REFERATE GENERALE

 1. Simona Petrescu, Ruxandra Pascu, Cristina Panea, Liliana Voinea, Anca Badarau, Mariana Nanea, Oana Romanitan, R. Ciuluvica - Neuropatia optică în scleroza multiplă.
 2. D. Călugăru, M. Călugăru - Locul Cosoptului în tratamentul glaucomului.
 3. Diana Melinte Dumitrică — Astrocitul - implicajii în etiopatogenia glaucomului.

CAZURI CLINICE

 1. Andreea Seceleanu, S. Pop, D. Preda, I. Szabo, Liliana Rogojan, R. Seceleanu - Apecte imagistice ale glandei lacrimale într-un caz de Sindrom Sjogren.
 2. Mirela Preda, Carmen Damian, Anca Irimia, Mihaela Sollosy, Cristi Adelina Ciuca, Mariana Totolin - Sindrom Usher.
 3. Diana Melinte Dumitrică, C. Stefan - Glaucomul primitiv cu unghi deschis asociat sindromului Groenblad Strandberg.
 4. Xenia Dobre, Nicolae Bacalbasa - Exoftalmie tiroidiană gigantă. Cataractă subcapsulară posterioară.
 5. Maria Crişan, Simona Ţălu, Mira Florea, Dina Coprean, Rodica Cosgarea, Diana Crişan - Nodulii LISCH. Markeri de diagnostic noninvaziv în Neurofibromatoza Recklinghausen.

STUDII CLINICE

 1. Dediulescu Lucrejia - Studiul proprietatilor citotoxice şi antivirale ale unor colire.
 2. Roxana Cziker, Andreea Seceleanu, T. Guttman, Adela Joanta, C. Rociu, Laura Marginean - Relajia dintre vederea funcjională, dezvoltarea neurop-sihologică, rezonanţa magnetică nucleară şi potenjialul evocat vizual evo-cat în deficienjele vizuale cerebrale.
 3. Cristina Vladujiu , Simona Sevan, Mara Ciuică - Diplopie prin miopatie to-xică după operajia de cataractă.
 4. Cristina Stan, Oana Vişan, 0. Samoilă - Care valoare a tensiunii intraocu-lare este mai importantă: în clinostatism sau ortostatism?
 5. Cristina Teodorescu, Irina Teodorescu, Cristina Ranetti, Diana Melinte Dumitrică, C. Ştefan - Incidenja anticorpilor anti toxoplasma gondii la pacienji cu diferite boli oculare.
 6. Xenia Dobre - Analiza eficienjei betablocantelor asupra tensiunii intraocu-lare şi câmpului vizual în glaucomul primar cu unghi deschis.
 7. Genoveva Olaru, Monica Gavriş, I. Horge, N. Marian,. Diana Popa, L. Levai, Cristina Ghindea, L. Bran - Implantarea cristalinului artificial toric la pacienjii cu cataractă - rezultate la 6 luni.
 8. Daniela Vâlceanu, Simona Muşat - Utilizarea serviciilor de oftalmologie din cadrul spitalelor publice de către bolnavii de cataractă din Romania în anul 2007.
 9. Predoi DV., Badiu C, Dărăban C, Stângu C, Dumitrache Marieta -Evaluarea neuropatiei optice de compresie în tumorile hipofizare-aspecte morfologice calitative şi cantitative.
 10. Andreea-Mădălina Craiu - Sinchis Scintillans, "o strălucire bolnavă".

PROBLEME DE TERAPEUTICA

 1. loana Daniela Apatachioaie, A. Bărar, G. Vintilă - Prescrierea corecjiei optice la copii.
 2. B. Cârstocea, Beatrice Cerbulescu, Simona Buliga, Diana Poştaliu, Ana Cârstocea, Letijia Călin, Adriana Dragomir - Particularităji ale dezlipirii de retină după chirurgia refractivă.

GENERAL REPORTS

 1. Simona Petrescu, Ruxandra Pascu, Cristina Panea, Liliana Voinea, Anca Badarau, Mariana Nanea, Oana Romanitan, R. Ciuluvica - Optic neuropathy in multiple sclerosis.
 2. D. Calugaru, M. Calugaru -The place of Cosopt in glaucoma treatment.
 3. Diana Melinte Dumitrica - Astrocytis involvment in glaucome etiopathology.

CLINICAL CASES

 1. Andreea Seceleanu, S. Pop, D. Preda, I. Szabo, Liliana Rogojan, R. Seceleanu - Imaging aspects of the lacrimal gland in Sjogren syndrome -case report.
 2. Mirela Preda, Carmen Damian ,Anca Irimia, Mihaela Sollosy, Cristi Adelina Ciuca, Mariana Totolin - Usher Syndrome
 3. Diana Melinte Dumitrica, C. Stefan - Open angle glaucoma associated with Groenblad - Strandberg syndrome.
 4. Xenia Dobre, Nicolae Bacalbasa - Gigant tyroidian exophthalmy. Posterior subcapsular cataract
 5. Maria Crişan, Simona Talu, Mira Florea, Dina Coprean, Rodica Cosgarea, Diana Crişan - LISCH nodules. Markers for a non-invazive diagnosis in Recklinghausen Neurofibromatosis.____________________________

CLINICAL STUDIES

 1. Dediulescu Lucretia - Study of citotoxic and antiviral effects of some eye drops.
 2. Roxana Cziker, Andreea Seceleanu, T. Guttman, Adela Joanta, C. Rociu, Laura Marginean - The relation among functional vision, neuropsichologi-cal development, nuclear maghetic resonance and visual evocked potential in visual cerebral impairments.
 3. Cristina Vladutiu, Simona Sevan, Mara Ciuica - Diplopia through toxic myopathy after catarct surgery.
 4. Cristina Stan, Oana Visan, 0. Samoila - Which value of intraocular pressure is more important - in clino or ortostatism?
 5. Cristina Teodorescu, Irina Teodorescu, Cristina Ranetti, Diana Melinte Dumitrica, C. Stefan - The anti Toxoplasma gondii anti-bodies incidence to the different ocular diseases.
 6. Xenia Dobre - The analysis of the efficiency of betablockers in intraocular pressure and visual field in primary open angle glaucoma.
 7. Genoveva Olaru, Monica Gavris, I. Horge, N. Marian,. Diana Popa, L. Levai, Cristina Ghindea, L. Bran - Toric intraocular lens implantation in catarct patients - 6 months results.
 8. Daniela Valceanu, Simona Musat - Patients with cataract in public hospitals in Romania, in year 2007.
 9. Predoi DV., Badiu C, Daraban C, Stângu C, Dumitrache Marieta -Assessment of compresive optic neuropathy in hipofizar tumors.
 10. Andreea-Mădălina Craiu - Sinchis Scintillans.

THERAPEUTICAL PROBLEMS

 1. loana Daniela Apatachioaie, A. Barar, G. Vintila - Ocular correction in children.
 2. Prof. dr. B. Cârstocea, Dr. Beatrice Cerbulescu, Dr. Simona Buliga, Dr. Diana Postaliu, Dr. Ana Cârstocea, Dr. Letitia Calin, Dr. Adriana Dragomir-Characterristics of ocular detachment after refractive surgery.

 

■   REDACTOR ŞEF

Conf. Dr. Mircea FILIP

Clinica Ama Optimex - Bucureşti E-mail: mirceafilip@amaoptimex.ro

■   REDACTOR ŞEF ADJUNCT

Dr. Mihail ZEMBA

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central E-mail: mhlzmb@yahoo.com

■   SECRETAR DE REDACŢIE

Dr. Ovidiu MUŞAT

E-mail: ovidiumusat@yahoo.com

■   CONSILIU ŞTIINŢIFIC

F. Baltă (Bucureşti), E. Bendelic (Chişinău), Camelia Bogdănici (laşi),

M. Călugăru (Cluj-Napoca), B. Cârstocea (Bucureşti), D. Chiseliţă (laşi),

Cătălina Corbu (Bucureşti), Valeriu Cuşnir (Chişinău), Denislam Dogan

(Constanţa), Marieta Dumitrache (Bucureşti), M. Filip (Bucureşti),

Karin Horvath (Tg. Mureş), Marie Jeanne Koos (Timişoara),

loana Venuşa Mihu (Hunedoara), C. Moraru (Bucureşti),

Carmen Mocanu (Craiova), Monica Pop (Bucureşti),

Mihai Pop (Bucureşti), Tatiana Roşca (Bucureşti),

Adriana Stănilă (Sibiu), Daniela Şelaru (Bucureşti),

C. Ştefan (Bucureşti), loan Ştefaniu (Bucureşti), Cristina Vladuţiu

(Cluj-Napoca), Liliana Voinea (Bucureşti), lleana Zolog (Timişoara).

■    MEMBRII DE ONOARE

P. Cernea (Craiova), Ghe. Chercotă (Timişoara),

I. Horge (Cluj-Napoca), Florica Ignat (Craiova), S. Lupan (Chişinău),

M. Olteanu (Bucureşti), Rodica Pop (Cluj-Napoca),

M. Călugăru (Cluj-Napoca), Doina Pop de Popa (Bucureşti)

■   REDACŢIA

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central, Str. Mircea Vulcănescu nr. 86, Sector 1, Bucureşti, Telefon: 021 319 30 51, int. 228, 462; Telefon/Fax: 021 313 71 89; E-mail: milophtha@digicom.ro.


neuropatia optică In scleroza multipla

SIMONAPETRESClT, RUXANDRA PASCU2, CRISTINA PANEA1, LILIANA VOINEA2, ANCA BADARAU3, MARIANA NANEA3, OANA ROMANITAN4, R. CIULUVICA3

'SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS BUCURESTI - CLINICA DE NEUROLOGIE 2SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI - CLINICA DE OFTALMOLOGIE 3UNIVERSITATEA DE MEDICINASI FARMACIE "CAROL DAVILA" 4SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI - CLINICA DE NEUROLOGIE

REZUMAT

Neuropatia optica este o afectiune a nervului optic de cauze vasculare, inflamatorii, toxice, sistemice sau traumatice. Inflamatia nervului optic (denumita si nevrita optica) poate fi un marker incipient al sclerozei multiple.

Autorii evidentiaza rolul neuropatiei optice in bolile inflamatorii demielini-zante, in special ca semn de debut al sclerozei multiple. Totodata, sunt prezentate semnele, simptomele si etiologia neuropatiei optice precum si metode de investi-gatie ale acestei afectiuni. De asemenea, sunt evaluate criteriile de stabilire a diagnosticului de scleroza multipla precum si criteriile revizuite de neuromielita optica, punand accentul pe diagnosticul diferential al acestor afectiuni.

CUVINTE CHEIE:

• neuropatia optica,

• scleroza multipla,

• neuromielita optica.

ABSTRACT

The inflammation of the optic nerve called optic neuropathy could be an onset marker of multiple sclerosis.

The authors review the place of optic neuropathy (neuritis) in the inflammatory demyelinating disease continuum, especially as the onset symptom of multiple sclerosis. We present the clinical symptoms, the aetiology of optic neuritis and the adjacent methods used to investigate optic neuritis. In the article are presented the actual criteria used to establish the multiple sclerosis diagnosis and the revised criteria for neuromyelitis optica, with emphasis on the differential diagnosis between these diseases.

KEYWORDS:

• optic neuropathy,

• multiple sclerosis,

• neuromyelitis optica.


LOCUL COSOPTULUI IN TRATAMENTUL GLAUCOMULUI

d.călugăru.m.călugăru - Clinica de Oftalmologie Cluj-Napoca

REZUMAT

Combinaţia fixă dorzolamidă/timolol (Cosopt) reprezintă o terapie malt efectivă şi în general bine tolerată. Realizează o baroprotecţie similară cu cea dată de analogii prostaglandinelor şi celelalte combinaţii fixe antiglaucomatoase.Este singura terapie antiglaucomatoasă care asigură o vasoprotecţie în mod direct prin creşterea debitului sanguin retrobulbar, coroidian, retinian şi al capului nervului optic. Indicaţia sa majoră rămâne aceeaşi ca a tuturor combinaţiilor antiglaucoma-toase medicamentoase oculare şi anume linia a doua de tratament adică după eşecul monoterapiei administrate anterior.

Cosoptul este indicat şi ca terapie medicamentoasă primară de iniţiere (primă linie terapeutică) în hipertensiunile oculare cu profit de rise crescut al con-versiei, în cazuri bine alese de glaucom primar cu unghi deschis (glaucoame cu tensiune oculară peste 30 mmHg, anterior netratate), în glaucomul exfoliativ pre-cum şi în majoritatea formelor de glaucom secundar

CUVINTE CHEIE:

• Cosopt,

• baroprotecţie,

• vasoprotecţie.

ABSTRACT

The fixed combination of dorzolamide and timolol (Cosopt) represents a high effective therapy and is generally well tolerated. It produces a baroprotection similarly to that caused by both the prostaglandin analogs and the other topically fixed combinations. Cosopt is the only hypotensive medication that produces a direct vasoprotection by increasing retrobulbar, choroidal, retinal and optic nerve head blood flow. Its major indication is as second line therapy e.g. after the failure of a previously given monotherapy

Cosopt is also indicated as an initial therapy (first line therapy) in ocular hypertensions associated with high risk factors of conversion, in some well chosen cases of primary open-angle glaucoma (e.g. glaucomas with untreated intraocular pressure of greater than 30 mmHg), in exfoliation glaucoma as well as in the majority forms of secondary glaucoma.

KEYWORDS:

• Cosopt,

• baroprotection,

• vasoprotection.


ASTROCITUL - IMPLICATII IN ETIOPATOGENIA GLAUCOMULUI

DIANA MELINTE DUMITRICA, SCUMC BUCURESTI ADRESADE CONTACT: DIANAMELINTE_17@YAHOO.COM

REZUMAT

Astrocitul reprezinta una din cele mai importante celule cu rol structural a sistemului nervos central. Pe langa rolul structural se stie ca este implicat intr-o serie de functii de mediere in cadrul SNC, fiind singura celula care stocheaza energie la acest nivel.

Tot mai mult in ultima vreme se vorbeste despre implicarea astrocitara in etiopatogenia afectiunii glaucomatoase. Lucrarea de fata se doreste a aduce in prim plan cateva astecte legate de fiziopatogenia astrocitara si implicatiile sale in boala glaucomatoasa.


ASPECTE IMAGISTICE ALE GLANDEI LACRIMALE INTR-UN CAZ DE SINDROM SJOGREN

ANDREEASECELEANUA, S. POPB, D. PREDAC, I. SZABOD, LILIANAROGOJANE, R.SECELEANUF

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ Şl FARMACIE CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

ACLINICA DE OFTALMOLOGIE,

BCLINICAMEDICALAI,

cCLINICARADIOLOGIE,

DCLINICA NEUROCHIRURGIE,

EDEPT. ANATOMIE PATOLOGICĂ,

FDEPT. PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ

REZUMAT

Objective: Lucrarea prezintă un caz de hipertrofie lacrimală bilaterală însoţită de glaucom secundar prin creşterea presiunii venoase episclerale.

Metodă: Cazul a fost investigat prin metode clinice şi tehnici imagistice: ecografie A şi B-scan, Doppler color şi rezonanţă magnetică nucleară.

Rezultate: Datele clinice au evidenţiat prezenţa proptosisului, congestiei episclerale si hipertensiunea intraoculară, alături de testul Schirmer pozitiv şi xeroftalmie. Examinarea ultrasonografică a identificat hipertrofia bilaterală a glan-delor lacrimale, mai ales cea din orbita stângă, ce a prezentat o structură chistică.

Examinarea Dopplercolora perm is investigarea structurii sale din punctde vedere al vascularizaţiei, iar rezonanţa magnetică nucleară a completat datele ecografice. Datorită aspectelor clinice şi hipertensiunii intraoculare secundare, leziunea de masă a fost îndepărtată din orbita stângă prin intervenpe neurochirur-gicală. Examenul histopatologic a confirmat distrugerea marcată a structurii glan-dei lacrimale şi studiul imunohistochimic a evidenpat un aspect sugestiv pentru leziuni din sindromul Sjogren.

Concluzii: Ultrasonografia şi rezonanţa magnetică nucleară completează datele clinice şipermit evidenperea leziunilorglandei lacrimale. Asocierea acestor tehnici investigative cu datele clinice constituie baza diagnosticului şi deciziei tera-peutice adecvate In patologia glandelor lacrimale.

CUVINTE CHEIE:

• ultrasonografie,

• hipertrofia glandei lacrimale.

ABSTRACT

Purpose: The study presents a case of bilateral lacrimal gland hypertrophia with secondary glaucoma due to the increased episcleral venous pressure.

Method: The case was investigated by means of clinical methods associated with ultrasound (A and B-scan, Doppler-ultrasound) and magnetic resonance imaging techniques.

Results: The clinical data revealed proptosis, episcleral congestion, and elevated intraocular pressure. An abnormal Schirmer test and xerophthalmia were also present. Ultrasound examination identifies enlarged masses in the bilateral lacrimal fossa, superotemporal to the globe, mostly on the left side, having a cystic structure. The Doppler ultrasound investigation revealed the vasculari-sation, and the magnetic resonance imaging completed the dates offered by the ultrasound methods. According to the clinical aspect and the possible visual impairment produced by the secondary glaucoma, the mass lesion was removed on the left side by neurosurgical approach. The histopathological exam confirmed the destruction of the lacrimal gland, and, furthermore, the immunohistochemical study revealed the aspect ofSj?gren syndrome lesions.

Conclusions: Sonography is able to provide noninvasively much of the information needed by the clinician. Ultrasound techniques (A-scan, B-scan and color Doppler) and magnetic resonance imaging allow tracking and discrimination of the orbital diseases, such as lacrimal gland lesions. Associated with the clinical features, these methods offer the basis of a correct diagnosis and a proper therapy for lacrimal gland pathology.

KEYWORDS:

• ultrasound,

• lacrimal gland hypertropia.


SINDROM USHER

MIRELAPREDA, CARMEN DAMIAN, ANCA IRIMIA, MIHAELASOLLOSY, CRISTI ADELINACIUCA*, MARIANA TOTOLIN** * CLINICA DE OFTALMOLOGIE CRAIOVA **CLINICA ORL CRAIOVA

REZUMAT

Suntprezentatidoi frati, P.F.-21 anisiP.N. - 19ani, la care, examenul oftal-moscopic, perimetria si adaptometria au permis stabilirea diagnosticului de Retinopatie pigmentara. Examenul O.R.L completat cu audiograma au evidential in ambele cazuri, hipoacuzie neurosenzoriala bilaterala. Prezenta simultana a celor doua afectiuni completeaza tabloul clinic al sindromului Usher.

Originea ectodermica comuna a retinei si a urechii interne arputea explica aceasta asociere patologica.

CUVINTE CHEIE:

• retinopatie pigmentara,

• surditate.

ABSTRACT

We present the case report of two brothers, PF. -21 years old and PN. -19 years old, to whom the fundus examination, perimetry and dark adaptation established the diagnosis ofRetinitis Pigmentosa. The otorhinolaryngology exam and the audiogram revealed, in both cases, bilateral sensorineural deafness. The simultaneous presence of these two conditions completes the clinical findings of Usher syndrome.

The common ectodermic origin of the retina and the inner ear could explain this pathological association.

KEYWORDS:

• Retinitis Pigmentosa,

• deafness.


GLAUCOMUL PRIMITIV CU UNGHI DESCHIS ASOCIAT SINDROMULUI GROENDBLAD - STRANDBERG

DIANA MELINTE DUMITRICA, C. STEFAN

SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL "CAROL DAVILA" - BUCURESTI

SECTIA CLINICA DE OFTALMOLOGIE

ADRESADE CONTACT: DIANAMELINTE_17@YAHOO.COM

REZUMAT

Prezentam cazul unei pacienta diagnosticata la varsta frageda cu sindrom Groendblad - Strandberg, care mai tarziu prezinta si glaucom primitiv cu unghi deschis. Este un caz interesant de urmaritpe operioada indelungata datorita celor doua afectiuni severe oftalmologice asociate prin influentarea prognosticului pe termen indelungat.


EXOFTALMIE TIROIDIANĂ GIGANTA. CATARACTĂ SUBCAPSULARĂ POSTERIOARĂ

DR. DOBRE XENIA, DR. BACALBASA NICOLAE SPITALUL DE URGENTASF. APOSTOL ANDREI - GALATI

REZUMAT

Lucrarea de fata prezinta cazul unei paciente cu exoftalmie Basedow determinata de prezenta unei hipertiroidii si care prezinta la AO Cataracta sub-capsulara posterioara.

Bolnava se interneaza pentru interventia chirurgicala a cataractei la ochiul drept.

CUVINTE CHEIE:

• exoftalmie Basedow,

• cataracta subcapsulara posterioara.

ABSTRACT

The present work brings forth the case of a pacient with Basedow exoph-talmy determined by a hiperfunctionality of the tyroid gland, with posterior subcap-sular cataract affecting both eyes.

The pacient gets hospitalised for the cataract surgery on the right eye.

KEYWORDS:

• Basedow exophtalmy

• posterior subcapsular cataract.


NODULII LISCH. MARKERI DE DIAGNOSTIC NONINVAZIV ÎN NEUROFIBRO-MATOZA RECKLINGHAUSEN

MARIA CRIŞAN*, SIMONAŢĂLU**, MIRA FLOREA***, DINACOPREAN****,

RODICA COSGAREA*****, DIANA CRIŞAN******

UMF "IULIU HAŢIEGANU" CLUJ-NAPOCA

*CATEDRADE HISTOLOGIE, **CATEDRA DE OFTALMOLOGIE, ***CATEDRA DE MEDICINĂ

DE AMBULATORIU, ****CATEDRA DE GENETICĂ, *****CATEDRA DE DERMATOLOGIE,

******STUDENTĂ

REZUMAT

Introducere. Boala Recklinghausen este o afecpune autosomal domi-nantă care afecteaza ambele sexe. Diagnosticul este sugerat de istoricul familial, neurofibroamele multiple si petele pigmentare cutanate, dar este confirmat de prezenta nodulilor irieni Lisch şi de examenul histologic. Asociază diverse ano-malii ale sistemului nervos, oaselor, organelor endocrine şi vaselor sanguine.

Scop. Prezentul studiu clinic îşi propune evaluarea nodulilor Lisch la pacienţii cu neurofibromatoză Recklinghausen sau la descendenţii acestora fără semne cutanate caracteristice.

Material şi metodă. Studiul cuprinde trei cazuri de neurofibromatoză Recklinghausen şi o parte din descendenpi acestora. Diagnosticul bolii s-a bazat pe aspectele clinice, pedigreeul familial si examenul oftalmologic. Examinarea his-tologică s-a efectuat doarpentru leziunile cutanate complicate.

Rezultate şi discutii. Examenul clinic alpacientilor a relevat manifestări caracteristice cutanate, precum şi noduli Lisch la cei 3 pacienp cu boala Recklinghausen. Conform arborelui genealogic, boala se transmite In forma domi-nantă (2 pacienti) sau apare ca şi mutatie de novo (un pacient). Examenul oftalmologic efectuat la descendenpi cu rise, a identificat noduli Lisch la top subiecpi cu manifestări cutanate (neurofibroame), dar şi la copiii mici fără semne cutanate caracteristice. htocmirea arborelui genealogic şi examenul oftalmologic sunt metode obligatorii, facile şi neinvazive pentru diagnosticulprecoce al bolii, şiiden-tificarea pacientilor cu rise.

Concluzii. Nodulii Lisch sunt marker/' oftalmologici patognomonici ai neu-rofibromatozei Recklinghausen. Nodulii Lisch permit un diagnostic precoce şinon-invaziv inclusiv la copii, in absenta neurofibroamelor, dar cu antecedente heredo-colaterale. Examenul oftalmologic si arborele genealogic este obligatoriu la subiectii bolnavi si la descendentii acestora.

CUVINTE CHEIE:

• neurofibromatoza,

• noduli Lisch,

• neurofibroame.

SUMMARY

Introduction. Von Recklinghausen's neurofibromatosis is an autosomal dominant disorder that affects both sexes at the same rate. The diagnosis is suggested by the family history, the presence of multiple neurofibromas and cutaneous pigmentary macules but is only confirmed by the presence of the Lisch nodules at the iris level and by histological exam. The disease is associated with different nervous system, bone, endocrine, blood vascular abnormalities.

Purpose. Evaluation of Lisch nodules in patients with Recklinghausen disease or immediate relatives, that do not present characteristic cutaneous lesions.

Material and method. The study involves three cases of Recklinghausen neurofibromatosis and also a part of their immediate relatives. The diagnosis of NF1 was based on clinical aspects, family pedigree analysis and ophthalmological exam. The histological exam was only performed for complicated cutaneous lesions.

Results and discussions. The clinical exam revealed characteristic cutaneous lesions but also Lisch nodules in all three studied cases. According to the pedigrees, Recklinghausen disease is inherited as an autosomal dominant trait (in 2patients), but it may also arise as de novo mutations (1 patient).

The ophthalmological exam performed for the patients' relatives, identified Lisch nodules in all subjects presenting cutaneous lesions (neurofibromas), and also in children without characteristic cutaneous features.

Both pedigree analysis and ophthalmological examination are compulsory, noninvasive methods for precocious diagnosis of the disease and the identification of high-risk patients.

Conclusions. Lisch nodules are ophthalmological and patognomonic markers of Recklinghausen neurofibromatosis. Lisch nodules facilitate a precocious, noninvasive diagnosis inclusively in children without cutaneous features (neurofibromas) but positive heredocolateral antecedents.

Ophthalmological examination and pedigree analysis are compulsory both in patients and their immediate relatives.

KEYWORDS:

• neurofibromatosis,

• Lisch nodules,

• neurofibroma.


STUDIUL PROPRIETATILOR CITOTOXICE SI ANTIVIRALE ALE UNOR COLIRE

LUCREŢIA DEDIULESCU

MEDIC PRIMAR OFTALMOLOG, SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICUL SĂRAT

DANIELA FLORENTINA DEDIULESCU

MEDIC REZIDENTANUL III CLINICA MEDICALă I CLUJ-NAPOCA

REZUMAT

Studiul efectului citotoxic şi virulicid a şase preparate comerciale de tip colir a evidenpat avantajele utilizării colirului cu indometacin In keratitele herpetice atât prin efectul antiviral, cât şi pentru lipsa citotoxicităţii.

CUVINTE CHEIE:

• Keratita herpetică;

• Indocollyre.

SUMMARY

The study of the citotoxic and antiviral effect of six commercial mixtures, collyre type, underlined the advantages of using collyre with Indometacyn for Herpetic Keratitis, due to the antiviral effect and also for the lock of citotoxicity

KEYWORDS:

• Herpetic Keratitis;

• Indocollyre.


RELATIA DINTRE VEDEREA FUNCÎIONALĂ, DEZVOLTAREA NEUROPSIHOLOGICĂ, REZONANTA MAGNETICĂ NUCLEARĂ SI POTENTIALS. VIZUAL EVOCAT ÎN DEFICIENTELE VIZUALE CEREBRALE

ROXANA CZIKER1, ANDREEA SECELEANU2, T. GUTTMAN3, ADELA JOANTĂ4, C. ROCIU5, LAURA MĂRGINEAN6

'UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU", CLUJ-NAPOCA

2CLINICA DE OFTALMOLOGIE, CLUJ-NAPOCA

3INSTITUTUL ONCOLOGIC "IOAN CHIRICUŢĂ", CLUJ-NAPOCA

4UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU", CLUJ-NAPOCA

5CENTRUL MEDICAL DE NEUROLOGIE EPICENTER, CLUJ-NAPOCA

BCENTRUL DE RECUPERARE A COPIILOR CU HANDICAP MOTOR, CLUJ-NAPOCA

REZUMAT

Obiectivul cercetării - analiza unui model de evaluare şi diagnosticare complexă, multidisciplinară, medicală şi psihologică /psihopedagogică, în cadrul unui studiu longitudinal, prospectiv, în cazul copiilor de Ia0la9 ani cu tulburări neu-rologice cu rise în apariţia deficienţelor vizuale cerebrate (DVC).

Material şi metodă: studiul a inclus un lot de 14 copii care au fost supuşi metodelor de evaluare oftalmologică şipsihologică a nivelului de dezvoltare pe arii şi de monitorizare a nivelului comportamentului vizual şi a vederii funcţionale.

Evaluările sunt completate prin metode de examinare prin tehnici paraclini-ce de rezonanţă magnetică nucleară şi potential vizual evocat.

Rezultatele obţinute în urma aplicării metodelor de evaluare au demon-strat existenţa unor corelaţii puternic semnificative între nivelul de afectare cere-brală şi nivelul vederii functionate manifestate In comunicare şi In realizarea diferitelor sarcini vizuale concrete.

Concluzii: Deficienţa vizuală cere bra Iă duce la scăderea severă a vederii prin afectarea căilor vizuale intracerebrale, fapt ce poate explica severitatea pierderii funcpilor vizuale şi vederii funcponale, chiar dacă structurile globului ocular şi ale nervului optic In segmentul orbital sunt clinic normale. Metoda complexă de evaluarepropusă In cadrulcercetăriieste utilă obpneriiunorinformapirelevante legate de nivelul de dezvoltare al copiilor, de nivelul vederii funcponale şi de prog-nosticul bolii.

CUVINTE CHEIE:

• deficienţă vizuală cerebrală,

• vedere funcponală,

• potential vizual evocat,

• rezonanţă magnetică nucleară.

ABSTRACT

The goal of the research is the evaluation of a complex and multidisciplinary assessment model, medical and psychological, of children age 0 and 9 years old with neurological disorders with risk for cerebral visual impairments (CVI), in the frame of longitudinal and prospectively studies.

The methods of complex assessment of children with CVI are the following: ophthalmologi-cal assessment; psychological assessment of general development on different area; functional vision assessment. These clinical methods are completed by para-clinical ones through magnetic resonance imaging and visual evoked potential.

The results revealed the existence of a powerful and significant correlation among the level of brain damage and functional vision level involved in communication and achievement of different and concrete visual tasks.

Conclusions: The cerebral visual impairment represents a severe abasing of vision, in spite of visual clinical behaviours, which can not explain and justify the severity of functional vision loss.

But the complex assessment method proposed in the frame of this research underlined relevant information related with the general developmental level of children, the functional vision level and disease prognostic.

KEYWORDS:

• cerebral visual impairment,

• functional vision,

• visual evoked potential,

• magnetic resonance imaging.


DIPLOPIA PRIN MIOPATIE TOXICA DUPA OPERATIA DE CATARACTA

PROF. DR. CRISTINAVLĂDUŢIU, DR. SIMONA SEVAN, DR. MARACIUICĂ

REZUMAT

Chirurgia cataractei şi corecpa afachiei a înregistrat progrese remarcabile In ultimele decenii. In acest articol ne propunem să prezentăm evolupa a patru cazuri de strabism postoperator, însoţite de diplopie. Este prezentat tratamentul efectuat In aceste cazuri, precizându-se şi posibilele cauze care au putut sta la baza aparipei acestei complicapi.

MATERIAL Şl METODĂ

"in ultimii treianis-au diagnosticat şi tratat In clinica oftalmologică un număr de patru pacienp prezentând diplopie postoperatorie. Top pacienp au fost operap de cataractă prin tehnioca facoemulsificării cu implant de pseudofac, iar anestezia a constat din injecpe retro sau parabulbară cu xilină 2-4% . Top cei patru pacienp au prezentat hipotropie cu debut la timp variabil după operapa de cataractă.

Tratamentul efectuat a depins de evolupa diplopiei In timp,de mărimea deviapei şi de atitudinea pacientului faţă de intervenpa chirurgicală şi faţă de posibilele complicapi sau negarantarea disparipei diplopiei după intervenpe. Unul din-tre pacienp a fost tratat prin prescrippa corecpei optice prismatice. Unul dintre ei a necesitat corecpe chirurgicală. La unul dintre pacienp diplopia a dispărut după o lună şijumătate de la operape. Ultimul dintre pacienp la care deviapa şi diplopia a persistat si ca urmare necesita intervenpe chirurgicală a refuzat operapa din cauza faptului că nu s-a putut garanta fără rezerve disparipa diplopiei

REZULTATE Şl CONCLUZII

La cei doi pacienp care au fost supuşi tratamentului chirurgical, respectiv corecpei optice prismatice evolupa a fost favorabilă. Rezolvarea hipotropie7 a con-dus la disparipa diplopiei.

Concluziile studiului de faţă sunt:

1.  Diplopia apărută după operapa de cataractă este provocată frecvent de o miopatie toxică la anestezicul injectat.

2.  Muşchiul eel mai frecvent afectat este muşchiul drept inferior.

3.  Diplopia este produsă fie de o hipotropie fie de o hipertropie. Scenariul eel mai characteristic este: inipal o hipertropie din cauza parezei muşchiului drept inferior, urmată la un interval variabil de o hipotropie care se instalează din cauza fibrozei musculare consecutive.

4. Diplopia poate fi rezolvată fie operator, fie prin corecpe optică cu /entile prismatice.

ABSTRACT

Cataract surgery is one of the most successful procedures in the last decades. In this paper we present the evolution and the treatment results in four cases of post cataract surgery diplopia, analyzing the causes influencing the outcome of strabismus.

MATERIAL AND METHOD

In the last three years, four cases of post cataract surgery diplopia have been diagnosed in the Ophthalmological Clinic ofCluj. The surgical procedure used in all four patients wasphako emul-sification and artificial lens implantation. The patients received para- or retrobulbar xilocain 2-4 % anesthesia. Hypotropia was present in all patients, with a variable time of onset.

The evolution of diplopia decided the therapeutic attitude. One patient was treated with extraocular muscle surgery. The second one received prismatic optical correction. In one patient diplopia disappeared spontaneously after one month of evolution. The fourth patient refused surgical correction.

RESULTS AND CONCLUSIONS

The two treated patients (surgery and prismatic optical correction) had a favorable outcome. The following conclusions could be drawn.

1.  Toxic miopathy is the main cause of ocular deviations and diplopia after cataract surgery.

2.  The inferior rectus muscle is the most frequently affected.

3. Hypotropia is the most frequent ocular deviation.

4.  Post cataract surgery diplopia may disappear spontaneously or can be treated surgically (extra-ocular muscle surgery) or optically (prismatic optical correction).


Care valoare a tensiunii intraoculare este mai importanta: In clinostatism sau Inortostatism?

CRISTINASTAN, OANAVIŞAN, O. SAMOILĂ CLINICAOFTALMOLOGICĂ CLUJ-NAPOCA

REZUMAT

Ipoteza: Deoarece la unii pacienti se constata diferente man (peste 5mmHg) intre tensiunile intraoculare masurate in clinostatism, respectiv in orto-statism, ne-am pus intrebarea daca diferenta intre aceste valori este utila in diag-nosticul sau dispensarizarea glaucomului.

Material si metoda: La doua loturi de pacienti- unul cu diagnosticul de glaucom primitiv cu unghi deschis confirmat, compensat medicamentos (62 ochi) si altul format din suspecti de glaucom, neconfirmat (40 ochi), s-au efectuat determinant ale tensiunii intraoculare (TIO) cu aplanotonometrul portabil Perkins.

Determinarile s-au efectuat dupa urmatoruI protocol: din 3 in 3 ore pe par-cursul unei zile: ora 9, 12, 15, 18, 21; prima masuratoare se efectua in pozitie sezanda, apoi pacientul era intins in decubit dorsal timp de 5 minute si se repeta masuratoarea. Fiecare masuratoare era inregistrata ca media a doua determinant consecutive: ochi drept-ochi stang-ochi drept-ochi stang.

In studiu au fost inclusi intr-un capitol aparte si pacienti suplimentari care s-au prezentat la controlul TIO, sau pentru alte afectiuni oftalmologice ( corectie optica) si la care s-a efectuat o singura determinare a TIO in ziua consultatiei ( ora 12), dar tot in cele doua pozitii diferite.

Rezultate: La lotul cu GPUD confirmat si compensat medicamentos vari-atiile TIO in timpul zilei, masurata in pozitie sezanda (ortostatism) sunt in general mai mici decat cele constatate la masurarea in clinostatism.

Variatiile TIO la schimbarea de pozitie sunt asemanatoare cu variatia TIO in timpul zilei masurata in pozitie culcata.

La lotul de "martori" variatia TIO este mai dezordonata decat la glaucomul compensat, pe timpul zilei, indiferent de pozitia pacientului in momentul determinant, dar intre masuratorile efectuate la aceeasi ora nu sunt diferente alarmante cand privim lotul per global. Pacientii la care se depisteaza diferente de peste 5 mmHg la TIO masurate la aceeasi ora in pozitii diferite, vorpastra si chiar voraug-menta aceasta diferenta pe parcursul zilei.

Concluzii: Masurarea tensiunii intraoculare in pozitie culcata, respectiv sezanda, ne poate oferi informatii despre comportamentul acesteia in timpul nop-tii (cand datele sunt mai greu de obtinut).De asemenea, deoarece "curba tension-ala" este imposil de efectuat intr-un serviciu de ambulator, consider ca cele doua

determinari la o singura vizita a pacientului la oftalmolog pot oferi o imagine mai buna a stressului presional la care trebuie sa faca fata ochiul respectiv. Pe de alta parte, la suspectii de glaucom, o diferenta de 8-10 mmHg intre cele doua determinari trebuie sa fie un semnal de alarma.

CUVINTE CHEIE:

• glaucom,

• tensiune intraoculara.

ABSTRACT

Hypothesis: Because there are differences between IOP measured in sitting position and I OP measured in laying position, we asked ourselves if these data are important in the management of glaucoma.

Material and method: We investigated two groups: patients known with open angle glaucoma well compensated with medication (62 eyes), and non glaucoma patients (40 eyes). Both groups underwent same protocol: IOP was measured with hand hold aplanotonometer Perkins, during day light at 9 ,12 ,15 ,18 ,21 hours, first in sitting position then they lay down for 5 minutes and the exam was performed again. Every data was the mean of two measurements taken in the sequence right eye- left eye- right eye- left eye. In the study there are another two groups of patients who underwent a single exam during a day, but we respect the same method of exam.

Results: Patients with OAG showed smaller variations of IOP measured in sitting position per day light than those obtained in laying position. Differences between IOP measured in varied positions are similar with those of IOP in laying position during day light. Non glaucoma patients had a bigger disorder regarding IOP values during day The great majority of non glaucoma patients had small (0-4 mmHg) differences between IOP in varied positions, but we must underline there are few with big differences (8-10 mmHg) and these patients kept or enlarged this difference during day.

Conclusions: IOP values obtained in sitting position compared with IOP values in laying down position at the same moment, offer to the clinicians a more accurate picture of the stress created by tensional variation within the eye. We consider this kind of examination of truly help in evaluating both glaucoma and "suspect of glaucoma" patients.

KEYWORDS:

• glaucoma,

• intraocular pressure.


THE ANTI-TOXOPLASMA GONDII ANTI-BODIES INCIDENCE TO THE DIFFERENT OCULAR DISEASES PATIENTS CASES OF HUMAN OCULAR TOXOPLASMOSIS INFECTIONS IN ROMANIA

CRISTINA TEODORESCU*, IRINA TEODORESCU**, CRISTINA RANETI***, DIANA MELINTE DUMITRICA****, C. STEFAN****

MEDICAL CENTRE OF DIAGNOSIS AND AMBULATORY TREATMENT OF THE

DEFENCE MINISTRY - BUCHAREST

UNIVERSITY OF BUCHAREST, FACULTY OF BIOLOGY

ARMY CENTER FOR MEDICAL RESEARCH

CENTRAL MILITARY HOSPITAL BUCHAREST


ANALIZA EFICIENTEI BETABLOCANTELOR ASUPRA TENSIUNII INTRAOCULARE SI CÂMPULUI VIZUAL ÎN GLAUCOMUL PRIMAR CU UNGHI DESCHIS

DOBRE XENIA- SPITALUL DE URGENTASF. APOSTOL ANDREI GALATI

REZUMAT

SCOP

Scopullucrariia fostde a evalua eficienta betablocantelor (ca monoterapie) in scaderea TIO si asupra evolutiei aspectului campului vizual.

MATERIAL SI METODA

A fost realizat un studiu clinic observational in perioada ian. 2005- ian. 2007 pe un numar de 73 de ochi cu GPUD la care s-a urmarit parametrul: tensiune intraoculara; pe un numar de 77 de ochi cu GPUD s-a urmarit evolutia campului vizual sub tratament cu betablocante.

REZULTATE

Degajarea presionala a fost de 21.65% , TIO medie initial =23,95mmHg; TIO medie final=17,51mmHg; p<0,0001.

Aspectul campului vizual la ochii urmariti nu a suferit modificari semnifica-tive pozitive dar nici nu s-a inrautatit.

Au fost notati parametrii MD si PD a campurilor vizuale efectuate.

CONCLUZII

Betablocantele pot fi eficiente in monoterapie oferind reducerea TIO stabila.

CV nu a prezentat agravari la bolnavii studiati datorita efectului neuropro-tectiv in special al betaxololului.

Nu au existat probleme de tolerabilitate la ochii observati; reactiile adverse secundare nu au existat deoarece nu s-au administrat la bolnavii care aveau suferi-nte cardiace sau astm bronsic (cazurile au fost selectate).

Complianta este totusi redusa datorita administrarii de 2x/zi.

CUVINTE CHEIE:

• Betablocante,

• Eficacitate, siguranta,

• TIO, CV.

ABSTRACT

PURPOSE

The aim of this study was the evaluation of beta-blockers efficincy ( as a monotherapy) in the lowering of I OP and the evolution of the visual field.

MATERIAL AND METHOD

An observational clinical study was carried out over a determined period of time (January 2005-January 2007) on a number of 73 eyes with primary open-angla glaucoma in which one parameter was observed: IOP; on a numer of 77 eyes with primary open-angle glaucoma the evolution of the visual field, while receiving specific treatment, was observed.

RESULTS

Preassure release situated at 21,65 %, with innitial medium IOP at 23,95, and a final value of 17,51; p< 0,0001.

The aspect of the visual field suffered no negative transformations and no improvements either. The MD and PD parameters were recorded.

CONCLUSIONS

Beta-blockers can be efficient in monotherapy by offering the reduction and stabilisation of IOP

No problemes with regard to tolerability in the eyes observed; no negative side effects emerged because it was not administered to pacients which suffered from heart diseases or bronchial astma.

However, pacient satisfaction is reduced by an administration of twice a day.

KEYWORDS:

• Beta-blockers,

• Efficiency and safety,

• IOP, cv.


IMPLANTAREA CRISTALINULUI ARTIFICIAL TORIC LA PACIENTII CU CATARACTA. REZULTATE LA 6 LUNI

GENOVEVA OLARU*, MONICA GAVRIŞ*, I. HORGE**, N. MARIAN**, DIANA POPA*, L. LEVAI*,

CRISTINAGHINDEA*, L. BRAN*

*SPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ, CLUJ-NAPOCA

** OPTICRIS MEDICAL, CLUJ-NAPOCA

REZUMAT

SCOPUL LUCRĂRII

Este de a evidenpa avantajele implantării cristalinului artificialAcrysofToric la pacienţii cu cataractă şi astigmatism cornean.

MATERIAL Şl METODĂ

Studiu clinic prospectiv efectuat pe 30 pacienp cu cataractă, la care s-a practicat îndepărtarea cristalinului prin facoemulsificare şi li s-au implantat cristaline artificiale Acrysof Toric la 32 ochi, In perioada septembrie 2007- martie 2008.

REZULTATE

• Predictibilitatea dintre astigmatismul estimat şi eel obpnut este de 96.87 %.

• "in majoritatea cazurilor cristalinul implantat era bine centrat In sac şi pe axul stabilit, cu exceppa unui' singur caz in care cristalinul era rotitcu aproxi-mativ 30 grade.

• Astigmatismul cornean evaluat la top pacienpi la 6 luni postoperator a fost corectat In 78.13 % din cazuri şi redus In 21.87% din cazuri.

•AVa fost cuprinsă între 2/3 -5/5 fără corecpe în 65.63 % din cazuri, iar cu corecpe In 34.37% din cazuri. Menponăm că dintre cei cuAV bună cu corecpe un procent de 63.63 % din pacienp au don't să ramână miopi

CONCLUZII

• Facoemulsificarea şi cristalinul artificial Acrysof Toric este o alternativă atractivă pentru pacienpi cu cataractă şi astigmatism.

• Cristalinul artificial Acrysof Toric reduce sau elimină astigmatismul pre-operator, redându-le multor pacienp vederea clam la distanţă, fără ochelari

CUVINTE CHEIE:

• Acrysof Toric,

• astigmatism cornean,

• implantare.

ABSTRACT

THE PURPOSE of this paper is to evidence the advantages of artificial Acrysof Toric IOL implantation in patients with cataract and cornea! astigmatism.

MATERIAL AND METHODS

Prospective clinical study on 30 patients with cataract operated on with phacoemulsification and implantation of Acrysof Toric IOL on 32 eyes, between September 2007- March 2008.

RESULTS

•  The predictability between estimated and obtained astigmatism is 96.87%.

• In most of the cases the IOL was well centered in the capsular bag and stable on the pre determined axis, in 1 eye the IOL was rotated with about 30 degrees.

•  The astigmatism evaluated in all patients at 6 months postoperatively being corrected in 78.13% of cases and reduced in 21.87% of cases.

•  The UCVA between 2/3-5/5 was in 65.63 % of cases and BCVA was in 34.37% of cases. To mention that 63.63% of patients with BCVA wanted to remain with myopia.

CONCLUSIONS

• Phacoemulsification and Acrysof Toric IOL implantation are an attractive alternative for patients with cataract and cornea! astigmatism.

•  The Acrysof Toric IOL eliminates or reduces preoperatively astigmatism, providing many patients a clear distance vision without glasses.

KEYWORDS:

• Acrysof Toric

• cornea! astigmatism

• implantation


UTILIZAREA SERVICIILOR DE OFTALMOLOGIE DIN CADRUL SPITALELOR PUBLICE DE CÂTRE BOLNAVII CU CATARACTA DIN ROMANIA IN ANUL 2007

DR DANIELAVÂLCEANU PHD, DR. SIMONAMUŞAT, E-MAIL: DVALCEANU@SNSPMS.RO

REZUMAT

SCOPUL LUCRARII

A fost de a vedea care este modelul de utilizare al serviciilor spitalicesti publice de catre bolnavii cu cataracta.

Cercetarea s-a realizat prin interogarea bazei de date DRG de la nivelul SNSPMS (5 137 237 pacienp).

Dintr-un total de 119 560 de bolnavi externap in anu12007 din spitalele de oftalmologie şi secpile de oftalmologie, 32,8% au avut ca diagnostic principal cataracta. In Bucuresti au fost de 5 ori mai multe cazuri decât in judeţele laşi, Cluj, Doljşi Timiş. Doua spitale au acoperit 84 % din cazurile tratate in Bucuresti - majori-tatea fiind reprezentate de cataracta senilă. Cei mai multi pacienti au fost de sex feminin, iar principala grupa de vârstă a fost cea de peste 65 de ani. Principalele afectiuni internate, care au avutca diagnostic secundar cataracta, au fost diabetul zaharat, glaucomul, alte afectiuni oculare, infarctul cerebral si cardiopatia ische-mica cronica.

CONCLUZII

Cataracta este o maladie ce afecteaza cu precadere varstnicii. Acestia folosesc serviciile de oftalmologie din spitalele publice, beneficiind de insertia de cristalin artificial atatpliabil cat si de alt tip, mai ales in Bucuresti sijudetele cu centre universitare precum lasi, Cluj, Doljsi Timis. Durata medie de spitalizare ramane destul de mare.

CUVINTE CHEIE:

• cataracta,

• diagnostic principal,

• tipuri de interventii,

• segment de piata.

SUMMARY

THE AIM of this paper was to find out the pattern for public hospital services use by patients with cataract.

The research was done by interogating the DRG data base of the NSPHHSM (5 137 237 patients).

Out of a total of 119 560 discharges from ophtalmology hospitals and wards in 2007, 32.8 % had cataract as the main diagnosis. In Bucharest there were 5 times more cases than in the districts of lasi, Cluj, Dolj and Timis. Two hospitals covered 84 % of the cases in Bucharest, most of them being cataract in the elderly. Most of the patients were female, the main age group was over 65 years old. The main diseases that had cataract as secondary diagnosis were diabetes mellitus, glaucoma, other eye diseases, stroke and ischemic heart disease.

CONCLUSIONS

Cataract is a disease that affects mainly the elderly. They use public hospital services, benefiting from the insertion of foldable or other types of artificial intraocular lens, in the hospitals of Bucharest and district university centers like lasi, Cluj, Dolj and Timis. The average length of stay remains high.

KEYWORDS:

• cataract,

• main diagnosis,

• type of intervention,

• market share.


EVALUAREA NEUROPATIEI OPTICE DE COMPRESIE ÎN TUMORILE HIPOFIZARE-ASPECTE MORFOLOGICE CALITATIVE SI CANTITATIVE.

PREDOI DV*, BADIU C**, DĂRĂBAN C, STÂNGU C***, DUMITRACHE MARIETA *CMDTA"DR. N. KRETZULESCU"; **INSTITUTUL "C. I. PARHON"; ***LASEROPTICS ADRESA DE CORESPONDENŢĂ: DANA_EYE2@YAHOOO.COM

REZUMAT

SCOPUL

Evaluarea aspectelor morfologice calitative (modificările fundului de ochi) şi cantitative (cuantificarea pierderilor axonilor fibre/or optice, testând abilitatea tehnicilor imagistice oculare, HRTşi OCT) ale atrofiei optice " In bandă" în cadrul neuropatiei optice de compresie determinată de tumorile hipofizare.

MATERIAL Şl METODĂ

Detectarea aspectelorpatoiogice evolutive la nivelul papilei nervului optic în cadrul neuropatiei optice de compresie la un lot de 56 pacienp cu macroade-noame hipofizare (oftalmoscopie directă, biomicroscopie FO cu lentila Volkde 90°, stereofotografie cu fundus camera digitală Visucam- Zeiss )

Morfometria discului optic In atrofia optică " în bandă" utilizând HRTIa un lot de 9 pacienp şi OCT la un lot de 5 pacienp.

REZULTATE

Atrofia optică "In bandă"bilaterală la 7cazuri, aspecte evolutive variate la 29 cazuri şi 5 cazuri aspect normal.

Examinarea HRT: valori patoiogice ale Mean RNFL thickness şi RNFL cross sectional area la 6 pacienp; valorile HVC: reduse la 6 ochi şi crescute la 1 ochi.

Examinarea OCT: valori patoiogice aleAvg. Thickness la 6 ochi şi borderline la 4 ochi.

CONCLUZII

OCT este tehnica de elecpe pentru monitorizarea neuropatiei optice de compresie cauzată de tumorile hipofizare. Cazurile cu pierderi semnificative ale grosimii stratului fibrelor optice sunt detectate şiprin investigarea cu HRT.

Sensibilitatea HRT este cu atât mai ridicată cu cat atrofia optică este mai avansată, lipsindu-i însă specificitatea OCT.

CUVINTE CHEIE:

• neuropatie optică de compresie

• atrofie optică " în bandă", •HRT,

•OCT,

• tumori hipofizare.

ABSTRACT

PURPOSE

Assessment of optic nerve head configuration in eyes with compressive optic neuropathy due to pituitary tumors - morphological aspects of "band atrophy"(documented by fundus biomi-croscopy and digital stereo disc photography) and quantitative analysis of topographic changes (testing the abilities ofHRTand OCTin detection and analysis the specific pattern of nerve fiber layer loss in chiasmal compression).

MATERIAL AND METHODS

Optic disc morphological assessment of compressive optic neuropathy in 56 patients with pituitary macroadenomas (documented by direct ophthalmoscopy fundus biomicroscopy using Volk lens of 90° and digital stereo disc photography using Zeiss Visucam digital camera).

Stereometric analysis of "band atrophy" using HRTin 9 cases and OCTin 5 cases.

RESULTS

The optic disc morphology evaluation of the 54 patients showed bilateral "band atrophy" in 7 cases, different evolutive aspects (temporal pallor, global pallor, optic disc cupping) in 29 cases and normal configuration in 5 cases.

HRT evaluation: overestimation of rim parameters and underestimation of cup parameters; reduction of the RNFL thickness and RNFL cross sectional area in 6 cases; reduction of HVC values in 6 eyes and positive values in 1eye.

OCT analysis oftheAvg. thickness: outside normal limits values in 6 eyes and borderline values in 4 eyes.

CONCLUSIONS

HRT quantified RNFL thickness reduction for the long standing pituitary macroadenomas, its sensitivity increasing with the advanced stage of the compression, but lacking OCT ? s specificity. OCT is the election technique for documenting RNFL loss

in compressive optic neuropathy due to pituitary tumors, more objective than conventional methods, especially in the process of postoperative management(subtle structural alterations beeing early detected before functional loss recordings.

KEYWORDS:

• pituitary tumors,

• compressive optic neuropathy,

• band atrophy, •HRT, •OCT,

• RNFL thickness, RNFL cross sectional area,

• HVC (height variation contour).


SINCHIZIS SCINTILLANS - O STRALUCIRE "BOLNAVĂ"

ANDREEA-MADALINA CRAIU, REZIDENTAN III, SCUMC- BUCURESTI

REZUMAT

Sinchizis scintillans reprezinta opacitati vitreene rare care apar de obicei bilateral, in urma unor inflamatii sau unor sangerari intraoculare recurente. Aceste opacitatisunt cristate libere de colesterolce actioneaza conform gravitatii. Evolutia clinica impune vitrectomia posterioara doar in acele rare cazuri cand opacitatile due la scadereaAV.

CUVINTE-CHEIE:

Sinchizis scintillans, Ecografie B-scan, Vitrectomie posterioara.

ABSTRACT

Rare opacities of the vitreous body that usually occur unilaterally, following recurrent intraocular inflammation or bleeding. These opacities are free-floating cholesterol crystals that respond to gravity. The clinical course requires surgery only in those rare cases in which the opacities impair visual acuity.

KEYWORDS:

Synchysis scintillans, B-scan ultrasound, Vitrectomy


PRESCRIEREA CORECTIEI OPTICE LA COPII

DR. IOANA-DANIELAAPĂTĂCHIOAE1, DR. A. BĂRAR2, DR. GHE. VINTILĂ1

'SPITALUL DE COPII, BRAŞOV

2SPITALUL JUDEJEAN BRAŞOV

ADRESAPENTRU CORESPONDENŢĂ: DR. IOANA-DANIELAAPĂTĂCHIOAE, SPITALUL CLINIC

DE COPII, STR. NICOPOLE, NR.45, BRAŞOV, 500256; EMAIL: APAD01@YAHOO.COM

REZUMAT

Lucrarea reprezintă o actualizare a principiilor de prescriere a ochelarului la copii bazată pe protocoalele publicate In literatură şi experienţa personală.

Prescrierea ochelarului la copii nu se supune regulilor de la adult datorită unor caracteristici unice morfologice si funcţionale ale ochiului copilului.

Majoritatea recomandărilor de corecţie a viciilor de refracţie, publicate în literatura de specialitate se bazeazăpe consensuri clinice (experienţă) şimaipuţin pe studii populaţionale (evidenţă) fapt ce explică variabilitatea indicaţiilor de corecţie a viciilor de refracţie la copii.

CUVINTE-CHEIE:

• viciu de refracpe,

• ochelari,

• copii.

ABSTRACT

The article is an up-to-date of the principles of spectacles prescription in children, based upon the published guidelines and personal experience.

The prescribing of spectacles for children is different from that for adults because of the unique morphological and functional characteristics of the children's eye.

Most of the recommendations for refractive errors correction are based on clinical consensus (experience) rather than populational studies (evidence). This explains the great variability of the indications for refractive errors correction in children.

KEY-WORDS:

• refractive error,

• spectacles,

• children.


PARTICULARITĂTI ALE DEZLIPIRII DE RETINĂ DUPA CHIRURGIA REFRACTIVĂ

PROF. DR. B. CÂRSTOCEA, DR. BEATRICE CERBULESCU, DR. SIMONA BULIGA, DR. DIANA

POŞTALIU, DR. ANA CÂRSTOCEA,

DR. LETIŢIA CĂLIN, DR. ADRIANA DRAGOMIR

CLINICA LASER OPTICS BUCUREŞTI

REZUMAT

Ochiul miop supus chirurgiei refractive păstrează riscul ridicat de dezlipire de retină. Seprezintă dificultăţile chirurgiei endooculare la bolnaviicu keratotomie radiară în antecedente, şi particularităţile decolării de retină la bolnavii cu LASIK; decolarea de retină la ochii cu chirurgie refractivă a cristalinului nu diferă esenţial de DR pe ochi cu pseudofak.

Pseudofakul Restore ridică probleme particulare după chirurgia vitreo-retiniană (abordarea prin fotocoagulare a retinei, descentrarea cristalinului ca urmare a modificării arhitecturii vitrosului).

CUVINTE CHEIE:

• Decolare de retină;

• Keratotomie;

• LASIK;

• Chirurgie refractivă;

• Miopie.

ABSTRACT

The myopic eye subject to refractive surgery maintains a high risk of retinal detachment (RD). We present the difficulties of endoocular surgery on patients with previous radial keratotomy as well as the particular aspects of RD in patient with LASIK. RD in lens refractive surgery eyes is not essentially different from RD on pseudophakic eyes.

Restore pseudophakic lenses rise particular problems following vitreo-reti-nal surgery (retinal laser photocoagulation, lens descentering duet o vitreal arhi-tecture changes).

KEYWORDS:

• Retinal detachment;

• Keratotomy;

• LASIK;

• Refractive surgery;

• Myopia.


Recent a fost publicată monografia "Anomaliile congenitale ale papilei optice", o ediţie de lux a Editurii Eurostampa din Timişoara. Autorul, doctorul Mihnea Munteanu, este un competent cunoscător al patologiei din domeniul prezentat.

Cartea este una din rarele publicaţii care tratează, în mod unitar, tematica anomaliilor congenitale papilare. Alcătuită didactic, lucrarea este structurată pe baza unei clasificări anatomo-clinice. Fiecare capitol cuprinde date diagnostice, cazuri clinice selectate, rezu-mate şi bibliografie.

Capitolul I şi II tratează problema embriologiei şi anatomiei papilei optice.

Capitolul III cuprinde date privind anomaliile de mărime şi număr ale papilei optice: aplazia şi hipoplazia papilară, megalopapila şi papila dublă.

Capitolul IV dezvoltă anomaliile papilare cavitare: colobomul papilar, sindromul morning glory, stafilomul papilar şi foseta colobomatoasă.

Capitolele V şi VI descriu sindromul tilted, persistenţa şi hiperplazia de vitros primitiv posterior.

Capitolul VII aparţine anomaliilor vasculare papilare: buclele vasculare, varicele papilar, venele optociliare, arterele cilioretiniene, anomaliile vasculare papilo retiniene. Exceptând unele date de diagnostic şi complicaţii textul face bogate referiri privind etiopatogenia anomaliilor vasculare papilare.

Capitolul VIM tratează tema fibrelor retiniene cu mielină. Datele surprind prin elemente inedite: patogenie, apariţia şi dispariţia postnatală, complicaţii şi asocieri patologice.

Capitolul IX descrie drusenul papilar cu particularităţile sale clinice: diagnostic, inpli-caţii neurooftalmologice, complicaţii şi asocieri patologice.

Capitolul Xîncheie lucrarea printr-o interesantă descriere a anomaliilor de pigmentare ale papilei optice.

Bogat ilustrată, iconografia, originală, cuprinde peste 200 imagini color, reproduse la nivelul standardelor internaţionale. Bibliografia cuprinde peste 400 referiri tematice, din care unele titluri aparţin autorului, fiind publicate în revistele autohtone sau străine.

Cartea se adresează medicilor rezidenţi, specialiştilor oftalmologi, neurologi sau tutur-or celor interesaţi de evoluţia cunoştinţelor din patologia papilei optice. Prin calităţile sale, lucrarea îşi rezervă un loc în biblioteca oricărui oftalmolog, indiferent de specialitatea sa.

Profesor Dr. Ileana Zolog

Notă Cartea se poate procura prin ramburs. Informaţii: Dr. Mihnea Munteanu, Str Nicolae lorga, 3, Timişoara. Tel.: 0744661405, e-mail: mihneam@mail.dnttm.ro