REFERATE GENERALE

 1. Alina Mihaela Neacsu - Receptori implicati in mecanismul de actiune al prostaglandinelor topice.
 2. Cristina Zamfir - Mecanisme biochimice in patoge-nia retinopatiei diabetice.
 3. Daniela Cernea, Carmen Mocanu, Monalisa Enache - Anestezia generala in oftalmologie.
 4. C. Stefan, Diana Melinte Dumitrica, L. Dragomir, lleana Cristea, Anna Sapundieva - Hipertensiunea oculara - intre urmarire si tratament.
 5. M. Zemba - Medicatia antiglaucomatoasa - cu sau fara conservanti.
 6. Levai L, Horge I., Marian N., Olaru Genoveva, Gavriş Monica - Forme clinice în degenerescenţa macufară senilă.

CAZURI CLINICE

 1. Cristina Vladutiu, Bianca Szabo, Simona Sevan - Valoarea diagnosticului imagistic in oftalmopediatrie.
 2. Liliana Voinea, Madalina Totir, Anca Badarau, Daniela Stana, Laura Pavel, Aida Panca, R. Ciuluvica - Retinopatia Purtscher - caz clinic.

STUDII CLINICE

 1. C. Danielescu, D. Chiselita - Variabilitatea OCT (Optic coherence tomography) in evaluarea discului optic si stratului fibrelor nervoase retiniene.
 2. Zsolt Biro, Zsolt Bala - Masurarea grosimii retinei foveale si perifoveolare la pacientii diabetici dupa chirurgia cataractei prin facoemulsificare.
 3. Djina Borovic, E. Bendelic, D. Chiselita - Studiul sistemelor biochimice kinina-kalikreina si renina angiotensina in glaucomul primitiv cu unghi deschis.
 4. Silviana Nina Jianu - Aportul ecografiei Doppler Color în diagnosticul ecourilor membraniforme intraoculare.
 5. Silviana Nina Jianu - Aportul ecografiei Doppler Color în studiul modificărilor circulatorii retrobulbare determinate de drusenele nervului optic.

PROBLEME DE TERAPEUTICA

 1. Cristina Vladutiu, Simona Sevan, Sarmisa Popoviciu - Protocol terapeutic in ambliopii - experienta Clinicii Oftalmologice din Cluj.
 2. Mihaela Constantin, Catalina Corbu - Aspecte evolutive la pacienti cu keratoconus dupa efectuarea corneal collagen cross-linking.
 3. V. Potop - Studiul efectelor conservantilor din preparatele antiglaucomatoase asupra suprafetei oculare.
 4. Andreea Mădălina-Craiu - Tatuajul corneean - artă sau ştiinţă?

GENERAL REPORTS

 1. Alina Mihaela Neacsu - Receptors involved in topical prostaglandines mechanism of action.
 2. Cristina Zamfir - Biochemical mechanisms in diabetic retinopathy pathogeny.
 3. Daniela Cernea, Carmen Mocanu, Monalisa Enache - General anesthesia in ophthalmology.
 4. C. Stefan, Diana Melinte Dumitrica, L. Dragomir, lleana Cristea, Anna Sapundieva - Ocular hypertension - follow up or treatment?
 5. M. Zemba - Antiglaucoma drops - with or without preservatives.
 6. Levai L., Horge I., Marian N., Olaru Genoveva, Gavriş Monica - Forme clinice în degenerescenţa macufară senilă.

CLINICAL CASES

 1. Cristina Vladutiu, Bianca Szabo, Simona Sevan - Imagistic diagnostic in ophthalmo-pediatry.
 2. Liliana Voinea, Madalina Totir, Anca Badarau, Daniela Stana, Laura Pavel, Aida Panca, R. Ciuluvica - Purtscher retinopathy - case report.

CLINICAL STUDIES

 1. O Danielescu, D. Chiselita - Variability of optical coherence tomography in assessment of optic disc and retinal nervous fibre layer.
 2. Zsolt Biro, Zsolt Bala - Foveal and perifoveal retinal thickness measured by OCT in diabetic patients after phacoemulsification cataract surgery.
 3. Djina Borovic, E. Bendelic, D. Chiselita - Study of kini-kalikrein and renin - angiotensin systems in patients with primary open angle glaucoma.
 4. Silviana Nina Jianu - Color Doppler ecography in diagnosis membranous echoes
 5. Silviana Nina Jianu - Color Doppler ecography in the study of retrobulbar circulation changes.

THERAPEUTICAL PROBLEMS

 1. Cristina Vladutiu, Simona Sevan, Sarmisa Popoviciu - Therapeutic schedule in ambliopia - experience of Eye Clinic Cluj.
 2. Mihaela Constantin, Catalina Corbu - Evoltive aspects in keratoconus patients after collagen cross-linking.
 3. V Potop - The study of effects of glaucoma eye diseases preservatives on ocular surface.
 4. Andreea Mădălina-Craiu - Corneal tatoo - art or science?

RECEPTORI IMPLICATI IN MECANISMUL DE ACTIUNE AL PROSTAGLANDINELOR TOPICE

ALINA MIHAELA NEACSU, SPITAL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
adresa de contact: alinamihaela.neacsu@yahoo.com

REZUMAT

Efectul hipotensoral analogilor de prostaglandina (latanoprost, travoprost, tafluprost) se datoreaza accentuarii eliminarii pe cale uveosclerală a umorului apos prin actiunea asupra receptorilor de tip prostaglandinic de tip FP ce genereaza modificari in structura matricei extracelulare cu modificari consecutive in anatomia spatiilor intermusculare.

Analogii sintetici de prostamide reprezentati de bimatoprost actioneaza asupra unor structuri receptoare asupra carora isi indreapta atentia numeroase studii. Se considera ca efectul bimatoprostului este consecinta stimularii preferential a unor receptori daracestia au un efect doarin tesuturile in care este semna-lata si activitate prostaglandinica. De retinut este ca bimatoprostul creste elimi-narea umorului apos atatpe calea uveosclerala auxiliara dar cat si pe calea clasi-ca prin marirea conductivitatii hidraulice.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Hypotensive efect to prostaglandins analogs (latanoprost, travoprost, tafluprost) means to increase uveoscleral outflow by action to FP receptors who generated extracellular matrix changes and intermuscular spaces changes.

Syntetic prostamides analogs (bimatoprost) have a particular/ action with a receptors most and intensive studied.The bimatoprost effect is the consequences to preferated stimulations on the specific receptors who have action only the tissue with prostaglandins activity. Is important to specify what the bimatoprost have dual effectto uveoscleral outflow and classic outflow by increase hidraulic conductivity.

KEYWORDS:


MECANISME BIOCHIMICE ÎN PATOGENIA RETINOPATIEI DIABETICE

DR. CRISTINAZAMFIR
INSTITUTUL DE DIABET"PROF. DR. N. PAULESCU" BUCUREŞTI

zamfir_cristina06@yahoo.com

REZUMAT

Hiperglicemia este patogena pentru anumite celule prin mai multe mecanisme biochimice care sunt descrise in aceasta lucrare: activarea caii polio-lilor, formarea in procesul de glicozilare al diferitelor molecule de produsi finali de glicozilare avansata, activarea sistemuluiprotein-kinazei C, activarea caii hexoza-minelor

Toate aceste mecanisme sunt activate de acelasi fenomen, si anume de cresterea productiei mitocondriale de ion superoxid determinata de hiperglicemie, ceea insemna, de fapt, cresterea stress-ului oxidativ intracelular

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Hyperglycemia becomes pathogen for specific cells through multiple biochemical mechanisms. First, we describe the activation of polyol pathway. Then, we discuss about intracellular production of advanced glycation end products precursors and about the activation of protein kinase C system. Also, we talk about increased of the hexosamine pathway activity.

All of these mechanisms are initiated by the same phenomena, the hyperglycemia induced mitochondria! production of superoxid which is the equal with increased of the intracellular oxidative stress.

KEYWORDS:


ANESTEZIA GENERALA IN OFTALMOLOGIE

CERNEADANIELA*, MOCANU CARMEN*, ENACHE MONALISA**
*UMF CRAIOVA
** SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA

REZUMAT

Anestezia generală este putin utilizată în oftalmologie. Există însă anumite criterii care orientează către alegerea anesteziei generate: pacienp cu debilitate auditiva, subiecp senili, persoane cu alergii, copii şi pacienp tineri, subiecti care refuză categoric anestezia locoregională.

Anestezia generala utilizează ca produşi de bază: narcotice, analgezice, neuroleptice, curare, utilizate separat sau asociate, cu posologie adaptată pulsu-lui, stării fizice a pacientului, vârstei, duratei aproximative a operapei. Felul anestezicului utilizat depinde de obişnuinţa fiecărui anestezist şi nici o substanţă nu este mai activă sau mai slabă.

CUVINTE CHEIE:

SUMMARY

General anesthesia is less utilised in ophthalmology. There are some criteria that lead to general anesthesia: patients with auditive debility, aged and senile patients, allergic patients, children and young patients, and subjects who totally refuse loco-regional procedures.

General anesthesia utilises as basic products: narcotic substances, analgesic substances, or neuroleptic substances utilised separately or associated, with posology adaptated to several factors: patients' pulse, physical statement, age, duration. The type of anesthetic substance depends also on the experience of the anesthetist

KEYWORDS:


HIPERTENSIUNEA OCULARĂ - ÎNTRE URMĂRIRE SI TRATAMENT

C. STEFAN, DIANA MELINTE DUMITRICA, L. DRAGOMIR, ILEANA CRISTEA, ANNA SAPUNDGIEVA.
SECTIA CLINICA DE OFTALMOLOGIE - SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL.

REZUMAT

Hipertensiunea intraoculara reprezinta o crestere a presiunii intraoculare peste limita considerata normala, neinsotita de scaderea acuitatii vizuale si de modificari organice la nivelul globului ocular. Notiunea este utilizata pentru a dife-rentia persoanele cu hipertensiune intraoculara de cele cu glaucom instalat, fara a uita ca nu toate cazurile sufera conversie. Cu toate acestea exista un rise crescut de dezvoltare a glaucomului la persoanele cu hipertensiune intraoculara, ceea ce obliga practicianul la o monitorizare minutioasa si suficient de frecventa a acestor cazuri.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Ocular hypertension is an increase in the pressure in the eyes that is above the range considered normal with no detectable changes in vision or damage to the structure of your eyes. The term is used to distinguish people with elevated pressure from those with glaucoma, but not all people with ocular hypertension will develop this disease. However, there is an increased risk of glaucoma among those with ocular hypertension, so regular comprehensive eye examinations are essential to the overall eye health.

KEYWORDS:


MEDICATIA ANTIGLAUCOMATOASA - CU SAU FARA CONSERVANTI

M. ZEMBA - SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL BUCUREŞTI

REZUMAT

Sunt prezentate principalele reactii adverse ale conservantilor utilizati in colirurile antiglaucomatoase, posibilitatile de a evita aceste complicatii, avantajele si dezavantajele solutiilor cu si fara conservanti.

ABSTRACT

The article show the main adverse reactions of the preservatives used in glaucoma eye drops, the possibilities to avoid this complications, the advantages and disadvantages of preserved and unpreserved eye drops.


FORME CLINICE IN DEGENERESCENTA MACULARA SENILA

LEVAI L.*, HORGE I.**, MARIAN N.***, OLARU GENOVEVA*, GAVRIŞ MONICA*
*SPITALUL MILITAR "CONSTANTIN PAPILIAN" CLUJ-NAPOCA, 
**OPTICRIS CLUJ-NAPOCA,
***MEDO-OPTISAN CLUJ NAPOCA


VALOAREA DIAGNOSTICULUI IMAGISTIC ÎN OFTALMOPEDIATRIE

Prof. Dr. Cristina Vlăduţiu, Conf. Dr. Bianca Szabo, Dr. Simona Sevan Clinica Oftalmologică UMF luliu Hatieganu Clui - Napoca

REZUMAT

Lucrarea îşi propune sublinierea importanţei examenului imagistic In sta-bilirea diagnosticului cored şi a atitudinii terapeutice într-un caz de traumatism orbitar la un copil de 4 ani. Copilul a suferit un traumatism In regiunea orbitară sol-dat cu retenţionarea In orbită(vârful orbitei) a unui fragment dintr-un creion.

Tomografia computerizată a evidenţiatprezenţa corpuluistrain In orbită ,iar reconstrucpa tridimensională prin programul MIMICS a permis vizualizarea cu pre-cizie a situapei şi a traiectului corpului strain şi prin aceasta alegerea tehnicii operatorii optimale. Ulterior RMN orbitar a permis vizualizarea muşchilor oculomotor'! şi excluderea unei leziuni musculare permiţând stabilirea unui diagnostic stra-bologic cored şi ca urmare alegerea unei modalităp potrivite de corectare a deviapei strabice.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

The paper underlines the importance of the imagistic examination in the diagnosis and the therapeutical orientation in an orbital injury in a four year old child. The orbital injury ends with a foreign body (fragment of a pencil) in the orbit.

The situation and the orientation of the foreign body was reveled by the computer tomography and the MIMICS program. Afterwards, the MR! exam ruled out a muscular injury and permitted a correct strabological diagnose and a correct strabismus surgery

KEYWORDS:


RETINOPATIA PURTSCHER - CAZ CLINIC

LILIANA VOINEA1, MADALINA TOTIR1, ANCA BADARAU2, DANIELA STANA, LAURA PAVEL1, AIDA PANCA, R. CIULUVICA2
1
  - SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTABUCURESTI
2
 - UMF CAROL DAVILA

REZUMAT

Se prezinta cazul unui pacient in varsta de 27 ani care se adreseaza clinicii noastre pentru scaderea acuitatii vizuale brusca, profunda si nedureroasa, bilaterala, in urma cu 14 zile, pe perioada internarii sale intr-o clinica de boli interne pentru o durere abdominala acuta. Pe baza aspectului clinic core/at cu anteceden-tele personate patologice, am stabilit diagnosticul deAO- Retinopatie Purtscher

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

The authors present the case of a 27 years old man who comes to our clinic for sudden, profound and painless bilateral loss of visual acuity in both eyes, 14 days ago, during hospitalization for an acute episode of abdominal pain. The clinical aspect correlated with the personal pathological aspects permited us to establish the diagnostic of Purtscher retinopathy

KEYWORDS:


VARIABILITATEA OCT (OPTIC COHERENCE TOMOGRAPHY) ÎN EVALUAREA DISCULUI OPTIC SI STRATULUI FIBRELOR NERVOASE RETINIENE

C. DANIELESCU, D. CHISELIŢĂ - CLINICA I OFTALMOLOGIE, IAŞI

REZUMAT

Scopul lucrării: studiul variabilitapi pe termen scurt a măsurătorilor stratu-lui fibre/or nervoase retiniene (SNFR) şi discului optic cu ajutorul tomografiei In coerenţă optică (aparatul Stratus OCT).

Material şi metodă: Studiu transversal comparativ cu repetarea măsurătorilor Pentru fiecare pacient, protocoalele Fast Optic Disc şi Fast RNFL au fost repetate de două ori In aceeaşi şedinţă. Parametrii rezultap au fost comparap utilizând coeficientii de corelape şi de variape.

Rezultate: Au fost incluşi în studiu 62 ochi (34 pacienp). Pentru top parametrii analizap am evidenpat o corelape malt semnificativă statistic între prima şi a doua măsurătoare (p<0,001).

Pentru raportul C/D (vertical, orizontal şi sub forma de arii) coeficienpi de corelape au fost între 0,939 şi 0,961 (coeficienpi de variape între 6,43 şi 8,75 %).

în ceea ce priveşte parametrii SNFR, coeficienpi de corelape au luat valori între 0,818 (pentru sectorul nazal) şi 0,964 (pentru media grosimii SNFR - Avg Thickness). Coeficienpi de variape au fost între 4,24 şi 15,14%.

Concluzii: Valorile rapoartelor C/D (vertical, orizontal şi raportul ariilor) -mai pupn studiap In literatura legată de OCT - prezintă o reproductibilitate exce-lentă. Dintre parametrii SNFR, cea mai bună reproductibilitate o prezintă media sectorului superior şi inferior, precum şi media generală a grosimii SNFR.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Purpose: To study the short-term variability of retinal nerve fiber layer (RNFL) and optic disc measurements using Stratus OCT.

Method: Transversal comparative study with repeated measurements. For each eye, the Fast Optic Disc and Fast RNFL protocols were repeated twice in the same session. The resulted measurements were compared using correlation and variation coefficients.

Results: 62 eyes (34 patients) were included in the study. For every analyzed parameter there was a highly significant correlation between the first and the second measurement (p<0.001).

For the C/D ratio (vertical, horizontal and area) the correlation coefficients varied from 0,939 to 0,961 (coefficients of variation 6,43 to 8,75 %).

Concerning the RNFL parameters, the correlation coefficients took values between 0.818 (for the nasal quadrant) and 0.964 (for the Average Thickness). The variation coefficients were between 4.24 and 15.14%.

Conclusions: We have found an excellent reproducibility of C/D measurements (vertical, horizontal and area) - less studied in the OCT-related literature. From the RNFL parameters, the best reproducibility was found for the superior and inferior quadrant, and especially for the Average Thickness.

KEYWORDS:


FOVEAL AND PERIFOVEAL RETINAL THICKNESS MEASURED BY OCT IN DIABETIC PATIENTS AFTER PHACOEMULSIFICATION CATARACT SURGERY

ZSOLT BIRO1, MD, PHD, ZSOLT BALLA1, MD, PHD
1DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY, UNIVERSITY OF PECS, MEDICAL SCHOOL PECS,
HUNGARY

CORRESPONDENCE AND REPRINTS:
ZSOLT BIRO MD, PHD
DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY, UNIVERSITY OF PECS, MEDICAL SCHOOL, HUNGARY
H-7624 PECS, IFJUSÂG STR. 13, HUNGARY
Telephone: 00-36-30-4199-820, fax: 00-36-72-536-142, e-mail: zsolt.biro@aok.pte.hu

ABSTRACT

Purpose: The aim of the study was to measure the change of the foveal and perifoveal thickness of the retina in diabetic patients after uneventful pha-coemulsification and PC-IOL implantation.

Methods: Retinal thickness values of the foveal and perifoveal (fovea + 3.0 mm, fovea + 6.0 mm) sectors and the minimum values were measured in a prospective study using optical coherence tomography (OCT) in 18 eyes of 18 diabetic patients who underwent cataract surgery. Phacoemulsification and "in the bag" implantation of a foldable posterior chamber intraocular lens (PC-IOL) was performed under topical anaesthesia. Data were collected one day before the operation, and postoperatively at 1, 7, 30, and 60 days. Contralateral eyes of each patient served as controls. Student's t-test was used for statistical analysis, and p<0.05 value was considered significant.

Results: No significant change of the thickness values could be measured one day after surgery. However, a significant increase could be detected on the postoperative 7, 30, and 60 days in the perifoveal 3.0 mm and 6.0 mm sectors either calculated alone or averaged together with the foveal values. The initial (preoperative) average value of 232.7±3.5fjm (mean±SEM, n=144) in the 6.0mm perifoveal region increased to 246.0±8.2 fjm (mean±SEM, n=120, p<0.05) one week, to 249.9±5.1/jm (n=112, p<0.01) one month, and to 249.5±6.2 /jm (n=104, p<0.01) 2 months after surgery, which proved to be significant.

Discussion: Our results indicate that diabetes did not influence significantly the thickening of the macular regions after uncomplicated cataract surgery. However, the postoperative perifoveal macular thickness change was found to be

nonsignificantly higher in the diabetic group compared to the nondiabetic group, which might be attributed to the high sensitivity of the OCT method.

KEYWORDS:


STUDIUL SISTEMELOR BIOCHIMICE KININA-KALIKREINA SI RENINĂ - ANGIOTENSINĂ ÎN GLAUCOMUL PRIMITIV CU UNGHI DESCHIS

DJINABOROVIC1, E. BENDELIC1, D. CHISELIŢĂ2
1
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ Şl FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU", CHIŞINĂU
REPUBLICA MOLDOVA
2
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR.T. POPA", IAŞI, ROMANIA

REZUMAT

Scopul studiului: Analiza unor componente ale Sistemului Renină-Angiotensină (SRA) si ale Sistemului Kinină-Kalikreină (SKK) la pacienp cu glaucom primitiv cu unghi deschis (GPUD) in lacrimi, sânge si umoarea apoasă.

Material si metoda: La 38 de pacienti cu GPUD in diverse stadii de evolupe ale bolii, s-au studiat fracpuni ale SRA şi SKK in lacrimi, sânge şi umoare apoasă (colectată in timpul intervenpei chirurgicale antiglaucomatoase).Rezultatele au fost comparate cu un lot de persoane sanatoase (pentru dozările din sânge şi lacrimi) şi cu un lot de pacienp care au suferit intervenpi chirurgicale pentru cataracta şi ametropii inalte (pentru umoarea apoasă).

Rezultate: La pacienpi cu glaucom primitiv cu unghi deschis decompensat tensional; In raport cu grupul de control, se evidentiaza un nivel crescut al activitapi enzimei de conversie a angiotensinei (ECA) (in lacrimi cu 108-125%, p<0,001, in umoarea apoasă cu 40-47%, p<0,001), a kalikreinei (in lacrimi cu 21-29%, p<0,001, in umoarea apoasă cu 35-44% p<0,001) şi a activităpi însumate prekalikreină + kalikreină cu 11-14% (p<0,001) in umoarea apoasă. S-a decelat o scădere a valorii raportului activităpi prekalikreină/kalikreină (cu 21-25%, p< 0,01) in lacrimi şi in umoarea apoasă in raport cu stadiul de evolupe a glaucomului, cu o descreştere a activităpi prekalikreinei in lacrimi in fiecare grup de pacienp cu aproximativ 7% (p<0,01). Dupa obtinereacompensăriipresiuniiintraocularepostoperator, inlacrim-ile pacienplor cu GPUD are loc o scădere a activităpi ECA cu aproximativ 17% (p<0,001), a activităpi kalikreinei cu aproximativ 14% (p<0,001), nefiind atinse val-orile grupului de control, şi o creştere a activităpi prekalikreinei cu circa 7% (p<0,01) şi a raportului activităpi prekalikreină/kalikreină cu 16% (p<0,001), activitatea însumata fiind practic constantă.

Concluzii: S-a constatat: un nivel crescut al kalikreinei si al enzimei de conversie a angiotensinei, scăderea activitapi prekalikreinei şi a raportului preka-likreină/kalikreină in umoarea apoasă şi lacrimi la pacienpi cu glaucom primitiv cu unghi deschis.Dupa chirurgia antiglaucomatoasă activitatea enzimei de conversie a angiotensinei si nivelul kalikreinei au scazutin timp ce nivelul activitapi prekalikreinei si a raportului prekalikreină/kalikreină a crescut.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Purpose To evaluate the activity of Renin-Angiotensin (SRA) and Kinin-Kalikrein (SKK) systems in patients with primary open-angle glaucoma (POAG) in tears, blood and aqueous flow.

Methods: Components of SRA and SKK were analysed in the blood, tears and aqueous flow of 38 patients found in different stages of POAG. The samples of aqueous flow were harvested during glaucoma surgery. The results were compared to those from a healthy group of patients (for tears and blood) and to a group of normal patiens that had ocular surgery for cataract and high ametropias (for samples af aqueous flow).

Results In patients with high pressure primary open-angle glaucoma, when comparing them to those from the control group, the measurements showed: a high level of angiotensin converting enzyme (ACE) activity ( in tears up to 108-125%, p<0,001 and in aqueous flow up to 40-47% p<0,001 ), a high level ofkalikrein (in tears up to 21-29%,p<0,001 and in aqueous flow up to 35-44% p<0,001) and a high level of the summed activity of prekalikrein +kalikrein (up to 11-14 ,p<0,001). A decrease in the prekalikrein / kalikrein ratio was found (up to 21-25% p< 0,01 in tears and aqueous flow) and this decrease was proved to be in direct correlation to the glaucoma stages of evolution. A decrease in prekalikrein activity was also found; up to 7% in the tears for each developing glaucoma stage. After the glaucoma surgery, the levels of ACE activity and kalikrein measured in tears decreased ( up to 17% p<0,001 and 17% p<0,001 respectively ) without reaching the levels in the normal group while the levels of prekalikrein and the prekalikrein /kalikrein ratio grew (up to 7% p<0,01 and 16%<0,001 respectively).

Conclusions: The results show a high level ofkalikrein and angiotensin converting enzyme (ACE) activity (measured in aqueous flow and tears) when comparing the group with POAG to the normal group. A decrease in prekalikrein activity was found, and the prekalikrein / kalikrein ratio was also low in the aqueous flow and tears. After the glaucoma surgery the levels of A CE activity and kalikrein decreased without reaching the levels in the normal group while the levels of prekalikrein and the prekalikrei/kalikrein ratio grew.

KEYWORDS:


APORTUL ECOGRAFIEI DOPPLER COLOR ÎN DIAGNOSTICUL ECOURILOR MEMBRANIFORME INTRAOCULARE

SILVIANANINA JIANU
DEPARTAMENTUL DE OFTALMOLOGIE, SPITALUL MILITAR DE URGENJă TIMIşOARA

silvianajianu@yahoo.com

REZUMAT

Diagnosticul pozitiv şi diferenpal al decolării de retina poate fi uneori dificil: imposibilitatea vizualizării polului posterior, cazurile atipice ecografic B. Ecografia Doppler color îşi aduce aportul In tranşarea diagnosticului.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

The positiv and differential diagnosis of retinal detachment can be sometimes quite a challange: low media transparency, pitfalls in diagnosing the disease. Color Doppler imaging can be helpful for the physician.

KEYWORDS:


APORTUL ECOGRAFIEI DOPPLER COLOR ÎN STUDIUL MODIFICĂRILOR CIRCULATORII RETROBULBARE DETERMINATE DE DRUSENELE NERVULUI OPTIC

SILVIANANINA JIANU
DEPARTAMENTUL DE OFTALMOLOGIE, SPITALUL MILITAR DE URGENJă TIMIşOARA

silvianajianu@yahoo.com

REZUMAT

Drusenele nervuluioptic sunt, de regulă, descoperiri întâmplătoare ale unui examen oftalmologic de rutină. Cu toate acestea, tulburările circulatorii constante pe care le produc, pot avea consecinţe majore asupra vederii (obstrucpe deACR sau de VCR, NOIA, complicaţii hemoragice).

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Very often, the optic disc drusen it is an unexpected discover on an clinical routine exam. The vascular changes can lead to major visual impairments(central retinal artery occlusion, NAION, hemorrhagic complications)

KEYWORDS:


PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN AMBLIOPII - EXPERIENTA CLINICII OFTALMOLOGICE DIN CLUJ

PROF. DR. CRISTINAVLĂDUŢIU, DR. SIMONA SEVAN, DR. SARMISA POPOVICIU

REZUMAT

Scopul lucrării de faţă este stabilirea unui protocol de tratament In ambliopie şi expunerea metodelor care se aplică în vederea menpnerii rezultatelor obpnute prin dezambliopizare.

Material şi metodă

Studiul a fost efectuat pe un numărde 55 de copii tratap pentru ambliopie în Serviciul de Oftalmopediatrie a Clinicii Oftalmologice Cluj. Ocluzia directă totală a fost aplicată la top copiii. "in plus s-au efectuat metode pleoptice(procedeul Haidinger, exercipi pentru reducerea puterii reduse de separabilitate a retinei(crowding fenomenon), exercipi de atenpe vizuală. Studiul analizează corelapa între acuitatea vizuală obpnută prin tratament şi tipul ambliopiei(strabică, anizometropică), vârsta pacientului, vârsta începerii tratamentului şi complianţa la tratament. Evolupa acuităpi vizuale a fost urmărită prin controale efectuate la intervale de 4-6 luni, până la vârsta de 7-8 ani.

Rezultate şi concluzii

în urma studiului s-a stabilit că tratamentul de elecpe în ambliopii este ocluzia directă totală. Ocluzia intermitent şi penalizarea optică este utilizată în vederea menpnerii rezultatului visual până la 7-8 ani când perioada sensibilă (vul-nerabilă) de dezvoltare a vederii se încheie. Complianţa la tratament atât a copilu-lui cât şi a părinplor este esenpală. Spitalizarea şi tratarea copiilor într-o colectivi-tate de copii ambliopiîmbunătăţeşte colaborarea copiilor şi a părinplorşica urmare rezultatele terapeutice

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

The purpose of the study is to establish a protocol for the treatment of amblyopia and the methods used to maintain the results (visual acuity).

Material and methods

Fifty children with amblyopia were treated in the Pediatric Ophthalmology Department of the Ophthalmological Clinic in Cluj. Full time occlusion was used in all children. Pleoptic methods (Haidingerprocedure, anti crowding fenomenon exercices and visual attention exercices) were done in the amblyopic children.

The study analyzed the correlation of the visual acuity and the type of amblyopia (strabismic, anysometropic), the age of the patients and the age at the initiation of the treatment, the compliance. The visual acuity was followed up by check outs every 4-6 months.

Results and conclusion

The study concluded that the treatment of choice in amblyopia is the full time occlusion.. The partial occlusion and the optical penalization is reserved for the maintenance of the result( visual acuity) until the children reach the age of 7-8, when the sensitive period of visual de velopment ends.

The compliance of the children and parents is important. The hospitalization and the pleop-tics used in a amlyopic children collectivity improve the children cooperation and the therapeutical results

KEYWORDS:


ASPECTE EVOLUTIVE LA PACIENTII CU KERATOCONUS DUPA EFECTUAREA CORNEAL COLLAGEN CROSS-LINKING

DR. MIHAELACONSTANTIN , DR. CATALINACORBU OFTACLINIC, NICOLAE BALCESCU NR. 9A, BUCURESTI

REZUMAT

Sunt prezentati patru pacienti cu keratoconus progresiv la care s-a efectu-at cornea I collagen cross-linking in urma cu un an. A fast urmarita evolutia clinica, functionala, pahimetrica si topografica. S-a observat marirea grosimii corneene, reducerea valorilormaxime keratometrice.Aceste aspecte sint evidente mai rapid la cei aflati in stadiu incipient.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

This work shows four cases with progressive keratoconus to which cornea! collagen cross/inking was performed one year ago. It was followed the clinical, functional, pachymetric and topographic evolution. It was observed an increased cornea! thickness, the reduction of the maximum keratometric values. These aspects are better evidenced for the incipient stadium.

KEYWORDS:


STUDIUL EFECTELOR CONSERVANTILOR DIN PREPARATELE ANTIGLAUCOMATOASE ASUPRA SUPRAFETEI OCULARE

DR . VASILE POTOP, SEF. LUCRARI U.M.F CAROL DAVILA BUCURESTI 
CONTACT: potopvasile@yahoo.com

ABSTRACT

In POAG patients with long-term treatment may have an ocular surface damage, that undesirable effect may lead to treatment discontinuation and reduced quality of their life. Preservative free formulations in patients who are sensitive to preservatives because of pre-existing or concomitant ocular could be the gold standard.

This article presents the results of a study which used Timabak as replacement therapy of BAK containing Tlmolol maleate in POAG patients. The effects of this replacement were studied in a subjective plan also with objective methods of tear film and ocular surface study.

KEYWORDS:


TATUAJUL CORNEEAN 
- ARTA SAU STIINTA? -

ANDREEA-MADALINA CRAIU
MEDIC REZIDENT ANUL IV, SCUMC - BUCURESTI

REZUMAT

Colorarea permanenta a cicatricilor corneene desfigurante este cunoscuta de aproape 200 ani. Din cauza progresului in procedurile microchirurgicale de reconstructie, tatuajul corneean este aplicatin ziua de azi doar unui grup restrans de pacienti atent selectionati, si in special in scop estetic.

CUVINTE-CHEIE:

ABSTRACT

The permanent colouring of disfigured cornea! scars is known for almost 200 years. Because of improvement in surgical reconstructive techniques, corneal tattoing is used today only with a restricted group on carefully chosen patients, and merely for esthetique reasons.

KEYWORDS: