REFERATE GENERALE

 1. C. Ştefan, Daniela Şelaru, I. Ştefaniu, Diana Melinte Dumitrică - Glaucomul -strategie de tratament.
 2. C.  Stefan, Diana Melinte Dumitrică - Complianţa In glaucom.
 3. D.  Călugăru, M. Călugăru - Tendinje In etiopatogenia glaucomului - prezent şi viitor.
 4. D. Călugăru, M. Călugăru - Combinaţii fixe medicamentoase topice In trata-mentul glaucomului.
 5. G. Anghel, Alina Cristiana Anghel - Apreciere asupra calitătii vieţii pacientului cu glaucom tratat medicamentos In Romania.

CAZURI CLINICE

 1. G. R. lonescu - Exoftalmie ipsilaterală unui accident ischemic bulbar retroolivar.
 2. Oana Falup - Pecurariu, loana Daniela Apatachioaie, Cristian Falup - Pecurariu - Rinoetmoidita acută complicată cu celulită periorbitară la nou-născut.
 3. Simona Ţălu, Emese Kaucsar, M. Călugăru - Fotocoagularea cu laser diodă In corioretinita seroasă centrală.
 4. Monica Armegioiu, Andreea Craiu, V. Beraru, Corina Staicu, Cristina Malcea, Irina Nae, Ana Cârstocea - Corp strain vegetal intraocular.
 5. Bianca Szabo, Emese Kaucsar, D. Carstina, Ana Maria Pop - Neuropatie optică anterioară In cadrul bolii Lyme, forma monosimptomatică.
 6. Bianca Szabo, I. Szabo, S. Sfrângeu - Pareza de nerv abducens într-un caz de anevrism de arteră comunicantă posterioară.
 7. G. Anghel, Monica Pandelescu - Asociere Intre distrofie corneeană maculară şi miopie forte la două surori.

STUDII CLINICE

 1. C. Stefan, Diana Melinte Dumitrică, Eliza Ţebeanu, Anna Sapundgieva, L. Dragomir, lleana Cristea - Degenerescenţa maculară legată de vârstă şi Proteina C reactivă.
 2. C. Ştefan, Monica Armegioiu, Eliza Ţebeanu, Diana Melinte Dumitrică, Anna Sapundgieva, L. Dragomir, lleana Cristea - Particularităţi ale traumatismelor oculare.
 3. M. Zemba, B.Cucu, Alina Stinghe, G. Furedi, Viorica Halmaci, Monica Lacusteanu - Supradiagnosticarea glaucomului - o problemă reală?
 4. C.  Stefan, G. Anghel, Eliza Ţebeanu, Anna Sapundgieva, lleana Cristea, Diana Melinte Dumitrică, L. Dragomir - Chirurgia cataractei şi endoftalmita postopera-torie.
 5. D.  Chiseliţă, C. Danielescu, Doina Gherghel - Presiunea intraoculară după chirurgia cataractei utilizând Provâsc, Vâscoat sau combinaţia acestora.
 6. C.   Stefan, Diana Melinte Dumitrică, Eliza Ţebeanu, lleana Cristea, Anna Sapundgieva, L. Dragomir, Beatrice Cerbulescu, Valeria Gheorghieva -Implicarea maculei In evoluţia glaucomului.
 7. D.  Chiseliţă, Irina Moţoc, C. Danielescu - Concordanţa fluctuaţiilor nictemerale ale presiunii intraoculare Intre ochii congeneri la pacienţi glaucomatoşi şi non-glaucomatoşi.
 8. C. Stefan, L. Dragomir, Diana Melinte Dumitrică, C. Ursaciuc, Maria Dobre, Mihaela Surcel - ImplicaţiileTGF - beta 2 In glaucomul primitiv cu unghi deschis.
 9. Diana Melinte Dumitrică, C. Stefan - Disfuncţia suprafeţei oculare In glaucom.

GENERAL REPORTS

 1. C. Stefan, Daniela Selaru, I. Stefaniu, Diana Melinte Dumitrica - Glaucoma -strategy of treatment.
 2. C.  Stefan, Diana Melinte Dumitrica - Compliance in glaucoma.
 3. D.   Calugaru, M. Calugaru - Tendencies in the glaucoma etiopathogeny -present and future.
 4. D. Calugaru, M. Calugaru - Fixed combinations of glaucoma medications.
 5. G. Anghel, Alina Cristiana Anghel -Opinions about quality of life in glaucoma patients with medications in Romania.

CLINICAL CASES

 1. G.R.Ionescu - Right exophthalmy to a retroolivary ischemic stroke.
 2. Oana Falup - Pecurariu, loana Daniela Apatachioaie, Cristian Falup - Pecurariu - Acute rinoethmoiditis with periorbital ceiullitis in a newborne.
 3. Simona Talu, Emese Kaucsar, M. Calugaru - Diode-laser photocoagulation in central serous chorioretinopathy.
 4. Monica Armegioiu, Andreea Craiu, V. Beraru, Corina Staicu, Cristina Malcea, Irina Nae, Ana Carstocea - Intraocular vegetal foreign body.
 5. Bianca Szabo, Emese Kaucsar, D. Carstina, Ana Maria Pop -Anterior optic neuropathy in Lyme disease, monosimptomatic form.
 6. Bianca Szabo, I. Szabo, S. Sfrangeu - Abducens nerve palsy in a posterior communicating artery aneurysm.
 7. G. Anghel, Monica Pandelescu -Association between macular cornean distro-phy and hihg myopia in two sisters.

CLINICAL STUDIES

 1. 0 Stefan, Diana Melinte Dumitrica, Eliza Tebeanu, Anna Sapundgieva, L. Dragomir, lleana Cristea - Age related macular degeneration and C-reactive protein.
 2. 0 Stefan,Monica Armegioiu , Eliza Tebeanu Diana Melinte Dumitrica, Anna Sapundgieva, L. Dragomir, lleana Cristea - Caracteristics of ocular trauma.
 3. M. Zemba, B.Cucu, Alina Stinghe, G. Furedi, Viorica Halmaci, Monica Lacusteanu - Overdiagnosis in glaucoma - a real problem?
 4. 0 Stefan, G. Anghel, Eliza Tebeanu, Anna Sapundgieva, lleana Cristea, Diana Melinte Dumitrica, L. Dragomir - Cataract surgery and postoperative endoph-thalmitis.
 5. D. Chiselita, C. Danielescu, Doina Gherghel - Intraocular pressure after cataract surgery using Provasc, Vascoat either separately or in combination.
 6. 0 Stefan, Diana Melinte Dumitrica, Eliza Tebeanu, lleana Cristea Anna Sapundgieva, L. Dragomir,Beatrice Cerbulescu, Valeria Gheorghieva - Macular involvment in glaucoma.
 7. D. Chiselita, Irina Motoc, C. Danielescu - Concordance of nictemeral IOP variations between fellow eyes in glaucoma and non glaucoma patients.
 8. 0 Stefan, L. Dragomir, Diana Melinte Dumitrica, C. Ursaciuc, Maria Dobre, Mihaela Surcel - TGF - beta 2 involvments in open angle glaucoma.
 9. Diana Melinte Dumitrica, C. Stefan - Ocular surface disfuction in glaucoma.

■   REDACTOR ŞEF

Conf. Dr. Mircea FILIP

Clinica Ama Optimex - Bucureşti E-mail: mirceafilip@amaoptimex.ro

■   REDACTOR ŞEF ADJUNCT

Dr. loan ŞTEFANIU

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central E-mail: med-optic@xnet.ro

■   SECRETAR DE REDACŢIE

Dr. Mihail ZEMBA

E-mail:mhlzmb@yahoo.com

■   SECRETAR ADJUNCT DE REDACŢIE

Dr. Gheorghe ANGHEL

■   CONSILIU ŞTIINŢIFIC

F. Baltă (Bucureşti), E. Bendelic (Chişinău), Camelia Bogdănici (laşi),

M. Călugăru (Cluj-Napoca), B. Cârstocea (Bucureşti), D. Chiseliţă (laşi),

Cătălina Corbu (Bucureşti), Anna Csziszar (Tg. Mureş),

Denislam Dogan (Constanta), Marieta Dumitrache (Bucureşti),

C. Ştefan (Bucureşti), M. Filip (Bucureşti),

Marie-Jeanne Koos (Timişoara), loana Venusa Mihu (Hunedoara),

C. Moraru (Bucureşti), Gheorghe Munteanu (Timişoara),

Monica Pop (Bucureşti), M. Pop (Bucureşti), Daniela Şelaru (Bucureşti),

loan Ştefaniu (Bucureşti), Cristina Vlăduţiu (Cluj),

Liliana Voinea (Bucureşti), lleana Zolog (Timişoara).

■    MEMBRII DE ONOARE

P. Cernea (Craiova), Ghe. Chercotă (Timişoara),

I. Horge (Cluj-Napoca), Florica Ignat (Craiova), S. Lupan (Chişinău),

M. Olteanu (Bucureşti), Rodica Pop (Cluj-Napoca),

■   REDACŢIA

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central, Str. Mircea Vulcănescu nr. 86, Sector 1, Bucureşti, Telefon: 021 319 30 51, int. 228, 462; Telefon/Fax: 021 313 71 89; E-mail: milophtha@digicom.ro.


GLAUCOMUL-STRATEGIA DE TRATAMENT

DR. C. STEFAN, DR. DANIELAŞELARU, DR. I. ŞTEFANIU, DR. DIANA MELINTE DUMITRICĂ CLINICA DE OFTALMOLOGIE, SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL

REZUMAT

Tratamentul boliiglaucomatoase beneficiaza deopaleta larga de variante, combinatii, alternative. Totusi, strategia terapeutica trebuie sa fie standardizata, fara a neglija flexibilitatea, individualizarea si libera judecata a medicului.

CUVINTE CHEIE:

• glaucom, •PIO,

• strategie de tratament,

• terapie individualizata.


COMPLIANTA IN GLAUCOM

C. STEFAN, DIANA MELINTE DUMITRICĂ

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL BUCUREŞTI

SECTIA DE OFTALMOLOGIE

ADRESA CORESPONDENŢĂ: CSTEFAN58@YAHOO.COM

REZUMAT

Complianta in glaucom este un subiect extrem de dezbatut in ultima vreme datorita implicatiilor asupra evolutiei afectiunii si a calitatii vietii pacientilor nostri Ne propunem o incadrare mai exacta a acestui fenomen in marea involburata a patologiei glaucomatoase.

CUVANT CHEIE:

• neuropatie optica glaucomatoasa,

• complianta.


TENDINTE IN ETIOPATOGENIA GLAUCOMULUI: PREZENT SI VIITOR

CĂLUGĂRU D., CĂLUGĂRU M.

REZUMAT

Glaucomul este acceptat astăzi în familia bolilor progresiv neurodegenerative multifactoriale de stres. Argumentele ce pledează pentru faptul ca glaucomul este o boală progresiv neurodegenerativă sunt reprezentate de (1) similarităţile existente între glaucom şibolile sistemice neurodegenerative, (2) similaritatea între procesele biologice normale ale îmbătrânirii (degenerative) şi glaucom şi (3) neu-rodegenerarea capului nervului optic.

Factorii care due la neurodegenerarea celulelor retiniene ganglionare sunt stresulmecanic (presiunea intraoculară), ischemic/reperfuzie,oxidativ,autoimun şi genetic.

CUVINTE CHEIE:

• boală progresiv neurodegenerativă

ABSTRACT

Today, glaucoma is accepted within the family of the progressive neurodegenerative diseases caused by a multifactorial stress. The arguments that plead for the fact that glaucoma is a progressive neurodegenerative disease are (1) similarities between the glaucoma and the systemic neurodegenerative diseases, (2) similarity between the normal biological degenerative processes of the aging and the glaucoma and (3) the neurodegeneration of the optic nerve head.

The factors that lead to the neurodegeneration of the retinal ganglion cells are mechanical (e.g. by an increase in intraocular pressure), ischemic/reperfu-sion,oxidative,autoimun and genetic stresses.

KEYWORDS:

• progressive neurodegenerative disease


Combinatii fixe medicamentoase topice In tratamentul glaucomului

D.CĂLUGĂRU, M.CĂLUGĂRU

REZUMAT

Combinapile fixe reprezintă o combinare a două medicapi hipotensive ocu-lare într-o singură solupe. Combinapile fixe medicamentoase topice utilizate astăzi în tratamentul glaucomului sunt Combiganul, Cosoptul, Xalcomul, Duotravul şi Ganfortul.

Superioritatea statistic semnificativă a eficienţei hipotensoare oculare a combinapilor fixe faţă de monoterapia cu cele două componente individuate este prezentă pentru Cosopt şiXalcom.

Este deasemenea prezentă faţă de timolol la Combigan, Duotrav şi Gran fort dar lipseşte la aceste combinapi fixe faţă de brimonidină, travatan şi respectiv bimatoprost.

O reducere uşoară insignifiantă clinic şi statistic în eficienţa combinapilor fixe faţă de cele nonfixe (administrarea concomitentă dar separata a celor două componente) este acceptabilă dacă aceasta este balansată de beneficiile potenpale ale terapiei cu combinapile fixe (tolerabilitate îmbunătăptă,convenienţă crescută, complianţă mărită, economie de cost şi timp, eliminare a efectului washout şi expunere redusă la solupa utilizată ca prezervativ).

CUVINTE CHEIE:

• combinapi fixe,

• monoterapie,

• combinapi nonfixe.


APRECIERE ASUPRA CALITĂTII VIETII PACIENTULUI CU GLAUCOM TRATAT MEDICAMENTOS DIN ROMANIA

DR. GHEORGHE ANGHEL, MEDIC - SECŢIA CLINICĂ DE OFTALMOLOGIE, SPITALUL CLINIC

DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL

ALINA CRISTIANA ANGHEL, STUDENTĂ AN III UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ Şl FARMACIE

BUCUREŞTI

REZUMAT

Scop: aprecierea asupra calitatii vietii pacientului cu glaucom tratat cu col-ire antiglaucomatoase si posibilitatea imbunatatirii acesteia

Material si metoda: S-au intervievat 30 pacienti cu glaucom in tratament medicamentos si care s-a demonstratneevolutivin ultimile 12luni. Evolutia a fast urmarita din punct de vedere al campului vizual, presiunii intraoculare si al aspec-tului oftalmoscopic al papilei nervului optic. Pacientii au fost interogati cu privire la mediul de provenienta, nivel sociocultural, varsta, tipul de terapie administrata si gradul de satisfactie in ceea ce priveste confortul vietii cu aceasta terapie.

Au fost chestionati daca acestia cunosc si alte posibilitati terapeutice si li s-au prezentat variantele: LASER si chirurgicala cu avantajele si limitele lor. Li s-a raspuns apoi la intrebarile pe care acestia au don't sa le puna autorilor cu privire la terapia medicamentoasa, LASER si chirurgicala.

Concluzii: Marea majoritate a pacientilor ar prefera terapia LASER ca terapie de prima intentie si chiar ar modifica-o pe cea pe care o au in prezent desi este efi-cienta schimband-o cu aceasta.

CUVINTE CHEIE:

• glaucom,

• LASER,

• calitatea vietii.

ABSTRACT

Purpose: Estimation of quality of life and the possibility of improvement for glaucoma patients under antiglaucoma eye-drops treatment.

Methods and materials: An interview was conducted among 30 glaucoma patients who under medical treatment and whose glaucoma didn't evolve during the previous 12 months, taking into consideration their visual field, intraocular pressure and ophthalmoscopic view of the optic disc.

The patients were asked about their background, socio-cultural status, age, type of therapy they were following and their degree of satisfaction regarding the therapy's effect over their life quality

They were also questioned about their knowledge of other therapeutic choices and told about the LASER and surgical approaches, with their advantages and disadvantages. The patients' own questions about the LASER, surgical and medicamentous therapies were then answered.

Conclusions: Most patients named LASER therapy as their first choice, prefering it over their current one even when the latter proved to be efficient.

KEYWORDS:

• glaucoma,

• LASER,

• quality of life.


EXOFTALMIE IPSILATERALÂ UNUI ACCIDENT ISCHEMIC BULBAR RETROLIVAR - PREZENTARE DE CAZ -

ASIST. UNIV. DR. G. R. IONESCU

CLINICADE NEUROLOGIE, INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI

BOLI NEUROVASCULARE - BUCURESTI

Adresa de corespondenta:

Dr. G.R. lonescu

Bucuresti, sos. Berceni.nr. 10-12 , sector 4, e-mail: gabiionescu@rdslink.ro

REZUMAT

Autorul prezinta cazul unui pacient care instaleaza - in aparenta stare de sanatate - simptomatologie acuta de trunchi cerebral inferior. Tabloul clinic orien-teaza asupra unui sindrom Wallenberg drept, acompaniat in mod neasteptat de exoftalmie ipsilaterala . Imagistica prin RM confirma localizarea topografica a le-ziunii vasculare ischemice si, in plus, elucideaza cauza exoftalmiei.

CUVINTE CHEIE:

• sindrom Wallenberg,

• exoftalmie, •RMN.

ABSTRACT

The author presents the case of a healthy young man with an acute onset of an inferior brainstem sypmtomatology The clinical examination suggests a right Wallenberg syndrome associated with an unexpected ipsilateral exophtalmy MR Imaging confirms the location of the vascular ischemic lesion and, in addition reveals the cause of the right exophtalmy.

KEYWORDS:

•  Wallenberg syndrome,

• exophtalmy, •MR I.


RINOETMOIDITÂ ACUTĂ COMPLICATÂ CU CELULITĂ PERIORBITALÂ LA NOU-NÂSCUT

OANAFALUP-PECURARIU1, IOANA-DANIELAAPĂTĂCHIOAE2, CRISTIAN FALUP-

PECURARIU3, ALEXANDRU BĂLESCU4, MARIUS TECĂU5

12SPITALUL CLINIC DE COPII, BRAŞOV

3 5SPITALUL CLINIC JUDEJEAN DE URGENŢĂ BRAŞOV

- FACULTATEADE MEDICINĂ, UNIVERSITATEA'TRANSILVANIA" BRAŞOV

4AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRAŞOV

ADRESA PENTRU CORESPONDENŢĂ:

OANAFALUP-PECURARIU, SPITALUL CLINIC DE COPII, STR.NICOPOLE NR.45, 500026,

BRAŞOV, E-MAIL: OANAFP@YAHOO.CO.UK

REZUMAT

Rinoetmodita la nou-născut este rară. Printre complicaţiile posibile sunt abcesul de orbită, celulita orbitală, complicaţiile intracraniene. Inflamaţia cu debut acut orbital şi periorbital la nou-născut se prezintă clinicianului ca o dilemă terapeutică.

Verigile patogenice prin care trece acestproces evoluează de la celulită la abces orbital, tromboză de sinus cavernos, abces cerebral, meningită.

Se prezintă 2 cazuri de rinoetmoidită la nou-născut cu celulită periorbitală, cu principalele probleme de diagnostic diferenţialprecum şiatitudinea terapeutică.

CUVINTE CHEIE:

• Rinoetmoidită,

• nou-născut,

• celulită periorbitară,

• tratament

ABSTRACT

Rinoethmoiditis at newborn is rare. Possible complications include orbital abcess, orbital-cellulitis, intracranian complications.

Inflammation with orbital and periorbital acute onset at newborn present to clinician as therapeutical dille ma. Pathogenic links which involve this process began from cellulitis to orbital abcess, cavernous sinus thrombosis, cerebral abcess, meningitis.

We present 2 cases of rinoethmoiditis at newborn with orbital cellulitis, with the main differential diagnostic problems and therapeutical options.

KEYWORDS:

• Rinoethmoiditis,

• newborn,

• periorbital cellulitis,

• treatment.


FOTOCOAGULAREA CU LASER DIODA ÎN CORIORETINOPATIA SEROASA CENTRALA - PREZENTARE DE CAZ

SIMONAŢĂLU, EMESE KAUCSAR, M. CĂLUGĂRU CLINICADE OFTALMOLOGIE CLUJ-NAPOCA

REZUMAT

Lucrarea de faţă este susţinută partialprin grantul CNCSIS cod 9, tema 20, anul 2007: "Fotocoagularea laser In tratamentul unor afecpunioculare."

Scop. Prezentarea de faţă are drept scop, relevarea efectului fotocoagu-lării cu laser diodă în Corioretinopatia Seroasă Centrală.

Prezentarea cazului. Un pacient de sex masculin, In vârstă de 49 ani, se prezintă la consult oftalmologic pentru scăderea vederii centrale (2/10), cu o durată de 4 luni. Examenul fundului de ochi şi angiografia cu fluoresceină diag-nostichează o formă clasică de CSC, cu un singur "punct de fugă", situat la dis-tanţă de fovee. S-a efectuat fotocoagularea focală, cu laser diodă, a "punctului de fugă". La 6 săptămânide la tratament, acuitatea vizuală s-a normalizat (10/10), iar angiofluorografia nu a mai pus In evidenţă nici un semn de activitate a bolii.

Discuţii. Sunt raportate la datele din literatura de specialitate, aspectele etiopatogentice, clinice şi evolutive ale cazuluiprezentat.

Concluzie. Fotocoagularea focală cu laserul diodă a condus la succes anatomic şi functional imediat In Corioretinopatia Seroasă Centrală.

CUVINTE CHEIE:

• Corioretinopatia Seroasă Centrală,

• laser diodă.

ABSTRACT

This paper is partly supported by the CNCSIS grant, code 9, theme 20: "Laser photocoagu-lation in the treatment of various ocular conditions"

Purpose. This case report reveals the effect of the diode laser photocoagulation in Central Serous Chorioretinopathy

Case report. A 49 years old male has been referred to us for a decrease in the central vision (2/10) for 4 months. The clinical examination of the retina and the angiophluorography have diagnosed a classical form of Central Serous Chorioretinopathy with a unique leaking point, situated away from the fovea. The focal diode laser photocoagulation of the leaking point has been performed and 6 weeks after treatment, the visual acuity has normalized (10/10) and the angiophluorography has proven no sign of activity.

Discussion. The etiopathogenetic, clinical and evolutive aspects of this case are discussed in comparison to the data in the litterature.

Conclusion. The focal diode laser photocoagulation of the leaking point has led to immediate anatomical and functional success in Central Serous Chorioretinopathy.

KEYWORDS:

• Central Serous Chorioretinopathy,

• diode laser.


CORP STRAIN VEGETAL INTRAOCULAR

MONICA ARMEGIOIU, ANDREEACRAIU, VLAD BERARU, CORINASTAICU, CRISTINA MALCEA, IRINA NAE, ANA CÂRSTOCEA

REZUMAT

Se prezinta cazul unuipacient care a suferit un traumatism ocularperforant prin CSIO vegetal. Se intervine initial in urgenta doar pentru chirurgia cataractei, ulterior se extrage CSIO prin vitrectomie posterioara. Pacientul se prezinta la 3 saptamani dupa externare pentru decolare de retina, care este rezolvata chirurgi-cal.

CUVINTE-CHEIE:

' CSIO,

• Traumatism perforant,

• Decolare de retina.

ABSTRACT

The authors present the case of a patient who suffered a penetrating ocular trauma due to woodden IOFB. An emergency surgery is initiated for the traumatic cataract, afterwards the IOFB is extracted through posterior vitrectomy The patient seeks medical help after another 3 weeks, being diagnosed with retinal detachement, which is solved surgically.

KEYWORDS:

' IOFB,

• Penetrating trauma,

• Retinal detachement.


NEUROPATIE OPTICĂ ANTERIOARÂ UNILATERALÂ ÎN CADRUL BOLII LYME, FORMA MONOSIMPTOMATCÂ -PREZENTARE DE CAZ-

BIANCASZABO*, EMESE KAUCSAR*, D. CARSTINA**, ANA MARIA POP*

*CLINICA OFTALMOLOGIE

**CLINICABOLI INFECTIOASE, CLUJ NAPOCA

UNIVERSITATEA DE MEDICINASI FARMACIE "IULIU HATIEGANU" CLUJ NAPOCA

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTACLUJ NAPOCA

REZUMAT

Este prezentat cazul clinic al unei paciente de 21 de ani care acuza scaderea brusca si dramatica a acuitatii vizuale la ochiul stang (cecitate) asociata cu dureri oculare si orbitale de intensitate mare. Acuitatea vizuala la OD este 1.

Sub tratament antiinflamator (steroidic si nonsteriodic) general si local, acuitatea vizuala la OS creste (VOS=0,1, n.c.) si apare un scotom central.

Examenul oftalmoscopic a relevat papila optica proeminenta, fara contur, cu margini sterse, hemoragii retiniene, vene dilatate, turgescente. In urma investi-gatiilor clinice si de laborator s-a stabilit diagnosticul de borrelioza, prin deter-minarea anticorpilor antiborrleia burgdorferi prin testele Elisa si Western Blot. Au fost excluse alte cauze infectioase si inflamatorii (tuberculoza, toxoplsmoza, sifil-isul, sarcoidoza). Au fost efectuate testele sanguine uzuale, examenul de urina, examenul L.C.R., examenulRMNcerebral, siAFGoculara.

Pacienta a fost tratata cu cefalosporine - ceftriaxona, 2 gr/24 de ore, 21 de zile pe luna, in doua cure, urmate de administrarea de Doxiciclina 2 gr/24 de ore, 21 dezile. Sub tratament acuitatea vizuala a crescut semnificativ (VOS=1), cuper-sistenta scotomului central pozitv.

Particularitatea clinica a cazului prezentat consta in faptul ca a fost afec-tat un singur glob ocular (frecvent acuitatea vizuala scade la AO) iar alte semne generate de manifestare ale boliiau fost absente. De mentionat ca, sub tratament, recuperarea functional vizuala a fost remarcabila.

CUVINTE CHEIE:

• borelioza,

• neuropatie optica anterioara,

• boala Lyme monosimptomatica.

SUMMARY

We present the case of a patient (a 21-year-old woman) with acute and complete loss vision of the left eye, and severe periodic left ocular and left orbital pain. Visual, acuity right eye =20/20. Under steroid and nonsteroid general and local treatment, the visual acuity was improvd (VA left eye = 0,1,n.c.) and a central scotoma was developed. Ophthalmoscopic analysis of the left eye showed elevated and blurred optic disk margins, retinal hemorrhages, venous congestion.

The diagnosis of borreliosis was based on clinical and ocular findings and determinations of antibodies to Borrelia burgdorferi by enzyme-linked immunosorbent assay and immunoblont analysis, the detection ofDNA of B.burgdorferi by polymerase chain reaction and exclusion of other infectious and inflammatory causes (tuberculosis, toxoplasmosis, syphilis and sarcoidosis were excluded).

The commonly used blood, urine and spinal fluid tests, cerebral MRI and angiofluorography were also done. The patient received oral ceftriaxone 2gr/daily for 4 weeks, 2 cures and Doxycycline 2 gr/ daily, 21 days. Under the treatment, the clinical signs had significally improved (VA left eye =20/20), but the central scotoma remained.

The case is unusual because only one eye was affected (tipically decreased visual acuity occurs on both eyes), other signs of the disease were absent, and the recovery under the antibiotic treatment was excellent.

KEYWORDS:

• borreliosis,

• anterior optic neuropathy,

• monosimptomatic Lyme disease.


PAREZA DE NERV ABDUCENS INTR-UN CAZ DE ANEVRISM DE ARTERA COMUNICANTA POSTERIOAR 
-PREZENTARE DE CAZ CLINIC-

BIANCASZABO*, I. SZABO**, S. SFRANGEU***

*CLINICA OFTALMOLOGIE; **CLINICA NEUROCHIRURGIE; ***CLINICA RADIOLOGIE UNIVERSITATEA DE MEDICINASI FARMACIE "IULIU HATIEGANU" CLUJ NAPOCA SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTACLUJ NAPOCA

REZUMAT

Este prezentat cazul clinic al unuipacient tanar care prezinta OS scaderea acuitatii vizuale, strabism convergent si diplopie. Examenul neurooftalmologic evi-dentiaza pareza de nerv abducens stang. Angiografia carotidiana cerebrala re leva existenta unui anevrism de artera comunicanta posterioara stanga.

Dupa interventia neurochirurgicala (cliparea anevrismului) acuitatea vizuala se imbunataseste semnificativ si pareza nervului abducens se remite. Este un caz particular, rar intalnit in practica medicala, de asociere simptomatologica intre pareza de nerv abducens si anevrism localizat la nivelul arterei comunicante posterioare.

CUVINTE CHEIE:

• anevrism artera comunicanta posterioara,

• pareza nerv abducens,

• diplopie.

SUMMARY

We are reporting a case with decrease vision of the left eye, convergent strabismus of the left eye and diplopia. The neuroophthalmologic exam shows palsy of the left sixth cranial (abducens) nerve. The cerebral angiography exam reveales an aneurysm of the left communicating artery.

After the neurosurgical approach and the clipping of the aneurysm, the vision significally improved and the palsy of the abducens nerve disappears. This is a very uncommon clinical correlation between the abducens nerve palsy and the posterior communicating artery aneurysm.

KEYWORDS:

• posterior communicating artery aneurysm,

• abducens nerve palsy,

• diplopia.


ASOCIERE DISTROFIE CORNEEANĂ MACULARA CU MIOPIE FORTE LA DOUĂ SURORI

DR. GH. ANGHEL, DR. MONICA PANDELESCU

SECTIA CLINICA DE OFTALMOLOGIE SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL

REZUMAT

Scopul lucrarii este semnalarea unei asocieri rare de distrofie corneeana maculara Groenow II cu miopie forte la doua surori.

Am urmarit din punct de vedere clinic aspectele morbide oftalmologice prezentate de doua surori care nu sunt gemene, manifestari care au evoluat aproape identic in timp.

Existenta unui caz izolat al acestei asocieri patologice ne-ar fi condus spre ideea unei coincidente morbide fara o semnificatie deosebita. Prezenta ei la sin-gurele fiice ale unei familii ne-a incitat sa cautam in literatura relatari si despre alte cazuri dar nu am reusit sa gasi mentionari similare.

Comparand datele obtinute si consultand literatura de specialitate scrisa si on line nu am mai intalnit o descriere asemanatoare de asociere familiala a uneidis-trofii corneene maculare cu miopie forte. Posibil sa descriem un sindrom rar?

CUVINTE CHEIE:

• distrofie corneeana maculara,

• miopie forte.

ABSTRACT

Purpose of the paper: to report a rare association beetween Groenow type II macular cornea! dystrophy and degree myopia, as encountered in two non-twin sisters.

We conducted a clinical surveillance of the morbid ophthalmological manifestations presented by two non-twin sisters. These manifestations occured in an almost identical manner over time.

An isolated case of this pathological coexistence would have been dismissed as a morbid coincidence without any particular significance. However, its presence at the only daughters of a family made us look for further reports of such cases in scientific literature, but our search ended without any similar findings.

The lack of similar reports of coexistence between macular cornea! dystrophy and high degree myopia at members of the same family could indicate the possibility of this being the description of a rare syndrome.

KEYWORDS:

• cornea! macular dystrophy,

• degenarative myopia.


DEGENERESCENTA MACULARA LEGATĂ DE VÂRSTA Sl PROTEINA C REACTIVA

DR. C. STEFAN, DR. DIANA MELINTE DUMITRICA, DR. ELIZA TEBEANU, DR. ANNA

SAPUNDGIEVA, DR. L. DRAGOMIR, DR. ILEANACRISTEA

SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL "CAROL DAVILA"- BUCURESTI

REZUMAT

Proteina C reactiva (PCR) este un marker inflamator sistemic asociat cu riscul de boli cardiovasculare. Unii factor/' de rise cardiovascular'! sunt asociati cu degenerescenta maculara legata de varsta (DMLV), insa asocierea intre PCR si DMLVeste inca insuficient cunoscuta. Lucrarea de fata isipropune sa evidentieze relatia dintre nivelul seric al PCR si riscul crescut de DMLV.

Am realizat in acest scop un studiu clinic observational pe doua loturi de pacienti omogene din punct de vedere al varstei si sexului - lotulA format din pa-cienti diagnosticati cu DMLV si lotul B martor - carora li s-a dozat nivelul seric al proteinei C reactive prin teste standardizate de inalta sensitivitate. Rezultatele noastre sugereaza existenta unei corelatii intre nivelele serice ale PCR si stadiile evolutive ale degenerescentei maculare legate de varsta, cu posibile implicatii ale factorului inflamator in etiopatogenia acestei afectiuni.

CUVINTE CHEIE:

• Degenerescenta maculara legata de varsta,

• Proteina C reactiva,

• Inflamatie.

ABSTRACT

C-reactive protein (CRP) is a systemic inflammatory marker associated with the cardiovascular risk profile. Some of the cardiovascular risk factors are linked with the development of age related macular degeneration (AMD), but the correlation between CRP and AMD is not yet well documented. Our current study is trying to emphasize the correlation between plasma CRP levels and the risk for AMD.

In our study we used two groups of subjects homogenous by age and gender - group A formed of patients diagnosed with AMD and a group B with normal subjects - to whom we measured the plasma levels of C-reactive protein using standard testing with high sensitivity. Our data suggests that there is a correlation between the elevated plasma levels ofCPR and the stages of age related macular degeneration possibly implicating the inflammation in the ethyopathogenic mechanism.

KEYWORDS:

• Age Related Macular Degeneration,

• C-reactive Protein,

• Inflammation.


PARTICULARITĂTI ALE TRAUMATISMELE OCULARE

C. ŞTEFAN, MONICA ARMEGIOIU, ELIZA TEBEANU, DIANA MELINTE DUMITRICĂ,

ANNASAPUNDGIEVA, L. DRAGOMIR, ILEANA CRISTEA

SECŢIA CLINICĂ DE OFTALMOLOGIE

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA", BUCUREŞTI

REZUMAT

Scop

De a analiza incidenta traumatismelor oculare, particularitati si conduita terapeutica

Material si metoda

•  Studiu statistic retrospectiv pe o durata de 18 luni, 01.01.2007 -30.06.2008, 230 pacienti

• Incidenta traumatismelor oculare contuzive, neperforante si perforante

• Tipul de traumatism

• Metodele de diagnostic si tratament

Rezultate

Cea mai mare parte din consulturile "ambulatorii" au implicat structuri peri-orbitare sau superficiale (contuzii sau plagi superficiale si corpi straini corneeni) Traumatismele contuzive formeaza majoritatea

Concluzie

Am constatat predominenta traumatismelor contuzive cu o recuperare functionala foarte buna in majoritatea cazurilor.

CUVINTE CHEIE:

• Traumatisme oculare,

• Recuperare functionala.


SUPRADIAGNOSTICAREA GLAUCOMULUI - O PROBLEMA REALÂ?

M. ZEMBA, B.CUCU.ALINASTINGHE, G. FUREDI, VIORICAZUGRAVU, MONICA LACUSTEANU SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL

REZUMAT

Scopul: reevaluarea diagnosticului la un lot de pacienti aflati in tratament pentru glaucom primitiv cu unghi deschis

Material si metoda:

- un lot de 100 de pacienti diagnosticati si aflati in tratament pentru glaucom primitiv cu unghi deschis, trimisi in clinica pentru perimetrie computerizata

-  evaluare: tensiune intraoculara, perimetrie computerizata, aspectul capului nervului optic; in anumite situatii s-a oprit tratamentul si s-a reevaluat tensiunea intraoculara; in anumite situatii s-a facut pahimetrie computerizata sau HRT

- s-a confirmat sau infirmat diagnosticul de glaucom primitiv cu unghi deschis

Rezultate : la 41 de pacienti s-a infirmat diagnosticul de glaucom primitiv cu unghi deschis

Concluzii: diagnosticul de glaucom primitiv cu unghi deschis se pune de multe oh fara o baza reala

ABSTRACT

Purpose: to reassess the diagnosis in a group of patients with diagnosis and treatment for open-angle glaucoma

Method:

- group of 100 patients with diagnosis and treatment for open-angle glaucoma, sent in our clinic for automated perimetry

-  we assess: intraocular pressure , automated perimetry, the head of optic disc; sometimes we stopped the treatment and reassess the intraocular pressure; sometimes pahimetry

- we confirm or not the diagnosis of open-angle glaucoma

Results: in 41 patints the diagnosis of open-angle glaucoma was not real

Conclusions: the diagnosis of open-angle glaucoma is made often without clear medical evidences.


CHIRURGIA CATARACTEI SI ENDOFTALMITA POST-OPERATORIE

C. STEFAN, GH. ANGHEL, ELIZATEBEANU, ANNA SAPUNDGIEVA, ILEANA CRISTEA,

DIANA MELINTE DUMITRICA, L. DRAGOMIR

SCUMC - SECTIA CLINICA DE OFTALMOLOGIE, BUCURESTI

REZUMAT

Scopul lucrarii este evaluarea incidentei siparticularitatilor endoftalmitelor dupa operatia de cataracta

MATERIAL SI METODA

Studiu observational retrospectiv pe o durata de 12 luni (01.06.2007 -31.05.2008)

Au fast evaluate toate cazurile de endoftalmita survenite in urma operatiilor de cataracta efectuate in Sectia Clinica de Oftalmologie a SCUMC pe o durata de un an

REZULTATE

• 3 cazuri endoftalmita post operatia de cataracta

• In toate cazurile:

- Reactie limitata la nivelul camerei anterioare

- Facoemulsificare

- Nu au existat brese in capsula posterioara

- Incizie tunelizata cornee clara 2,75 mm, plasata superior

- Hidrosutura corneei

CONCLUZII

Exista posibilitatea aparitiei de infectii postoperatorii la pacientii operati de cataracta prin facoemulsificare si fara sutura

CUVINTE CHEIE:

• Endoftalmita,

• Operatie de cataracta.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to evaluate the incidence of endophthalmitis after the pha-coemulsification.

MATERIAL AND METHODS

Retrospective clinical study that includes all the patients that have been operated and all cases of endophthalmitis survived after that in the period between 1.06.2007 - 31.05.2008 in the Central Military Hospital.

RESULTS

• There were 3 cases of exogenous endophthalmitis after the cataract surgery.

• In all of these cases:

- the inflammatory reaction was limited in the anterior chamber

- phacoemulsification

- there were no accidents in the cataract surgery

- it was performed 2,75mm clear cornea! incision

- it was no suture

CONCLUSION

There is an possibility to appear infections even after the phacoemulsification without a suture.

KEYWORDS:

• Endophthalmitis,

• Cataract surgery.


PRESIUNEA INTRAOCULARÂ DUPÂ CHIRURGIA CATARACTEI UTILIZÂND PROVISO, VISCOAT SAU COMBINATIA ACESTORA

D. CHISELIŢĂ1, C. DANIELESClT, DOINA GHERGHEL2

'UNIVERSITATEA DE MEDICINĂŞI FARMACIE "GR. T. POPA" IAŞI

'SCHOOL OF LIFE AND HEALTH SCIENCES, ASTON UNIVERSITY, BIRMINGHAM

ABSTRACT

Purpose: To compare the intraocular pressure values after small-incision cataract surgery using either Provisc or Viscoat, separately or in combination

Design: prospective, randomized and masked clinical study

Participants: 147 eyes of 147 consecutive cataract patients

Methods: the patients were randomly assigned to receive either Provisc (P group), Viscoat (V group) or both (V+P group) and intraocular pressure was measured at 1,2,3,6,9 and 24 h after surgery.

Results There were no statistically significant differences in intraocular pressure between the P and V+P group at any point in time during the follow-up period (p>0.05); however, in the V group the intraocular pressure was higher than in the other2 groups at 1h (p=0.005 andp=0.006 respectively) and 2h (p<0.001 and p<0.001 respectively). In the V group, intraocular pressure was also higher than the P group at 3 h (p<0.001). Over 50% of patients from the V group had intraocular pressure values of30mmHg and over after 2h and 3h from surgery

There were no statistically significant differences between the study groups concerning the intraocular pressure values measured at 6h, 9h and 24h postoper-atively (p>0.05).

Conclusions: Viscoat results more frequently in high intraocular pressure values during the initial 6h after small-incision cataract surgery with frequent cases in which the intraocular pressure could increase over 30 mmHg; therefore, close follow-up of these patients is necessary.

Scopul lucrării: Compararea evolupeipresiunii intraoculare (PIO) după facoemulsificare In funcţie de substanţele vâscoelastice utilizate (Viscoat, Proviso sau combinapa Viscoat-Provisc).

Material şi metodă: Studiu prospectiv, randomizat, dublu orb, ce a inclus 147 de ochi (147 pacienp) supuşi chirurgiei cataractei. In timpul facoemulsificării s-a utilizat In mod randomizat Proviso (grupul P), Viscoat (grupul V) sau combinapa acestora (grupul V+P). PIO a fost măsurată la 1,2,3,6,9 şi 24 ore după chirurgie.

Rezultate: Nu au existat diferenţe statistic semnificative privind PIO între grupurile P şi V+P In nici un moment din intervalul de urmărire (p>0,05). "in grupul V PIO a fost mai mare decât în cele-lalte două grupuri la 1h (p=0,005, respectivp=0,006) şi la 2h (p<0,001). In grupul V PIO a fost sem-nificativ mai mare decât în grupul P la 3h (p<0,001). Peste 50% din pacienpi din grupul Vau avut val-ori ale PIO peste 30 mmHg la 2h şi 3h. Nu au fost diferenţe semnificative între grupuri In ceea ce priveşte valorile PIO la 6h, 9h şi 24h postoperator (p>0,05).

Concluzii: Utilizarea de Viscoat se asociază mai frecvent cu creşterea PIO In primele 6 ore postoperator; frecvent aceasta depăşeşte 30 mmHg. Se recomandă urmărirea atentă a acestor pacienp In perioada postoperatorie imediată.


IMPLICAREA MACULEI IN EVOLUTIA GLAUCOMULUI

C STEFAN*, DIANA MELINTE DUMITRICA*, ELIZA TEBEANU*, ILEANA CRISTEA*, ANNA SAPUNDGIEVA*, L DRAGOMIR* BEATRICE CERBULESCU**, VALERIA GHEORGHIEVA** * SCUMC - SECTIA CLINICA DE OFTALMOLOGIE, BUCURESTI ** CLINICA OFTALMOLOGICA LASER OPTICS, BUCURESTI ADRESA DE CONTACT: CSTEFAN58@YAHOO.COM

REZUMAT

Scop: Evaluarea modificarilor structural maculare la pacientii cu glaucom primitiv cu unghi deschis (GPUD).

Material si metoda: Studiu clinic prospectiv pe o durata de 6 lunipe doua loturi de pacienti: lot A - martor - subiecti sanatosi si lot B - pacienti cu GPUD, subimpartit in B1 - glaucom incipient si B2 - glaucom avansat. Loturile au fost omo-gene pe grupe de de varsta si sex. La toti pacientii s-a efectuat perimetrie com-puterizata Humphrey Sita - Standard 24-2 si OCTmacular Au fost exclusipacientii cu alte afectiuni oculare si sistemice.

Rezultate si concluzii: In lotul pacientilor cu glaucom exista modificari maculare fata de lotul martor. Evaluarea maculei in glaucom este un element important de luat in considerare in viitor

ABSTRACT

Purpose: To assess the macular structural changes in primary open angle glaucoma (POAG) patients.

Methods: A prospective clinical study 6 months, two groups of patients -group A - case control - healthy subjects, and group B - POAG patients, divided in B1 - early glaucoma and B2 - advanced glaucoma. The groups were homogeneous about age and sex distribution. In all patients we have performed Humphrey Visual Field, 24-2 Sita Standard, and macular OCT. Exclusion criteria: other ocular or systemic conditions.

Results and conclusions: In POAG group, we found macular changes comparing to the case-control group. Macular assessment in glaucoma is an important element to consider in the future.


CONCORDANTA FLUCTUATIILOR NICTEMERALE ALE PRESIUNII INTRAOCULARE ÎNTRE OCHII CONGENERI LA PACIENTI GLAUCOMATOSI SI NON-GLAUCOMATOSI

AUTORI: D. CHISELIŢĂ, IRINAMOŢOC, C. DANIELESCU CLINICAI OFTALMOLOGIE, SR "SF. SPIRIDON", IAŞI

Scopul studiului: Analiza concordanţei variapilor nictemerale ale presiunii intraoculare (PIO) între ochii congeneri la pacienţi cu hipertensiune intraoculară (HTIO) şi glaucom primitiv cu unghi deschis (GPUD) tratap sau netratap versus normal! Totodată, ne-am propus să e valuăm gradul simetriei sau asimetrieiprivind media, vârful şi fluctuapile PIO între ochii congeneri la pacienpi glaucomatoşi faţă de pacienpi non-glaucomatoşi de control.

Material şi metodă: Studiu observaponal comparativ In care s-a efectuat monitorizarea pe 24 de ore a PIO prin aplanotonometrie la 124 pacienp care au fost clasificap astfel: grupul 1 - 36 pacienpnon-glaucomatoşice au constituitgrupul de control, grupul 2-32 pacienp cu HTIO netratată şi GPUD nou diagnosticată, grupul 3-43 pacienp cu HTIO şi GPUD cu control medicamentos satisfăcător al PIO pe timpul zilei (PIO diurnă > 21mmHg) şi grupul 4-13 pacienp cu GPUD cu control nesatisfăcător al PIO sub medicape maximal tolerată (PIO diurnă > 21mmHg).

Rezultate: Curbele nictemerale ale ochilor congeneri manifestă profiluri paralele înregistrând maximul şi minimul la ace lea şi ore (ora 10, respectiv 21). Există o înaltă corelape a PIO între ochii congeneri pe parcursul a 24 de ore de studiu, atât în ansamblu (r=0,8632, p<0,0001), cât şi pe grupe de studiu, cea mai slabă corelape înregistrându-se în grupul4 (r=0,7654, p<0,0001). Nu există difer-enţe semnificative între ochii congeneri privind momentul sau valoarea vârfului PIO (paired t-test p=0,53). Comparand fluctuapile circadiene ale PIO între ochii congeneri se observă că nu există diferenţe semnificative între ochi (paired t-test p>0,1), pacienpi din grupul 4 înregistrând fluctuapi semnificativ mai man faţă de celelalte grupuri (ANOVA, p<0,001). Media diferenţei absolute dintre presiunile ochilor congeneri a fost similară la pacienpi din grupurile 1 şi 3 (0,85mmHg, respectiv 0,90mmHg, p=0,47). Aceste diferenţe au fost semnificativ mai man la pacienpi din grupurile 2 şi 4 (1,28 mmHg, respectiv 2,6 mmHg, p<0,0001). Cea mai mare probabilitate ca diferenţa de PIO dintre ochii congeneri să fie In intervalul ±

3mmHg s-a înregistrat la normali (97,91%) şi la pacienpi controlap medicamentos (97,26%). Cea mai mare asimetrie s-a observat In grupul necontrolat medicamentos In care peste 1/5 din măsurători au fost In afara intervalului ± 3mmHg.

Concluzii: Variaţia nictemerală a PIO la pacienpi cu glaucom a avut o mare concordanţă între ochii congeneri, iar curbele nictemerale ale ochilor congeneri au manifestat profiluri paralele. Nu au existat diferenţe statistic semnificative între ochii congeneri privind media, vârful şi fluctuapile PIO. Asimetria PIO între ochii congeneri de peste ± 3mmHg a variat între 2,09% la normali şi 20,53% In grupul de pacienp necontrolap sub terapie medicală maximal tolerată.

CUVINTE CHEIE:

• Glaucom,

• hipertensiune intraoculară,

• fluctuapi nictemerale PIO,

• ochi congeneri.

Purpose: To study the concordance of nictemeral IOP variations between fellow eyes in patients with treated and untreated OHT/POAG versus non-glaucoma patients. Also, we evaluate the symmetry or asymmetry level of mean, peak and IOP fluctuations between fellow eyes in glaucoma patients compared with normal controls.

Design: cross-sectional study.

Methods: Appla nation IOP and blood pressure were measured every 2 hours by one observer for 24 hours in 124 patients. The patients were classified: group 1-36 non-glaucoma patients (controlgroup), group 2 - 32 patients with OHT and POAG without treatment, group 3 - 43 patients with OHT and POAG with a satisfactory diurnal therapeutic control of IOP (daytime IOP > 21 mmHg) and group 4-13 patients with POAG with unsatisfactory control of IOP under maximal tolerated medication (daytime IOP>21mmHg).

Results: The nictemeral curves of fellow eyes exhibited parallel profiles; according to the paired t-test there were no significant differences between fellow eyes throughout all measurement intervals. There is a high correlation of 24h IOP between fellow eyes in all our study groups (r=0,8632, p<0,0001). There were no significant differences between fellow eyes in moment or value of peak IOP (paired t-test p=0,53). Comparing the mean absolute differences in IOP between fellow eyes throughout all 12 measurement points, the smallest differences between fellow eyes were found in groups 1 and 3 (0,85mmHg, respectively 0,90mmHg, p=0,47). The differences between fellow eyes were significantly greater in groups 2 and 4 (1,28mmHg, respectively 2,6 mmHg, p<0,0001). The greatest probability of IOP differences to be in ± 3 mmHg interval was found in normal patients (97,91%) and in patients with therapeutic control of IOP (97,26%). The greatest asymmetry of IOP was found in the group with therapeutically uncontrolled IOP (over 1/5 measurements were outside the ± 3mmHg interval).

Conclusions: The nictemeral variation of IOP in glaucoma patients were largely concordant between fellow eyes and the 24-hour IOP curves of fellow eyes exhibited parallel profiles. There were no significant differences between fellow eyes in mean, peak and IOP fluctuations. The asymmetry overt 3 mmHg between fellow eyes varied from 2,09% in normals to 20,53% in patients with therapeutically uncontrolled IOP

KEYWORDS:

• glaucoma

• ocular hypertension

• circadian IOP fluctuations

• fellow eyes


IMPLICATIILE TGF-p2 IN GLAUCOMUL PRIMITIV CU UNGHI DESCHIS

C. STEFAN*, L. DRAGOMIR*, DIANA MELINTE DUMITRICĂ*, C. URSACIUC**, MARIA DOBRE**,

MIHAELASURCEL**

*CLINICA DE OFTALMOLOGIE - SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL

**SECŢIA DE IMUNOLOGIE - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE ÎN DOMENIUL

PATOLOGIEI "VICTOR BABEŞ", BUCUREŞTI

REZUMAT

Scop: Evidenţierea corelaţiei dintre concentrapa TGF-&2 In umorul apos şi glaucomul primitiv cu unghi deschis.

Material şi metodă: Studiu clinic prospectiv observaponal pe 2 loturi de pacienp: lotul I -17pacienp cu GPUD cu indicape operatorie; lotul II -16 pacienp fara GPUD .Loturile au fostomogene din punct de vedere al vârsteişi sexului, fiind excluşi pacienp care asociau afecpuni sistemice.Fiecărui pacient din ambele loturi i s-a determinat concentratia TGF-&2 la nivelul umorului apos prin metoda ELISA.

Rezultate şi concluzii: In urma analizei comparative s-a observat că nivelele de TGF-(S2 la pacienpi cu GPUD sunt mai man faţă de pacienpi neglauco-matoşi. Modificarile matrixului extracelular in GPUD sunt induse de o serie de factor'!, printre care şi TGF-/32, citokină care induce creşterea concentrapei de fibronectină la nivel trabecular şiperturbarea turn-overului matrixului extracelular, cu efect final profibrotic.

CUVINTE CHEIE:

' GPUD, •TIO,

• matrix extracelular,

• fibroza,

• TGF-P2. ABSTRACT

Purpose: To emphasize the correlation between TGF $2 and primary open angle glaucoma (POAG).

Methods: Observational clinically study on two groups of patients: group I - 17 patients with POAG who need surgical approach and group II - 16 patients without glaucoma. The groups were homogeneous about age and sex. The exclusion criteria were any associated systemic pathology. The concentration of TGF {S2 in the aqueous humor of each patient from two groups was measured by ELISA method.

Results and discussions: After the comparative analyze we observed that TGF &2 is increased in patients with POAG than patients without disease.

The changes of trabecular extra cellular matrix are induced by many factors. TGF 132 is a special cytokine witch is believed to increase the fibronectin concentration in the trabecular meshwork and alterate extra cellular matrix turn-over with a finalprofibrotic effect.

KEYWORDS:

' POAG,

• IOP,

• extracelular matrix,

• fibrosis,

•  TGF-/S2


DISFUNCTIA SUPRAFETEI OCULARE ÎN GLAUCOM

STEFAN CORNEL, DUMITRICA MELINTE DIANA

SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL - BUCURESTI

SECTIA CLINICA DE OFTALMOLOGIE

ADRESA DE CORESPONDENTA: CSTEFAN58@YAHOO.COM

REZUMAT

Scop: Determinarea efectelor tratamentului cu travoprost 0,004% si latanoprost 0,005% pe suprafata oculara la pacientii cu glaucom primitiv cu unghi deschis (GPUD).

Material si metoda: Studiu clinic prospectiv, observational, cu durata de 6 lunipe doua loturi de pacienti nou diagnosticati cu GPUD. Lotului I (10 pacienti) i-a fost instituit tratament cu travoprost 0,004%, iar lotului II (10pacienti) tratament cu latanoprost 0,005% . Loturile au fost omogene ca varsta si sex, criteriul de excludere fiind orice patologie oculara sau generala asociata. Examenul oftalmo-logic de rutina a fost efectuat la introducerea in studiu si la 6 luni post terapie. La fiecare examinare s-a efectuat testul Schirmer 1 si timpul de rupere al filmului lacrimal (BUT). Fiecarui pacient i s-a efectuat citologie conjunctiva/a inainte si la 6 luni post terapie, evaluandu-se densitatea celulelor goblet conjunctivale.

Rezultate: Au fost inregistrate diferente statistic semnificative in testele efectuate: densitatea celulelor goblet, testul Schirmer si BUT inainte si post terapie (p<0,05). Degajarea presionala a fost similara in ambele loturi de pacienti (de la 23,7± 1,5mmHgla 15,4± 1,7mmhigside la24,3± 1,5mmHgla 15,8± 1,7mmHg inlotulll).

Concluzii: Studiul de fata demonstreaza ca atat travoprost 0,004% cat si latanoprost 0,005% pot avea efecte adverse la nivelul suprafetei oculare.

Purpose: To determine the effects of travoprost 0,004 % and latanoprost 0,005% treatment on ocular surface in primary open angle glaucoma (POAG) patients.

Methods: Clinical, observational, prospective study, during 6 months on two groups of patients newly diagnosticated with POAG. Group I (10 patients) was treated with travoprost 0,004% and group II (10 patients) was treated with latanoprost 0,005%. The groups were homogeneous about age and sex, exclision criteria being any ocular or general associated pathology. Routine ophthalmic examination was performed before and after treatment. At each examination was performed Schirmer 1 test and break up time test. Conjunctiva! cytology specimen was taken and goblet cells density evaluated.

Results: There was statistically significant difference in goblet cell density, Schirmer 1 test and BUT test before and after treatment (p<0,05). For the both groups the decrease oflOP was similar ( from 23,7±1,5 mmhig to 15,4 ± 1,7 mmhig in group I and from 24,3 ±1,5 mmhig to 15,8 ±1,7 mmHg in group 11).

Conclusions: This study showed that travoprost 0,004% and latanoprost 0,005% treatment can have adverse effects on ocular surface and may give rise to dry eye symptomps.