EDITORIAL

REFERATE GENERALE

 1. lleana Cristea - Potenţialul evocat vizual.
 2. Diana Melinte Dumitrică - Factorul vascular în glaucom - întrebări şi răspunsuri.
 3. Anna Sapundgieva - Complicate oculare în bolile eruptive ale copilariei.
 4. Cristina Zamfir - Particularităţi anatomohistologice ale maculei.
 5. V. Potop - Keratoconjunctivita sicca - o entitate subevaluată, subdiagnosticată şi subtratată.

CAZURI CLINICE

 1. Monica Rusu, Anna Csiszar Dacia Hancu, Anna Pap - Sindrom Groenblad Sirandberg - caz clinic.
 2. Liliana Voinea, Oana Andrei Oana Florescu, Mădălina Totir, E. Ungureanu, R. Ciuluvică, Anca | Bădărău - Melanocitom de nerv optic asociat cu DMLV.
 3. M. Zemba, B. Cucu, Monica Lăcuşteanu, Nadia Dobrescu, Beatrice Cerbulescu Jitianu -Evaluarea capului nervului optic la membrii fami-liei - utilă în dignosticul glaucomului?

STUDII CLINICE

 1. D. Chiseliţă, Nicoleta Apreutesei - Asistenţa pacienţilor cu glaucom în Romania - analiza unui chestionar de evaluare.
 2. D. Chiseliţă, C. Danielescu - Managementul glaucomului pseudoexfoliativ într-un centru terţiar din Romania.
 3. S. Macarie, Daniela Macarie - Factori clinici care influenţeaza prognosticul la pacienţii cu tromboza de ram al venei centrale a retinei.
 4. Irimie M., Oanţă A., Csiszar Anna-Adrien, Fekete GY. L - Tinea sprâncenelor. Observaţii asupra şase cazuri.
 5. Mihaela Constantin, Cătălina Corbu - Rezultate obţinute prin aplicarea corneal collagen crosslink-ing în keratoconus.
 6. Dr. Mihai Bîscă, Dr. Laura Pavel, Dr. Natalia Boboc, Dr. Olga Melnic, Dr. lolanda Neagu - Modificări precoce ale keratometriei după operaţia de cataractă.
 7. Z. Madaras, Karin Horvathj L. Moldis - Autotransplantul limbo-conjunctival în chirurgia pterigionului.

PROBLEME DE TERAPEUTICA

 1. Cristina Zamfir - Administrarea intravitreeană a triamcinolonului în edemul macular diabetic. Metodă şi complicatii
 2. M. Zemba, Daniela Şelaru, I. Ştefaniu, G. Anghel, C. Stefan, Monica Armegioiu - Activitatea de transplant de cornee în clmica de oftalmoloqie a spitafului clinic de urgentă militar central "Dr. Carol Davila" în perioada 2007 - 2008.

GENERAL REPORTS

 1. lleana Cristea - Visually evocked potential.
 2. Diana Melinte Dumitrica - Vascular factor in glaucoma - questions and answers.
 3. Anna Sapundgieva - Ocular complications in eruptive diseases of childhood.
 4. Cristina Zamfir - Macular anatomohistological characteristics.
 5. V Potop - Keratoconjunctivitis sicca - an entity underassesst, underdiagnosed and underrated.

CLINICAL CASES

 1. Monica Rusu Anna Csiszar, Dacia Hancu, Anna Pap - Groenblad Strandberg Syndromme - case report.
 2. Liliana Voinea, Oana Andrei Oana Florescu, Madalina Totir, E. Ungureanu, R. Ciuluvica, Anca Badarau - Optic nerve melanocytoma -associated with age related macular degeneration.
 3. M. Zemba, B. Cucu, Monica Lacusteanu, Nadia Dobrescu, Beatrice Cerbulescu Jitianu - The assessment of optic disk in family member -useful in glaucoma diagnosis?

CLINICAL STUDIES

 1. D. Chiselita, Nicoleta Apreutesei - The management of glaucoma patients in Romania: analyses of an evaluation questionaire.
 2. D. Chiselita, C. Danielescu - Management og pseudoexfohative glaucoma in a tertiary center in Romania.
 3. S. Macarie, Daniela Macarie - Clinical factors that interfere the prognosis in patients with branch of retinal central vein occlusion.
 4. Irimie M Oanta A., CsiszarAnna-Adrien, Fekete GY. L - Tinea of the eyebrows. About six cases.
 5. Mihaela Constantin, Catalina Corbu - Corneal collagen cross-linking - results in keratoconus.
 6. Dr. Mihai Bîscă, Dr. Laura Pavel, Dr. Natalia Boboc, Dr. Olga Melnic, Dr. lolanda Neagu - Early changes of keratometry after cataract surgery.
 7. Z. Madaras, Karin Horvath, L. Moldis - Limbo-conjunctival autografting in pterigyum surgery.

THERAPEUTICAL PROBLEMS

 1. Cristina Zamfir - Intravitreal triacinolone or diabetic maculare oedema. Method and complications.
 2. M. Zemba, Daniela Şelaru, I. Ştefaniu, G. Anghel, O Stefan Monica Armeqioiu - Activity of corneal transplantation in Central Military Hospital in 2007 - 2008.

ZILELE SOCIETĂTII ROMÂNE DE GLAUCOM 
SINAIA, MARTIE 2009

DR. DIANA MELINTE DUMITRICĂ, DR. CORNEL ŞTEFAN SCUMC - BUCUREŞTI


POTENTIALUL EVOCAT VIZUAL

DR. ILEANA CRISTEA
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL "CAROL DAVILA" - BUCUREŞTI
SECŢIA CLINICĂ DE OFTALMOLOGIE

REZUMAT

Potentialul evocat vizual (PEV) reprezinta inregistrarea activitatii electrice de la nivelul cortexului vizual, realizata prin stimularea retinei. Indicatiile principale sunt monitorizarea functiei vizuale la nou-nascuti si investigarea neuropatiilor optice, in special cele asociate bolilor demielinizate. O alta utilitate ar fi monitorizarea functiei de conducere maculara.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

The visual evoked potential (VEP) is a recording of electrical activity of the visual cortex created by stimulation of the retina. The main indications are monitoring of visual function in babies and the investigation of optic neuropathy, particularly when associated with demyelination. It can also be used to monitor macular pathway function.

KEYWORDS:


FACTORUL VASCULAR ÎN GLAUCOM - INTREBARI SI RASPUNSURI

DR. DIANA MELINTE DUMITRICĂ - CLINICA DE OFTALMOLOGIE
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL "CAROL DAVILA" - BUCUREŞTI
Adresa de contact: dianamelinte_17@yahoo.com

REZUMAT

Conform ghidurilor in practica editate de Societatea Europeana de Glaucom si Academia Americana de Oftalmologie, glaucomul este o boa la multi-factoriala. Factoriiimplicatiin etiopatogenia siprogresia neuropatiei optice glauco-matoase nu tin numai de presiunea intraoculara, un rol important avand vasculari-zatia si reglarea ei la nivelul nervului optic si a retinei. In sustinerea acestor afir-matii vine dovada progresiei leziunilor optice in multiple cazuri de glaucom corect tratate prin scaderea presiunii intraoculare.

Multiple studii populationale au demonstrat legatura puternica intre factorul vascular siprevalenta si incidenta boliiglaucomatoase. Lucrarea de fata aduce in discutie elemente de reglare vasculara oculara, cu posibilele sale implicatii in alterarea hemodinamicii in boala glaucomatoasa si incearca sa evidentieze core-latiile intre factorul vascular si glaucom.


COMPLICATII OCULARE ÎN BOLILE ERUPTIVE ALE COPILARIEI

ANNA SAPUNDGIEVA
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL, BUCUREŞTI
SECŢIA CLINICĂ DE OFTALMLOGIE

REZUMAT

Bolile copilariei, in mod normal, nu sunt deosebit de grave, insanatosirea sa producandu-se intr-o saptamana-doua. Simptomatologia (febra, conjunctivita, mancarimile) cedeaza la medicamentele antitermice uzuale (paracetamol). Daca se respecta regulile de igiena, leziunile cutanate nu lasa cicatrici. In unele cazuri pot apare complicatii.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

The childhood diseases are not regularly serious. The symptoms (fever, conjunctivitis, itching) diminish in the administration of antithermic drugs. Cutaneous lesions leave no scarring. Sometimes complications may appear.

KEYWORDS:


PARTICULARITATILE ANATOMOHISTOLOGICE ALE MACULEI

DR. CRISTINAZAMFIR

INSTITUTUL DE DIABET"PROF. N. PĂULESCU" BUCUREŞTI

zamfir_cristina06@yahoo.com

REZUMAT

Macula reprezinta zona centrala a retinei specializata pentru acuitatea vizuala maxima si vederea in culori. Aceste proprietati ale maculei se datoreaza unei structuri histologice particulare, diferita de cea a retinei extramaculare.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Macula represents the central part of the retina which is specialized for high visual acuity and for color vision. These qualities result from its peculiar histologi-cal structure, which is different from extramacular retina.

KEYWORDS:


KERATOCONJUNCTIVITA SICCA - O ENTITATE SUBEVALUATA, SUBDIAGNOSTICATA SI SUBTRATATA

DR. VASILE POTOP

REZUMAT

Keratoconjunctivita sicca este o suferinţă a suprafeţei oculare pe cat de frecventă pe atat de complexă. Complexitatea bolii si expresiile ei clinice nuanţate fac ca aceasta deseori sa fie subevaluată, subdiagnosticată si subtratată.

ABSTRACT

Keratoconjunctivitta sicca is an ocular surface disease so frequent as complex wich rises difficult problems of diagnose and treatment. The complexity of the disease and its very varied clinical expression makes that this is often underevalu-ated, underdiangosticated and undertreated.


SINDROM GROENBLAD - STRANDBERG - CAZ CLINIC

MONICA RUSU*, ANNA CSISZÂR*, DACIA HÎNCU*, ANNA PAPP*
 * CLINICA DE OFTALMOLOGIE TÂRGU-MUREŞ 
**CABINET OFTALMOLOGIC "VISUALMED", TÂRGU-MUREŞ


MELANOCITOM DE NERV OPTIC ASOCIAT CU DMLV

LILIANAVOINEA*, OANA ANDREI*, OANA FLORESCU*, MĂDĂLINATOTIR*, UNGUREANU E.*, CIULUVICĂ R.**, ANCA BĂDĂRĂU**
*SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI
**UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCUREŞTI

REZUMAT

Prezentăm cazul unui pacient de 73 ani, ce acuză scăderea acuităţii vizuale la ochiul drept. Examenul FOpune in evidenţă la nivelul ochiului congener o formaţiune tumorală pigmentată la nivelul discului optic (melanocitom de disc optic).

Mentionăm un al doilea caz de melanocitom de disc optic, la un pacient caucazian In vârstă de 6 ani.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

We report the case of a 73 year old patient who presented for decreased vision in his right eye, ocular examination revealed a pigmented tumour in the left optic disc (optic nerve melanocytoma). We briefly mention another case of optic nerve melanocytoma in a 6 year old, Caucasian patient.

KEYWORDS:


EVALUAREA CAPULUI NERVULUI OPTIC LA MEMBRII FAMILIEI - UTILA IN DIAGNOSTICUL GLAUCOMULUI?

M. ZEMBA, B.CUCU .MONICA LACUSTEANU, NADIA DOBRESCU, BEATRICE CERBULESCU JITIANU - SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL

REZUMAT

Scopul

precizarea diagnosticului de glaucom primitiv cu unghi deschis intr-un caz atipic.

Material si metoda

Examinarea tensiunii intraoculare, aspectului capului nervului optic, perimetiei computerizate au aratat valori la limita.

S-au examinat aspectul capului nervului optic si campul vizual la mama si fiica pacientului.

Rezultate

Aspectul capului nervului optic la fiica si mama pacientului erau similare cu ale acestuia;

Reevaluarea perimetriei computerizate la pacient a aratat un aspect normal.

Concluzii

In fata unui diagnostic neclar, poate fi utila examinarea membrilor familiei.

ABSTRACT

Purpose

To clarify the diagnosis of open-angle glaucoma in an atipic case.

Method

Assessment of intraocular pressure, the aspect of optic nerve head and automated perimetry show interpretable values.

We assesss the head of optic disc and the fisual field in both mother and daughter of the patient.

Results

The optic disc and the automated perimetry in both relatives was normal. Reassessment of visual field at the patient show a normal appeareance.

Conclusions

When the diagnosis of open-angle glaucoma is unclear, the assessment of members of family may be useful


ASISTENTA PACIENTILOR CU GLAUCOM IN ROMANIA;
ANALIZA UNUI CHESTIONAR DE EVALUARE

D.CHISELIŢĂ, NICOLETA APREUTESEI

REZUMAT

Scopul

Evaluarea situ ape i privindasistenţa pacienplor cu glaucom din Romania;

Material si metodă

Au fost transmise un numărde 400 de chestionare medicilorcu experienţă in practica glaucomatologică; aceştia au răspuns (sub protecpa anonimatului) la un număr de 32 de intrebări. Datele obpnute au fost analizate statistic (media, deviapa standard,semnificapa statistică etc).

Rezultate

Au răspuns un număr de 327 de oftalmolgi; dintre aceştia 70% au o vechime in specialitate egală sau mai mare de 10 ani; aproximativ 50% dintre medici ingrijesc un număr cuprins intre 100 si 500 bolnavi de glaucom;

- 2/3 din participanp utilizează aplanotonometrul Goldmann , 38% deter-mină câmpul vizual cu un perimetru automat, 61% examinează discul optic cu oftalmoscopul direct iar 80% efectuează in mod curent gonioscopia;

-  55% dintre participanp trateaza HIO in condipi speciale, 93% folosesc monoterapia inipala, 3/4 dintre medici inipaza tratamentul cu un derivat prostaglan-dinic, iar 79% din participanp introduc combinapile fixe când monoterapia inipala devine ineficientă;

- majoritatea participanplor doresc folosirea metodelor moderne de diagnostic si tratament in glaucom, ameliorarea continuă a educapei privind practica glaucomatologică si o colaborare eficientă cu alti parteneri ce asigură sanatatea populapei.

Concluzii

Chestionarul oferă informapi utile privind calitatea ingrijirii bolnavilor de glaucom din Romania; repetarea periodică a acestui chestionar (cu ameliorarile necesare) va reflecta mai fide! si in dinamică starea acestei probleme in Romania.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Purpose

To evaluate the situation of glaucoma patients' management in Romania

Method

A questionnaire was presented to 400 ophthalmologists with experience in glaucoma management; they have responded anonymously to 32 questions. The obtained data were subject to statistical analysis (mean, standard deviation, statistical significance).

Results

- 327 ophthalmologists have responded; 70% have more than 10 years of practice; 50% are each managing 100 to 500 glaucoma patients

- 2/3 of participants are using the Gold ma nn aplanotonometer, 38% are assessing visual field in automatedperimetry, 61% are examining the optic discs using an direct ophthalmoscope and 80% are currently performing gonioscopy

- 55% are treating ocular hypertension under special circumstances, 93% are using initial monotherapy 3/4 are using prostaglandin derivates as initial therapy and 79 % are resorting to fixed combinations when the initial monotherapy has become inefficient

- most participants desire to use modern diagnostic methods and treatments in glaucoma, to continuously improve the education in glaucoma management and to collaborate efficiently with other healthcare partners

Conclusions

The questionnaire has provided useful information on the quality of glaucoma patients care in Romania; if it is periodically repeated (with necessary updates) it will reflect the dynamic of this issue in our country

KEYWORDS:


MANAGEMENTUL GLAUCOMULUI PSEUDOEXFOLIATIV ÎNTR-UN CENTRU TERTIAR DIN ROMANIA

D. CHISELIŢĂ, C. DANIELESCU, CLINICAI OFTALMOLOGIE, IAŞI

REZUMAT

Scopul lucrării

Să analizeze evolupa bolii şi managementulpacienplor cu glaucom pseu-doexfoliativ trataţi In clinica noastră, centru terţiarpentru glaucom.

Material şi metodă

Studiu retrospectiv al pacienplor internap In perioada 2000-2007.

Rezultate

Au fost incluşi în studiu 330 ochi (238 pacienp). Perioada medie de urmărire a fost de 13.85±11.03 luni (între 0,5-91 luni). Acuitatea vizuală medie inipală a fost 0,31 ±0,33 şi nu s-a modificat semnificativ.Presiunea intraoculară (PIO) inipală a fost 27.25±13.64 mmHg (50% din ochi erau deja In tratament, pri-mind un număr mediu de 1.66±0.72 medicamente). 66.66% din ochi au suferit chirurgie antiglaucomatoasă, intervalul mediu de la diagnostic la chirurgie fiind de 10.24±23.34luni.

PIO finală a scăzut semnificativ la 17.02±7.77 mmHg (68.96 % din ochi fiind submedicapeantiglaucomatoasă, înmedie 1.57±0.71 medicamente).

Raportul C/D a crescut de la 0.76±0.26 la 0.81 ±0.24 (p=0.01).

"in perimetria standard automata, MD a crescut de la 17.13±11.68 la 17.51 ±10.83 (creşterea nu este statistic semnificativă, p=0,87). PSD a crescut nesem-nificativ, de la 5.92±3.83 la 6.16±3.19 (p=0.63).

Un număr de 75 pacienp (31.51%) suferă de afecpuni cardiovasculare, cele mai freevente fiind hipertensiunea arterială (27,31%) şi ischemia miocardică (9,66%).

Concluzii

O mare parte din ochii cu glaucoma pseudoexfoliativ necesită chirurgie antiglaucomatoasă. Chiarşidupă intervenpa chirurgicală, aproximativ 2/3 necesită medicape topică. Am notat o creştere a raportului C/D (dar nu şi a parametrilor câmpului vizual) pe durata urmăririi.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Purpose

To analyze the course of the disease and the management of patients with pseudoexfoliative glaucoma in our clinic, a tertiary center for glaucoma.

Method

Retrospective chart review of patients admitted in the last 8 years (2000-2007).

Results

We have collected data concerning 330 eyes (238 patients). The mean follow-up period was 13.85±11.03 months (limits 0.5-91 months). The mean visual acuity was 0.31 ±0.33 and did not alter significantly. The mean initial IOP was 27.25±13.64 mmHg (50% of eyes were already under treatment, receiving an average of 1.66±0.72 drugs). During the follow-up period 66.66% of eyes were subject to antiglaucoma surgery. The mean interval from diagnosis to surgery was 10.24±23.34 months.

The final IOP was significantly decreased to 17.02±7.77 mmHg (68.96% of eyes were receiving topical antiglaucoma therapy, the mean number of drugs being 1.57±0.71).

The C/D ratio increased from 0.76±0.26 to 0.81 ±0.24 (p=0.01).

In automated perimetry, the mean deviation increased from 17.13±11.68to 17.51 ±10.83 (the increase was not significant, p=0.87). The pattern standard deviation increased from 5.92±3.83 to 6.16±319(p=0.63).

A number of 75 patients (31.51%) had cardiovascular diseases, most frequently arterial hypertension (27.31%) andmyocardialischemia (9.66%).

Conclusions

A large proportion of our pseudoexfoliative glaucoma patients needed antiglaucoma surgery.

Even after surgery, about 2/3 of eyes were still under topical therapy. Under this management, we have noted a progression of the C/D ratio- but not of the visual field parameters-during the follow-up period.

KEYWORDS:


FACTORI CLINICI CARE INFLUENTEAZA PROGNOSTICUL LA PACIENTII CU TROMBOZA DE RAM AL VENEI CENTRALE A RETINEI

DR. S. MACARIE*, DR. DANIELA MACARIE** 
*CLINICAOFTALMOLOGIE, U.M.F. CLUJ-NAPOCA 
**C.D.T. CLUJ-NAPOCA

REZUMAT

Lucrarea de faţă, prezintă rezultatele unuistudiu efectuatpe 74 pacienpcu tromboză de ram al VCR, evidenpindu-se factor/' de prognostic functional la aceşti pacienp.

CUVINTE CHEIE:

SUMMARY

This issue presents the results of a research on 74 patients with trombosis of a retinal vein branch, showing the factors which influence the functional outcome of this patients

KEY WORDS:


TINEA SPRÂNCENELOR; OBSERVATII ASUPRA A SASE CAZURI

IRIMIE M *, OANŢĂ **, CSISZAR ANNA-ADRIEN ***, FEKETE GY. L ****

* UMF IULIU HAJIEGANU CLUJ-NAPOCA, DOCTORAND
** UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAJOV, FACULTATEA DE MEDICINă, DISCIPLINA DE
DERMATOLOGIE
*** UMF TÂRGU MUREş, CLINICA DE OFTALMOLOGIE
**** UMF TÂRGU MUREş, CLINICA DE DERMATOLOGIE

REZUMAT

Introducere

Tinea sprâncenelor face parte din tinea capitis. M. cam's, T. violaceum, T. verrucosum şi T. mentagrophytes pot fi întâlniţi ca agenp etiologici ai tinea sprâncenelor.

Pacienţi şi metodă

Lotul constă din şase pacienţi prezentând la nivelul sprâncenelor plăci eritemato-scuamoase cu pustule pe suprafaţă, iar firele de păr cenuşii, friabile şi rupte au dat naştere la zone alopecice. Fiecărui pacient i s-a efectuat examenul micologic direct al firelor de păr afectate urmat de însămânţarea pe mediul Sabouraud, la începutul, pe parcursul şi la finalul tratamentului.

Rezultate

în toate cazurile la examenul micologic direct s-a evidenpat o parazitare de tip ectothrix a firelor de par iar pe culturile cu mediul Sabouraud s-a dezvoltat M. cam's. Tratamentul general a fost efectuat la doi pacienp cu griseofulvină 1000 mg/zi iar la ceilalp patru cu terbinafină 250 mg/zi, la care s-au adăugat aplicaţii locale cu antimicotice timp de 8 săptămâni. Vindecarea micologică după 8 săptămâni de tratament a fost de 100%.

Concluzii

Tinea sprâncenelor este o afecpune ram care apare de cele mai multe oh secundar unei alte leziuni dermatofitice şi excepponal ca afecpune izolată.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Introduction

Tinea of the eyebrows is a part of tinea capitis. M. cam's, T. violaceum, T. verrucosum and T. mentagrophytes are the most frequently implicated fungi in tinea of the eyebrows.

Patients and methods

Our study includes six patients who presented erythematous scaly plaques and pustules on the eyebrows. The eyebrows hairs were grayish, friable and broken leaving alopecic areas. Direct microscopy of the infected hairs of the eyebrows lesions followed by culture on Sabouraud dextrose agar were effectuated in e very patient at the beginning, during and the end of treatment.

Results

The direct microscopy revealed ectothrix-type hair shaft infection forming a sheath of small-spores on the outside of eyebrows hairs and M. cam's was identified on cultures of Sabouraud's dextrose in all cases. Systemic treatment was initiated with griseofulvin 1000 mg/day in two patients and with terbinafine 250 mg/day in four patients associated with topical antimycotics for 8 weeks. After 8 weeks of treatment mycological cure was obtained in 100% of cases.

Conclusion

Tinea of the eyebrows is a rare disease that occurs usually secondary to other dermatophyt-ic infection and rarely isolated.

KEYWORDS:


rezultate obtinute prin aplicarea corneal collagen cross - linking In keratoconus

DR. MIHAELA CONSTANTIN, DR. CATALINA CORBU
OFTACLINIC, NICOLAE BALCESCU NR. 9A, BUCURESTI

REZUMAT

Lucrarea prezinta o evaluare retrospectiva a pacientilor cu keratoconus progress stadiu I, II, III, carora pentru stoparea evolutiei li s-a efectuat cornea! collagen cross-linking.

Monitorizarea pacientilor a fost efectuata pe baza date/or furnizate de refrac-tie, acuitate vizuala, keratometrie, pahimetrie, topografie.

In toate cazurile s-a observat mentinerea constanta sau modificarea favora-bila a parametrilor urmariti.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

This work shows a retrospective evaluation of the patients with progressive keratoconus, stadium I, II, III, to which cornea! collagen cross-linking was performed to stop the evolution. The patients were monitored by refraction, visual acuity, keratometry, pachimetry and topography. In all cases it was noticed an improvement or the maintenance of the followed parameters.

KEYWORDS:


MODIFICARI PRECOCE ALE KERATOMETRIEI DUPA OPERATIA DE CATARACTĂ

M. BASCA, LAURA PAVEL, NATALIA BOBOC, OLGA MELNIC, IOLANDA NEAGU

REZUMAT

Scopul studiuluieste de a evidentia eventualele diferente între modificările refractive induse postoperator de incizii în cornee clară de diferite mărimi.

Modificările keratometrice au fost studiate la un numar de 86 de pacienţi cu cataractă operaţi prin facoemulsificare cu implant de pseudofak foldabil în sacul capsular Pacienţiiau fost înmpărţiţi în 3grupuriîn funcţie de incizia utilizată de 3,2 sau 2,75sau 2,4 mm. S-au urmărit acuitatea vizuală, gradulşiaxulastigmatismu-lui corneean pre- şi postoperator, timp de 4-6 săptămâni.

Nu s-au constatat diferenţe semnificative statistic între cele trei grupuri de pacienţi pentru valorile medii preoperatorii şi postoperatorii ale keratometriei pe meridianele principale, axului şigradului astigmatismului corneean.

Totuşi, cu cât incizia a fost mai mică, deviaţia standard a valorilor acestor parametri a fost mai mică, iar astigmatismul indus chirurgical este mai mic, ceea ce sugerează că inciziile mai mici sunt mai stabile şi of era rezultate maipredictibile din punct de vedere refractiv.


AUTOTRANSPLANTUL LIMBO-CONJUNCTIVAL IN CHIRURGIA PTERIGIONULUI

DR Z MADARAS1, DR KARIN HORVATH1, DR L. MODIS2
1.  Clinica de Oftalmologie Tg.Mureş, RO
2.  Clinica de Oftalmologie Debrecen, HU

Adresa de corespondents: Clinica de Oftalmologie, TgMureş, str Mârton Âron nr 26 E-mail: madaraszoltan1@yahoo.com

REZUMAT

Scopul lucrării este evaluarea eficienţei a autotransplantului limbo-con-junctival In tratamerit chirurgical al pterigionului.

Material şi metode

S-a efectuat un studiu In două centre universitare. Primul, prospectiv observational, s-a derulatpe operioadă de 20 luni. In studiu au fost incluşi pacienpi internaţi şi operap de pterigion In Clinica de Oftalmologie Tg. Mures. S-au utilizat două tehnici chirurgicale: tehnica Arlt şi autotransplantul limbo-conjunctival. S-au urmărit şi s-au comparat rezultatele date de cele două tipuri de operapi, compli-capile intra- şipostoperatorii. Aldoilea studiu, retrospectiv observaponal, s-a derulatpe o perioadă de 15 luni In care au fost incluşi pacienpi operap de pterigion In Clinica de Oftalmologie din Debrecen, Ungaria. In tratamentul chirurgical al pterigionului s-au utilizat patru metode chirurgicale: metodaArlt, metoda McReynolds, plastia lamelară sclero-corneană şi autotransplantul limbo-conjunctival. S-au ana-lizat rezultatele obpnute prin cele patru metode.

Rezultate

In cele 20 de luni analizate s-au operat 106 cazuri de pterigion In Clinica de Oftalmologie Tg Mures. Din aceştia 36 au fost operap prin tehnica autotransplantului limbo-conjunctival, restulprin tehnica Arlt. In perioada de urmărire postoperato-rie s-au înregistrat mai pupne recidive utilizând tehnica autotrasplantului limbo-conjunctival. h Clinica de Oftalmologie din Debrecen In 15 luni s-au operat 33 de cazuri de pterigion. Cele mai multe recidive s-au înregistrat la utilizarea tehnicii Arlt.

Concluzii

Comparand diferitele metode In chirurgia pterigionului In privinţa prevenirii recidivelor constatăm eficienţa crescută a autotransplantului limbo-conjunctival.

Rezultatele încurajatoare ne îndeamnă la continuarea utilizării procedeu-lui, respectiv la recomandarea acestuia.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the efficiency of the limbo-conjunctival autografting in pterygium surgery.

Materials and methods

A study has been undertaken in two centers. The first one, which was a prospective observational one, went on for 20 months and included the patients operated with pterygium in the Ophthalmology Clinic in TgMures, RO. Two surgical techniques have been used: limbo-conjunctival autografting and the Arlt technique. The results of the two methods have been followed and compared, as well as the intra and post-surgery complications. The second study, a retrospective observational type of study, went on for 15 months and included the patients operated with pterygium in the Ophtalmology clinic in Debrecen, Hungary. We used 4 methods to treat the pterygium: the Arlt method, the McReynolds method, the sclero-cornean lamelar plasty and the limbo-conjunctival autografting. We analysed the obtained results using all these 4 methods.

Results

In the Ophtalmology Clinic in Targu-Mures we operated, during those 20 months, 106 patients with pterygium. Of these, 36 were operated using the limbo-conjunctival autografting, the rest using the Arlt tehnique. We noticed less relapse when the limbo-conjunctival autografting was used. In the Ophtalmology Clinic in Debrecen, during a 15 months period, there were 33 patients operated for pterygium. The largest number of relapses was noticed with the Arlt tehnique.

Conclusions

When comparing the different methods used in the pterygium surgery in terms of relapse we noticed the increased efficiency of the limbo-conjunctival autografting. The encouraging results stimulate us in using and recomanding this method.

KEYWORDS:


ADMINISTRAREA INTRAVITREANA A TRIACINOLONULUI IN EDEMUL MACULAR DIABETIC - METODA SI COMPLICATII -

DR. CRISTINAZAMFIR
INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET "PROF. DR. N. PAULESCU" BUCURESTI

zamfir_cristina06@yahoo.com

REZUMAT

Edemul macular este principala cauza de scadere a vederii la populatia diabetica. Tratamentul laser reprezinta principala posibilitate terapeutica, benefici-ul acestuia fiind demonstrat de ETDRS. In ultimii ani, multe studii clinice si experi-mentale au demonstrat eficacitatea triamcinolonului acetonid in injectare intravit-reana in tratamentul edemului macular diabetic.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Macular edema is the first cause of visual impairment in diabetic population. The gold standard for diabetic macular edema is macular laser photocoagu-lation, the benefit of which was demonstrated in the Early Diabetic Retinopathy Study ( ETDRS). In recent years, many clinical and experimental studies demonstrated that intravitreal injection of triamcinolon acetonide is a therapeutic option for treating diabetic macular edema.

KEYWORDS:


ACTIVITATEA DE TRANSPLANT DE CORNEE IN CLINICA DE OFTALMOLOGIE A SPITALULUI CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA" ÎN PERIOADA 2007-2008

M. ZEMBA, DANIELAŞELARU, I. ŞTEFANIU, G. ANGHEL, C. STEFAN, MONICA ARMEGIOIU