: tratamentul blefarospasmului esential cu toxina botulinica tip A este o metoda sigura ,eficienta cu rezultate instalate relativ rapid. Trebuie sa fie ales inca de la primul pas in tratamentul acestei afectiuni.

CUVINTE CHEIE:

SUMMARY

Purpose: pharmaceutical presentation ofbotulinA toxin (BAT) and its therapeutical use in ophthalmology in essential blepharospasm, as well. This work analyses the results and the disadvantages of the cure.

Material & methods: During the last 3 years 21 patients suffering of essential blepharospasm have been cured. The cure with botulinA toxin administrated in efficient doses is followed by a 3-4 months period of pause.

Results: At all the patients cured with Dysport, the simptoms have improved or weakened. The cure should be done at least twice a year (from 6 to 6 months) due to the "sprouting" axonal phenomenon.

Conclusions: the treatment of essential blepharospasm with botulin A toxin is a reliable and efficient method, with results relatively quickly installed. In treating this disease, it should be chosen from the very beginning.

KEYWORDS:


SCLERECTOMIA PROFUNDÂ NEPENETRANTĂ: ÎNTRE SIGURANTĂ SI EFICACITATE

D. CHISELIŢĂ, ALINACANTEMIR, IRINAILIEŞ, CLINICAI OFTALMOLOGIE IAŞI

REZUMAT

Scop: Găsirea unor indicaţii particulare prin care să beneficiem de avan-tajele majore ale sclerectomiei profunde nepenetrante (SPNP)

Material si metodă: Studiu retrospectiv ce include 40 ochi cu glaucom cu unghi deschis (primitiv şi pseudoexfoliativ) la care s-a practicat SPNP (fără implant) cu aplicarea locală intraoperatorie de mitomicină C in ambulator. S-a determinat PIO, raportul C/D, acuitatea vizuală şi numărul de medicamente antiglaucomatoase preoperator şi la 3 luni postoperator. Am analizat complicaţiile intra si postoperatorii ale SPNP precum si profilul pacienplor selectap pentru acest tip de intervenţie.

Rezultate: Succesul terapeutic global (PIO<21 mm Hg + raportul C/D pre sipostoperator neschimbat + acuitatea vizuală pre si postoperatorie neschimbate) a fost obp'nut in 90% din cazuri; numărul de medicamente antiglaucomatoase a scăzut după SPNP (2J2+/-0J3 preoperator, 0,26+/-0,21 postoperator, p<0,00002). Succesul terapeutic complet (PIO<21 mm Hg fără medicape antiglau-comatoasă adiponală) a fost de 80%, succesul terapeutic calificat (PIO<21 mm Hg cu medicape antiglaucomatoasă adiponală) a fost de 95%; 50% din cazurile operate au PIO<15 mm Hg la 3 luni postoperator. Complicapile intraoperatorii au fost rare (4 cazuri) şi minore; complicapile postoperatorii majore au fost: hipotonie ocu-lară (1 caz), fibroza filtrantei (2 cazuri), endoftalmita legată de filtrantă (1 caz).

Candidapi buni pentru SPNP au fost: pacienp peste 70 ani şi comorbidităp extraoculare importante, glaucom avansat cu acuitate vizuală conservată sau monoftalmi funcponal.

Concluzii: SPNP cu aplicape locală de mitomicină C determină reducerea semnificativă a PIO cu prezervarea acuităpi vizuale si o rată redusă a compli-capilor la pacienp in vârstă, cu glaucom cu unghi deschis avansat sau monoftalmi funcponal, operap in ambulator.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Purpose: To find the indications that would benefit the most from non penetrating deep scle-rectomy (NPDS) major advantages.

Method: Retrospective study that included 40 eyes with open angle glaucoma (primary or pseudoexfoliative) which were subject to NPDS as ambulatory surgery, without an implant, but with intraoperative application of mitomycin C. We have determined the IOP, C/D ratio, visual acuity and the number of antiglaucoma drugs preoperatively and at 3 months postoperatively. We have analyzed the intraoperative and postoperative complications of NPDS and also the profile of the patients selected for this surgery.

Results: Global success (IOP <21 mmHg + C/D ratio that remained unchanged postoperatively + visual acuity that remained unchanged postoperatively) was obtained in 90% of cases; the number of antiglaucoma drugs was significantly decreased ( from 2,72+/-0,73 preoperatively to 0,26+/-0,21 postoperatively, p<0,00002). Complete success (IOP <21 mmHg without antiglaucoma medication) was achieved in 80% of cases. The rate of qualified success (IOP < 21 mmHg with antiglaucoma medication) was 95%; 50% of eyes have IOP < 15 mmHg at 3 months.

Intraoperative complications were rare (4 cases) and minor. Postoperative complications were: ocular hypotony (1 case), bleb fibrosis (2 cases), bleb-related endophthalmitis (1 case).

The best candidates for NPDS were patients over 70 years with important extraocular comor-bidities, advanced open angle glaucoma with preserved visual acuity or monophthalmic patients.

Conclusions: NPDS with intraoperative application of Mitomycin C as ambulatory surgery provides significant IOP reduction while preserving visual acuity and has a low rate of complications in elderly patients with advanced open angle glaucoma or monophthalmic patients.

KEYWORDS:


PLATFORMA STELLARIS - EXPERIENTA PERSONALĂ DUPĂ PRIMELE 100DE CAZURI

V. CHERCOTĂ, CLINICADE OFTALMOLOGIE TIMIŞOARA

CUVINTE CHEIE:


MODIFIED ENDOSCOPIC DCR WITHOUT STENTING AND LASER ASSISTED

CODRUT SARAFOLEANU, CLAUDIU MARIUS MANEA
ENT&HNS DEPARTMENT, "SFANTA MARIA" HOSPITAL, BUCHAREST, ROMANIA
PROFESSOR DR. CODRUT SARAFOLEANU
HAGI GHITASTREET, N0.66, SECTOR 1, ZIP CODE 011504, BUCHAREST, ROMANIA
TEL. / FAX: 00 40 21 222 35 38, EMAIL: CSARAFOLEANU@GMAIL.COM

SUMMARY

To evaluate the outcomes of endoscopic LASER assisted dacryocystorhi-nostomy without stenting, a total of 39 patients (41 eyes) with complains of epiphora and diagnosed with nasolacrimal duct obstruction were included in a prospective study. All the patients had the same preoperative assessment, including radiological and ophthalmologic evaluation, with repeated lacrimal washouts, to confirm the postsacal obstruction.

The surgical technique's goal was to create a wide opening of the medial wall of the sac, using drilling of the frontal process of the maxillary bone and some of the lacrimal bone, incision of the lacrimal sac and the radial vaporisation of the incision margins performed with Diode LASER, in order to create a 0,7 - 1 cm opening in the medial wall of the sac. Patients were examined endoscopically at postoperative intervals of 1 month, 3 month, 6 and 9 month minimum (follow-up period ranged between 9 to 21 months, average 11,8 months). We obtained a good permeability of the opening of the lacrimal sac in 87,8% of our cases (36 eyes). 5 patients (12,2%) required re-evaluation of the medial sac wall area and re-intervention using different methods.

The success criteria were considered the patient's relief of symptoms and the endoscopic visualization of a patent stoma. In conclusions, in the hands of an experienced surgeon, endoscopic LASER assisted dacryocystorhinostomy without stenting compares favourably with other techniques.

KEYWORDS:


AVASTIN IN DEGENERESCENTA MACULARÂ LEGATĂ DE VÂRSTĂ

SIMONAŢĂLU*, SORINA DEMEA**, H. DEMEA**, DELIA LEŞE***
* UMF „IULIU HAŢIEGANU" CLUJ-NAPOCA, DISCIPLINA OFTALMOLOGIE
** OFTA REVIEW CLUJ-NAPOCA
*** STUDENT UMF „IULIU HAŢIEGANU" CLUJ-NAPOCA

"Publicarea lucrării a fost posibila prin derularea grantului CNCSIS ID 459".

Obiectiv

In lucrarea de faţă, ne-am propus evaluarea rezultatelor de etapă ale trata-mentului cu Bevacizumab (Avastin) in Degenerescenta Maculară Legata de Vârstă (DMLV) - forma neovasculară.

Material. Metodă

Studiul este retrospectiv şi cuprinde 20 de pacienp consecutivi (27 de ochi) la care s-a injectat Avastin intravitrean, spitalizap In Clinica de Oftalmologie din Cluj-Napoca, In perioada septembrie 2007 - martie 2009, având diagnosticul DMLV- forma neovasculară. Pacienplor li s-au administrat 3 injecp'i cu Avastin, la interval de aproximativ o lună. Dozele injectate au fost de câte 0,05 ml Avastin (1,25 mg)/ injecpe. Pentru evaluarea eficienţei tratamentului s-au folosit valorile acuităpi vizuale (AV), ale grosimii foveolare (GF) şi ale volumului macular total (VMT), înainte şi după tratament. AV a fost evaluată cu ajutorul optotipului clasic, iar GFşi VMT, prin examenul TD (Time Domain)-OCT Perioada de urmărire a vari-at intre: 4-10 luni. Pentru interpretarea statistică a rezultatelor, s-a utilizat testul t al lui Student, o valoare a luip < 0.05 fiind considerată semnificativă.

Rezultat

Din totalul de 27 de ochi tratap, 8 (30%) au avut evolupe favorabilă a AV vizuale, 15 ochi (55%) - evolupe staponară, iar 4 ochi (15%) au evoluat nefavora-bil. GF a avut o evolupe favorabilă (aceasta a scăzut după tratament), la 18 din cei 27 ochi tratap cu Avastin (66.66%) şi nefavorabilă, la 9 ochi (33.33%). Din cei 27 ochi tratap cu Avastin, 21 ochi (77.77%) au avut evolupe favorabilă a VMT(acesta a scăzut după tratament), iar 6 ochi (22.22%) au evoluat nefavorabil (VMTa cres-cut după tratament).

Concluzii

Evolupa cantitativă AV a fost predominant staponară (55% din ochii tratap). Majoritatea pacienplor descriu, însă, o ameliorare a calităpi vederii, chiar dacă, din punct de vedere cantitativ, aceasta a rămas nemodificată. Evolupa GFşia VMT a fost predominant favorabilă după tratamentul cu Avastin: 66.66% , respectiv 77.77% dintre ochii tratap. Corelapa directă intre evolupa AV şi a date/or morfolo-gice evaluate prin OCT, a fost evidenpată la 33.33% dintre ochii tratap.

CUVINTE CHEIE:

Objective

The purpose of the study is to evaluate the preliminary results of the treatment with Bevacizumab (Avastin) in the neovascular (wet) form of Age-Related Macular Degeneration (AMD).

Material. Method

The study is retrospective and includes 20 consecutive patients (27 eyes) who had received Avastin intravitreally hospitalized in the Ophthalmology Clinic from Cluj-Napoca, between September 2007 - march 2009, for wet AMD. Every patient had received 3 Avastin injections, approximately one month apart. Each dosis consisted of 0.05 ml (1.25 mg) Avastin. The therapeutical effect has been evaluated by: the value of the visual acuity (VA), the foveolar thickness (FT) and the total macular volume (TMV), before and after the treatment. In order to measure the VA, the classical optotipe has been used and the FT and the TMV have been evaluated by Time Domain (TD)-OCT The follow-up period has varied between 4-10 months. The statistical interpretation of the results has been performed by the use of the Student t test, a p value < 0.05 being considered statistically significant.

Results

Of the 27 treated eyes, 8 (30%) had a favorable evolution of the VA, 15 (55%) - a stationary one and 4 eyes (15%) had an unfavorable outcome. The FT decreased (favorable evolution) in 18 eyes (66.66%) and increased (unfavorable evolution) in 9 eyes (33.33%). The TMV had a favorable evolution (decrease) in 21 eyes (77.77%) and an unfavorable one (increase), in 6 eyes (22.22%).

Conclusions

The quantitative evolution of the VA has been predominantly stationary (55% of the eyes). Most patients described an improvement in the quality of vision, even if the VA has remained unchanged. The evolution of the FT and of the TMV has been predominantly favorable: 66.66%, 77.77% respectively. We noted the direct correlation between the evolution of the VA and of the morphological parameters evaluated by OCT, only in 33.33% of the treated eyes.

KEY WORDS:


EFICACITATEA BEVACIZUMABULUI SI TRIAMCINOLONULUI ACETONID ÎN TRATAMENTUL TELANGIECTAZIILOR IDIOPATICE MACULARE

DR. BEATRICE CERBULESCU, DR. ANA-LAVINIA TAINA, DR. MONICA DINITA, DR RALUCA MALAEANU, DR. ROBERTINA RADOCEA, PROF. DR. B. CARSTOCEA CLINICA LASER OPTICS BUCURESTI

REZUMAT

Scopul lucrarii H reprezinta evaluarea eficacitatii agentilor anti-VEGF si a triamcinolonului intravitrean in tratamentul telangiectaziilor maculare, la pacientice au fost urmariti pe o perioada medie de 6 luni. S-au analizat 7 pacienti cu diferite tipuri de telangiectazii, diagnosticate, clasificate si urmarite prin angiofluorografie si tomografie in coerenta optica. S-a observat reducerea edemului la majoritatea pacientilor, in functie de tipul telangiectaziilor.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

This article evaluated the efficacy of intravitrean injection of anti VEGF agents and triamcinolon in the treatment of macular telangiectasis. The patients were followed six months. We practiced fluorescein angiography, optical coherence tomography. We measured the thickening of macular edema and best corrected of visual acuity.

KEYWORDS:


RETINOPATIA DE PREMATURITATE - REZULTATELE SCREENING-ULUI PE UN LOT DE 1783 PREMATURI, ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2002 - 31 DECEMBRIE 2007

DR ILEANAVĂTAVU, DR. CONSTANTA NASCUTZY, DR. TATIANACIOMÂRTAN, DR F. BREZAN, PROF. DR. IOANAANCA, CONF. DR. SILVIA STOICESCU
INSTITUTUL PENTRU OCROTIREA MAMEI ŞI COPILULUI „A. RUSESCU" (IOMC) - BUCUREŞTI

REZUMAT

Obiectiv

Analiza rezultatelor screening-ului retinopatiei de prematuritate (RP) la un lot de prematuri evaluap In IOMC In perioada septembrie 2002 -31 decembrie 2007.

Material şi metodă

Din baza de date a prematurilor incluşi In screeningul RP efectuat In mater-nităţile din Bucureşti de către medicii oftalmologi de la IOMC, darşi a prematurilor trimişi sporadic de diferite unităţi de neonatologie din ţară către IOMC, s-au anal-izat aspectele legate de incidenţa RP, precum şi de rezultatele tratamentului laser aplicat.

Rezultate

Au fost examinap 1783 de prematuri, incidenţa globală a RP fiind de 55%. Vârsta gestaponală (VG) şigreutatea la naştere (Gn) au fost factori importanp aso-ciap cu rise crescut de RP Dintre cei 981 prematuri cu RP, 12,6% aveau VG=32-34 săptămâni şi26,1% aveau Gn=1500-2000g.

272/1783 (15,2%) au avut forme severe de RP, beneficiind de fotocoagulare laser. Rezultate favorabile s-au obpnut In 86,7 % din cazuri, cu diferenţe semnificative între cei cu leziuni de RP In zona II faţă de cei cu RP In zona I (93,3% vs 76,9%, p = 0,002).

Concluzii

Incidenţa RP In ţara noastră este, deocamdată, mai mare decât In ţările dezvoltate. Considerăm că, In prezent In Romania, se impune lărgirea criteriilor de screening la VG < 34 săptămâni şi/sau Gn < 2000 g.

Rezultatele pe termen scurt ale fotocoagulării laser sunt similare celor din ţările dezvoltate.

Pentru reducerea incidenţei cecităpi determinate de RP se impune extin-derea programului de screening şi tratament la nivelul întregiiţări.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Objective

Analysis of the results of screening for retinopathy of prematurity (HOP) in a sample of prematurely born babies evaluated in the Institute for Mother and Child Care, between September 2002 - 31st December 2007.

Materials and method

A data base ofpreemies screened for retinopathy of prematurity in our clinic and also those referred sporadically from different neonatal units from other towns (1783 babies) was set up, and this was used to analyze aspects referring to the HOP incidence, as well as outcomes of laser treatment.

Results

A total of 1783 preterm babies were examined., overall incidence of HOP was 55%. Gestational age (GA) and birth weight (BW) are important factors associated with an increased risk ofROP). Of the 981 preemies with various stages ofROP, 124 (12,6%) had GA 32 - 34 weeks and 264/981 (26,1 %>) had BW1500- 2000g.

272/1783 (15,2%) had severe HOP, which required laser photocoagulation. Favourable outcomes of laser photocoagulation was obtained in 86,7 % of the total sample, with significant differences between those with zone IIROP vs those with zone IROP (93,3% vs 76,9%, p = 0,002).

Conclusions

ROP incidence in Romania is, for the time being, much higher than that reported in the developed countries. We believe that, at present, in our country, the ROP inclusion screening criteria should be extended to GA < 34 weeks and/or BW < 2000g. Short term results of laser photocoagulation are similar to those reported in developed countries.

In order to achieve a significant reduction in childhood blindness determined by ROP, the current screening and treatment programme needs to be extended to the entire country.

KEY WORDS:


UTILIZAREA GREFONULUI CONDROCUTANAT ÎN RECONSTRUCTIA PLEOAPEI INFERIOARE

O. IVAN*, B. ALDES, ANCA AMATI, CORNEL CATOI**AL GEORGESCU*
*UMF - IULIU HATIEGANU , CLUJ NAPOCA
** CATEDRA DE HISTOPATOLOGIE USAMV CLUJ NAPOCA

REZUMAT

Scop

Studiul de fata isi propune sa demonstreze importanta grefonului auricular condrocutanat compozit in reconstructia functional a pleoapei. El realizeaza o comparatie din punct de vedere clinic si morfologic intre evolutia unei grefe cuta-neo-cartilaginoase si a unei grefe din cartilaj, utilizate in reconstructia pleoapei inferioare, prin urmarirea unei serii de 12 cazuri clinice si printr-un studiu experimental pe 12iepuri.

Material si metoda

Clinic, reconstructia pleoapei inferioare a constat in asocierea unui grefon cutaneo-cartilaginos auricular, ca substitut al lamelei posterioare, cu un lambou local sau loco-regional pentru lamela anterioara.

In studiul experimental, pleoapa inferioara stanga a 12 iepuri a fost reconstruita printr-un grefon cutaneo-cartilaginos auricular, iar cea dreapta printr-un grefon din cartilaj auricular. Probele de la cate 4 iepuri au fost apoi examinate histologic la interval de 2, 4 si respectiv 6 saptamani.

Rezultate

Macroscopic, integrarea grefei cutaneo-cartilaginoase a fost foarte buna atat la cei 12 pacienti cat si in studiul experimental. Examinarea histologica a pro-belor recoltate de la iepuri a evidentiat modalitati diferite de epitelizare conjuncti-vala a celor doua tipuri de grefa: metaplazia epidermului in cazul grefonului condrocutanat si un proces de migrare conjunctiva/a din conjunctiva periferica in cazul grefei cartilaginoase.

Concluzii

Ambele tipuri de grefa s-au dovedt a fi optime pentru reconstructia lamelei posterioare palpebrale darmai utila la om este cea condrocutanata.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Purpose

The aim of this study is to evaluate the value of a composite condrocutaneous auricular graft in functional reconstruction of the eyelids, and to assess and compare the morphostructural changes between an autologus auricular flap consisting of both cartilage and skin and an autologous cartilage graft, used for eyelid reconstruction in rabbits.

Material and Methods

The clinical study follows a series of 12 clinical cases, in which the composite cutaneo-carti-laginous graft was used for the reconstruction of the posterior lamellae of the lower eyelid. The posterior lamellae of lower eyelids from 12 rabbits were reconstructed by using in the left eyelid, the composite cutaneo-cartilaginous graft, whereas the right eyelids were reconstructed using only cartilage grafts. The grafts were histologicaly analyzed in the second, fourth and sixth week.

Results

Clinically the graft were well integrated in all patients. The data obtained from the histological analysis describes different manners of conjunctiva! epithelization in the two types of graft: migration of the peripheral conjunctiva onto the graft surface in the cartilage graft versus metaplasia from pavimentous epithelium to conjunctiva! epithelium in the composite graft.

Conclusions

The study demonstrate clinically and experimentally the importance of the cutaneocartilagi-nous graft in reconstruction of the posterior eyelid lamellae

KEY WORDS: