EDITORIAL

REFERATE GENERALE

 1. L. Dragomir- Sindromul floppy - iris.
 2. Eliza Tebeanu, C. Stefan, A. Nenciu - Microscopia specularâ şi sindromul pseudoexfoliativ.
 3. D. Mihu, Carmen Mihaela Mihu, Simona Ţalu, N. Costin, S. Ciuchina, A. Malutan - Modificări oculare induse de preeclampsie.
 4. Corina Staicu, B. Cârstocea, Vlad Beraru - Pliurile coroidiene.
 5. Ştefania Crăijoiu, C. Livezeanu, Rodica Mănescu, M. Afrem, Irina Anca Eremia - Aspecte etiopatogenice ale dezvoltării şi evolujiei pterigionului.
 6. Ramona Fluieraru - Utilitatea metodelor imagistice (ecografie, tomo-grafie în coerenja optică) în decolarea de retină regmatogenă.
 7. Ramona Fluieraru - Modificări oculare, anatomice şi funcjionale în dezlipirea de retină regmatogenă.
 8. L. Levai, I. Horge, Genoveva Olaru, Cristina Ghindea, L. Bran, Monica Gavriş - Factori epidemiologice în degenerescenja maculară legată de vârstă.

CAZURI CLINICE

 1. Monica Armegioiu, Andreea Craiu, V. Beraru, Camelia Constants Cristina Malcea - Glaucom juvenil tardiv.
 2. M. Munteanu, Gh. Munteanu, lleana Zolog, V. Chercotă, Stela Giuri, S. Haidu - Hemangiom cooroidian difuz parjial osificat, asociat cu decolare de retină seroasă exudativă.
 3. Camelia Bogdanici, Cristina Rusu, Irina Mojoc, Cristina Crâşmaru -Retinitis pigmentosa - clinică, genetică şi low vision.
 4. Tatiana Roşca - Modalităji de prevenjie a leziunilor ischemice cerebrale in prezenja anticorpilor antifosfolipidici.
 5. H. Stanca, F. Baltă - Emboliza transluminală cu laser Yag-Nd.
 6. Fekete Gy. L, Csziszar Anna-Adrien, A. Oanţă, M. Irimie, Fekete Julia Edit - Blefarita, o afectare rară în lupusul eritematos sistemic.
 7. Silvia Chiotoroiu, I. Ştefaniu - Hipertensiune malignă - caz clinic.
 8. Fekete Gyl, Csiszar Ann-Adrien, A. Oanţă, M.Irimie, Fekete Julia Edit -Kissing Naevus (Divided Naevus) o formă rară de nev nevocelular situ-at pe pleoape - prezentare de caz.

STUDII CLINICE

 1. I. D. Vasinca, Adriana Furtuna, Dana Vasinca, M. Cociu -Trabeculoplastia laser Nd.-Yag dublat în frecvenjă - 3 ani de experienjă.

PROBLEME DE TERAPEUTICA

 1. Andreea Craiu - 20 - 23 - 25 Gauge.
 2. V. Potop - Presbiopia - ultima provocare majoră a chirurgiei oculare.
 3. M. Zemba - Transplantul de cornee în Romania - actualităji, perspective.
 4. M. Zemba, Laura Macovei, H. Manole - Procedee ciclodistructive în glaucom.

GENERAL REPORTS

 1. L. Dragomir- Floppy iris syndromme.
 2. Eliza Tebeanu, C. Stefan, A. Nenciu - Specular microscopy and pseu-doexfoliative syndromme.
 3. D. Mihu, Carmen Mihaela Mihu, Simona Talu, N. Costin, S. Ciuchina, A. Malutan - Ocular changes in preeclampsia.
 4. Corina Staicu, B. Carstocea, Vlad Beraru - Choroidal folds.
 5. Stefania Craitoiu, C. Livezeanu, Rodica Manescu, M. Afrem, Irina Anca Eremia - Etiopathogenic aspects in development and evolution of pteri-gyum.
 6. Ramona Fluieraru - Imagistic methoda (ecography, optical coherence tomography) in rhegmatogenous retinal detachment.
 7. Ramona Fluieraru - Ocular, anatomical and functional changes in rhegmatogenous retinal detachment.
 8. L Levai., I Horge, Genoveva Olaru, Cristina Ghindea, L Bran., Monica Gavriş - Epidemiological factors in age related macular degeneration.

CLINICAL CASES

 1. Monica Armegioiu, Andreea Craiu, V. Beraru, Camelia Constants Cristina Malcea - Tardive juvenile glaucoma.
 2. M. Munteanu, Gh. Munteanu, lleana Zolog, V. Chercota, Stela Giuri, S. Haidu - Diffuse choroidal hemangioma associated with serous retinal detachment.
 3. Camelia Bogdanici , Cristina Rusu, Irina Motoc, Cristina Crasmaru -Retinitis pigmentosa - clinic, genetic and low vision.
 4. Tatiana Rosca - Methods of prevention of ischemical cerebral damages in patients with antiphosphilipidic antibodies.
 5. H. Stanca, F. Balta - Transluminal embolysis with Yag- Nd - laser.
 6. Fekete Gy. L, Csziszar Anna-Adrien, A. Oanta, M. Irimie, Fekete Julia Edit - Blepharitis- rare in systemic erithematoeus lupus.
 7. Silvia Chiotoroiu, I. Stefaniu - Malignant hypertension - case report.
 8. Fekete Gyl, Csiszar Ann-Adrien, A. Oanţă, M.Irimie, Fekete Julia Edit -Kissing Naevus, a rare form of palperbral naevus - case report.

CLINICAL STUDIES

 1. I.D.Vasinca, Adriana Furtuna, Dana Vasinca, M. Cociu Laser trabeculo-plasty - 3 years of experience.

THERAPEUTICAL PROBLEMS

 1. Andreea Craiu - 20 - 23 - 25 Gauge.
 2. V Potop - Presbyopia - the last majir challenge in ocular surgery.
 3. M. Zemba - Corneal transplantation in Romania.
 4. M. Zemba, Laura Macovei, H. Manole - Cyclodestructive methods in glaucoma.

■   REDACTOR ŞEF

Conf. Dr. Mircea FILIP

Clinica Ama Optimex - Bucureşti E-mail: mirceafilip@amaoptimex.ro

■   REDACTOR ŞEF ADJUNCT

Dr. loan ŞTEFANIU

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central E-mail: med-optic@xnet.ro

■   SECRETAR DE REDACŢIE

Dr. Mihail ZEMBA

E-mail:mhlzmb@yahoo.com

■   SECRETAR ADJUNCT DE REDACŢIE

Dr. Gheorghe ANGHEL

■   CONSILIU ŞTIINŢIFIC

F. Baltă (Bucureşti), E. Bendelic (Chişinău), Camelia Bogdănici (laşi),

M. Călugăru (Cluj-Napoca), B. Cârstocea (Bucureşti), D. Chiseliţă (laşi),

Cătălina Corbu (Bucureşti), Anna Csziszar (Tg. Mureş),

Denislam Dogan (Constanta), Marieta Dumitrache (Bucureşti),

C. Ştefan (Bucureşti), M. Filip (Bucureşti),

Marie-Jeanne Koos (Timişoara), loana Venusa Mihu (Hunedoara),

C. Moraru (Bucureşti), Gheorghe Munteanu (Timişoara),

Monica Pop (Bucureşti), M. Pop (Bucureşti), Daniela Şelaru (Bucureşti),

loan Ştefaniu (Bucureşti), Cristina Vlăduţiu (Cluj),

Liliana Voinea (Bucureşti), lleana Zolog (Timişoara).

■    MEMBRII DE ONOARE

P. Cernea (Craiova), Ghe. Chercotă (Timişoara),

I. Horge (Cluj-Napoca), Florica Ignat (Craiova), S. Lupan (Chişinău),

M. Olteanu (Cluj-Napoca), Rodica Pop (Cluj-Napoca),

■   REDACŢIA

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central, Str. Mircea Vulcănescu nr. 86, Sector 1, Bucureşti, Telefon: 021 319 30 51, int. 228, 462; Telefon/Fax: 021 313 71 89; E-mail: milophtha@digicom.ro.


ZILELE SOCIETATII ROMÂNE DEGLAUCOM - ZIUA MONDIALA A GLAUCOMULUI SINAIA, MARTIE 2008

DR. DIANA MELINTE DUMITRICA, DR. CORNEL ŞTEFAN SCUMC - BUCUREŞTI


SINDROMUL FLOPPY IRIS

DR. LUCIAN DRAGOMIR

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL "CAROL DAVILA"- BUCUREŞTI

SECŢIA CLINICĂ DE OFTALMOLOGIE

REZUMAT

Sindromul floppy iris asociat cu administrarea de tamsulosin reprezinta una dintre descoperirile de cotitura ale acestui deceniu in domeniul chirurgiei cataractei.

CUVINTE CHEIE:

• iris;

• tamsulosin;

• alfareceptori adrenergici de tip 1;

• facoemulsificare.

ABSTRACT

Intraoperative floppy iris syndrome associated with the use of tamsulosin is one of the landmark discoveries of this decade in the field of cataract surgery.

KEYWORDS:

• iris;

• tamsulosin;

• alpha-1 adrenergic receptors;

• phacoemulsification.


Microscopia speculara in sindromul pseudoexfoliativ

DR. ELIZA TEBEANU, DR. C. STEFAN

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA", BUCUREŞTI

ADRESA PENTRU CORESPONDENŢĂ: ELIZATEBEANU@YAHOO.COM

REZUMAT

Depunerea de material pseudoexfoliativ pe endoteliu este un factor stre-sant asupra acestor celule, ducand la degenerare secundara si decompensare corneeana. Aceasta tipic apare ca o endoteliopatie corneeana bilaterala, asimetri-ca, lent progresiva, ce apare mai frecvent la femei, dupa decada a Vll-a de viata.

Rezulta o scadere severa a densitatii celulelor endoteliale, demonstrata prin microscopie speculara. De asemenea, nivelul persistent crescut al presiunii intraoculare, ca si dezechilibrele metabolice celulare din glaucom due la afectarea functiei endoteliale. Se ajunge astfel la o scadere importanta a densitatii celulelor endoteliale (pana la 35%!) in keratopatia din sindromul pseudoexfoliativ la care se asociaza glaucomul.

CUVINTE CHEIE:

• glaucom,

• sindrom pseudoexfoliativ,

• microscopie speculara.

ABSTRACT

Focal production ofpseudoexfoliative material is a stress to the endothelial cells, leading to a secondary degeneration and cornea! decompensation. Thistipi-cally occurs as a bilateral, assimetrical, slowly progressive cornea! endotheliopa-thy more frequent in women, after the seventh decade of age.

A severe decrease of endothelial cell density occurs - shown by specular microscopy. A persistent high level of the intraocular pressure and the metabolic disturbance in glaucoma affect the endothelium function. A severe decrease of the endothelial cell density occurs (up to 35%!) in pseudoexfoliative keratopathy were glaucoma is associated.

KEYWORDS:

• glaucoma,

• pseudoexfoliative syndrome,

• specular microscopy.


MODIFICARI OCULARE INDUSE DE PREECLAMPSIE

*D. MIHU, **CARMEN MIHAELAMIHU, ***SIMONAŢĂLU, *N. COSTIN, *S. CIUCHINĂ, *A. MĂLUŢAN

'CLINICAOBSTETRICĂ GINECOLOGIE "DOMINIC STANCA"

**CLINICARADIOLOGIE

***CLINICA OFTALMOLOGIE - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ Şl FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" CLUJ-

NAPOCA

ADRESAPENTRU CORESPONDENŢĂ:

D. MIHU, CLINICA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE "DOMINIC STANCA", B-DUL 21 DECEMBRIE NR. 55-57,

CLUJ-NAPOCA, TEL.: 0722837213, E-MAIL: DAN.MIHU@YAHOO.COM

REZUMAT

Sarcina este asociată cu modificări, care implică multiple sisteme şi organe, inclusiv ochiul. Modificările vasculare retiniene se constituie în 30-100% din cazurile cu PE. Cea mai frecventă modificare oculară înregistrată este vaso-constricţia arteriolelor retineiene. Dezlipirea exudativă de retină reprezintă o cauză rară (sub 1%) de pierdere a vederiiîn sindromul PE-E, produsă prin afectarea vas-cularizaţiei coroidale.

Cele mai multe cazuri de orbire în sarcină au fost determinate de anomalii corticate occipitale, termenul utilizat în aceste situaţii fiind de orbire corticală. Patogeneza retinopatiei Purtscher este embolismul arteriolelor retiniene prin agre-gatele leucocitare, formate ca răspuns la activarea complementului.

Evaluarea modelelor fluxului arterial oftalmic prin ecografie Doppler ar putea deschide noi perspective cu privire la aprofundarea fiziopatologiei, diagnos-ticului şi cuantificării severităţii PE.

Scăderea valorilor IP şi creştrea velocităţii medii în artera oftalmică la gravidele cu PE, sugerează existenţa unui proces de hiperperfuzie şi reducere a rezistenţenţelor vasculare la nivelul vaselor orbitale, dar şi la nivelul vaselor SNC. In formele severe de PE se constată creşterea impedanţei vaselor orbitale.

Modificările vasculare descrise pot să nu dispară complet la 6 săptămâni după naştere, o constricţie arteriolară reziduală putând să rămână prezentă, ca un stigmat permanet al PE.

Evaluarea, monitorizarea, conduita terapeutică a pacientelor cu PE trebuie să fie realizată de o echipă completă: obstetrician, oftalmolog, neurolog, radiolog în vederea reducerii riscurilor materno-fetale şi ameliorării prognosticului PE.

CUVINTE CHEIE:

• preeclampsie,

• eco Doppler,

• orbire corticală,

• artera oftalmică.

ABSTRACT

The pregnancy is associated with modifications involving multiple systems and organs, including the eye. The retinal vascular changes are present in 30-100% of the PE cases. The most frequent ocular modification is the vasoconstriction of the retinal arterioles. The exsudative retinal detachment is a rare cause (under 1 %) of visual loss in the PE-E syndrome, being produced by the involvement of the choroidal vascularization.

Most cases of blindness during pregnancy have been determined by cortical, occipital anomalies, the used terminology in these circumstances being cortical blindness. The pathogenesis of the Purtscher retinopathy is the embolism of the retinal arterioles, by leucocytic aggregation, as a response to the activation of the complement.

The evaluation of the ophthalmic arterial flow by eco Doppler might offer new perspectives regarding the understanding of the physiopathology the diagnosis and the quantification of the PE severity.

The decrease of the IP values and the increase of the median velocity in the ophthalmic artery in pregnant women with PE, suggest a hyperperfusion process and the decrease of the vascular resistances at the level of the orbital vessels, but also in the CNS. In the severe forms ofPE, the increase of the impedance of the orbital vessels has been noted.

The described vascular changes cannot dissapear completely 6 weeks after birth; a residual arteriolar constriction might persist, as a permanent stigmat of the PE.

The evaluation, monitoring, therapeutical approach of the patients with PE must be performed by a complete team: obstetrician, opthalmologist, neurologist, radiologist, in order to decrease the materno-fetal risks and improve the prognosis ofPE.

KEYWORDS:

• preeclampsia,

• eco Doppler,

• cortical blindness,

• ophthalmic artery.


PLIURILE COROIDIENE

DR. CORINASTAICU , PROF. DR. B. CÂRSTOCEA, DR. VLAD BERARU

SPITALUL MILITAR CENTRAL DE URGENŢĂ BUCUREŞTI - CLINICA DE OFTALMOLOGIE

REZUMAT

PHurile coroidiene sunt relativ dificil de recunoscut, desi au un aspect car-acteristic la examinarea fundului de ochi. Ele nu reprezinta un diagnostic, ci mai degraba un semn clinic, ce apare fie idiopatic fie asociat unei patologii oculare relativ restranse, de aici rezidand si importanta recunoasterii lor, ele putand orienta catre un anumit diagnostic.

Prezentam aici principalele cauze ale pliurilor cordiene, precum si o descriere detaliata a aspectelor clinice, in speranta ca acest semn clinic, adesea ignorat, va fi mai usor de recunoscut si de interpretat.

CUVINTE CHEIE:

• pliuri coroidiene,

• angiofluorografie.

ABSTRACT

Choroidal folds are quite difficute to recognize and are frequently over-pased, although they have a characteristic aspect at the fundus examination. They are not a diagnosis but a clinical sign , that may be idiopathical or in association with an ocular pathology. Recognizing them can orientate in estabilish a certain diagnosis. We present here the main causes of choroidal folds, and a detailed description of their clinical aspects, hoping that this important clinical landmark will be more easiear to recognize and interpret.

KEYWORDS:

• choroidal folds,

• angiofluorography


ASPECTE ETIOPATOGENICE ALE DEZVOLTÂRII SI EVOLUTIEI PTERIGIONULUI

ŞTEFANIACRĂIŢOIU, LIVEZEANU CIPRIAN, MĂNESCU RODICA, AFREM MIHAI, EREMIA IRINAANCA- DISCIPLINAHISTOLOGIE, UMF CRAIOVA

REZUMAT

Pterigionul constă într-o hiperplazie epitelială însoţită de o creştere fibro-vasculară, cu originea la nivelul joncpunii corneo-conjunctivale, de unde celulele stem limbice modificate migrează centripetpentru a depăşi corneea. Studiile arată că este un proces activ asociat cu proliferare celulară, remodelare a ţesutului con-junctiv, angiogeneză şi inflamaţie.

în pofida lipsei de cunoştinţe privind patogeneza acestei boli, studii epi-demiologice au implicat lumina ultravioletă drept factor cauzator. Alte teorii includ modificări ale traiectoriei apoptozei, prezenţa unor factori angiogenetici activi sau implicarea matrix metaloproteinazelor (MMPs), a citokinelor şi a factorilor de creştere. Lumina ultavioletă arputea fi declanşatorul initial care activează celulele epiteliale la sau în apropierea limbuluipentru a produce citokine (de tipul IL-6 şilL-8) şi factori de creştere. Aceste proteine multifuncţionale declanşează o cascadă de evenimente care includ inflamaţia, proliferarea, angiogeneza şi antiapoptoza. Citokinele sunt capabile să inducă exprimarea MMPs şi a inhibitorilor lor din ţesu-turi (TIMPs), făcând posibil ca acestea să inducă remodelarea tisulară (membrana Bowmann) cât şi invazia pterigionului. în etiologia pterigionului a fost incriminată şi calitatea filmului lacrimal.

CUVINTE CHEIE:

• pterigion,

• citokine,

• matrix metaloproteinaze.


UTILITATEA METODELOR IMAGISTICE (ECOGRAFIE, TOMOGRAFIE IN COERENTA OPTICA) IN DEZLIPIREA DE RETINA REGMATOGENA

RAMONA FLUIERARU, SPITALUL CLINIC DE URGENŢE OFTALMOLOGICE, BUCUREŞTI

REZUMAT

In dezlipirea de retină regmatogenă, examenul clinic este suficient in sta-bilirea diagnosticului.

Ecografia oculara este utilă atunci când mediile oculare şi-au pierdut trans-parenţa; metoda permite atât diagnosticul de certitudine cât şi pe eel diferenpal.

Tomografia in coerenţă optică-OCT-nu este metodă de diagnostic In dezlipirea de retina regmatogenă, apreciază detaliat anatomia retinei inainte şi după chirurgia retiniană, cu valoare asupra prognosticului vizual.

CUVINTE CHEIE:

• dezlipire de retina,

• regmatogenă,

• ecografie oculară, •OCT.

ABSTRACT

In rhegmatogenous retinal detachment, clinical examination is usually sufficient in its diagnosis.

Ocular echography is helpful only when ocular media have had lost their transparency, so the positive and the differential diagnosis can be done.

Optical coherence tomography-OCT-is not useful in rhegmatogenous retinal detachment diagnosis, but appreciates in detail retinal anatomy before and after retinal surgery, being valuable over visual prognostic.

KEYWORDS:

• retinal detachment,

• rhegmatogenous,

• ocular echography, •OCT.


MODIFICARI OCULARE, ANATOMICE SI FUNCTIONALE ÎN DEZLIPIREA DE RETINA REGMATOGENÂ

RAMONA FLUIERARU, SPITALUL CLINIC DE URGENŢE OFTALMOLOGICE, BUCUREŞTI

REZUMAT

Dezlipirea de retină regmatogenă se defineşte prin acumulare de lichid între retina neurosenzorială şi epiteliul pigmentar retinian, printr-o breşă retiniană.

în globul ocular a fectat de o dezlipire de retină regmatogenă, survin o serie de modificări anatomice şi functionate.

CUVINTE CHEIE:

• dezlipire de retină,

• regmatogenă,

• modificări anatomice,

• modificări functionate.

ABSTRACT

A rhegmatogenous retinal detachment is defined by accumulation of sub-retinal fluid between neurosensory retina and retinal pigment epitelium, through a retinal break.

In an ocular globe affected by rhegmatogenous retinal detachment, a series of anatomical and functional changes appear.

KEYWORDS:

• retinal detachment,

• rhegmatogenous,

• anatomical chages,

• functional changes.


FACTORI EPIDEMIOLOGICI ÎN DEGENERESCENTA MACULARA SENILA

LEVAI L.*, HORGE I.**, OLARU GENOVEVA*, GHINDEACRISTINA*, BRAN L.*, GAVRIŞ MONICA*

*SPITALUL MILITAR "DR. CONSTANTIN PAPUAN" CLUJ-NAPOCA **OPTICRIS MEDICAL CLUJ-NAPOCA

REZUMAT

Degenerescenţa maculară senilă (DMS) este o afecţiune complexă, multi-factorială, făra o etiologie şi un tratament etiologic complet elucidate până în prezent. Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte conoştinţele actuate despre fac-torii de rise cei mai însemnaţi, implicaţi In patogeneza acestei afecpuni.

CUVINTE CHEIE:

• Degenerescenţă maculară senilă,

• Factorul de rise,

•  Vârsta.

ABSTRACT

Age Related Macular Degeneration (ARMD) is a complex and multifactori-al disease, without an etiology and an etiological treatment discovered so far. The current work is trying to present the actual knowledge regarding the most important rise factors related to the pathology of ARMD.

KEYWORDS:

• Age Related Macular Degeneration,

• Rise factors, 

•Age.


GLAUCOM JUVENIL TARDIV

DR. MONICA ARMEGIOIU, DR. ANDREEACRAIU, DR. VLAD BERARU, DR. CAMELIACONSTANTIN, DR. CRISTINA MALCEA CLINICA DE OFTALMOLOGIE, SCUMC - BUCUREŞTI

REZUMAT

Se prezinta cazul unei tine re diagnosticate cu glaucom juvenil tardiv.

Tratamentul se instituie de la momentul diagnosticului, darlipsa de compli-anta, ca si factorii de rise asociati, due la o evolutie dificil de controlat doar cu trata-ment medicamentos, de aceea se apeleaza la tratament laser si chirurgical. In prezent, statusul anatomo-funotional este stabil, dar prognosticul pe termen lung este rezervat.

CUVINTE-CHEIE:

• Glaucom juvenil tardiv,

• Camp vizual, •HRT,

• Complianta,

• Optiuni terapeutice.

ABSTRACT

The authors present the case of a young woman with the diagnosis of late juvenile glaucoma.

The tratament began in the very moment of the diagnosis but the lack of compliance, as well as the associated risk factors, led to a evolution difficult to control only through medical therapy, which is why we also used laser and surgical treatment. At present, the anatomical and functional status is stable but the long term prognosis is reserved.

KEYWORDS:

• Late Juvenile Glaucoma,

•  Visual Field, •HRT,

• Compliance,

• Therapeutical Options.


HEMANGIOMUL COROIDIAN DIFUZ PARTIAL OSIFICAT, ASOCIAT CU DECOLARE RETINIANA SEROASĂ EXSUDATIVA

M. MUNTEANU, GH. MUNTEANU, ILEANAZOLOG, V. CHERCOTA, STELA GIURI*, S. HAIDU** * CLINICA DE OFTALMOLOGIE , TIMIŞOARA ** DEPARTAMENTUL DE OFTALMOLOGIE, BEIUŞ

CORESPONDENŢĂ: M. MUNTEANU, BV. REVOLUŢIEI 1989, 26 - TIMIŞOARA E-MAIL: E-MIHNEAM@MAIL.DNTTM.RO

REZUMAT

Pacient, 53 ani, cu diagnosticul de hemangiom coroidian difuz partial osifloat, asociat cu decolare seroasă exsudativă retiniană, secundară vaselor de neo-formaţie coroidiană. Sunt discutate aspecte de diagnostic diferenţial cu osteomul coroidian.

CUVINTE CHEIE:

• Hemangiomul coroidian difuz,

• decolare seroasă retiniană exsudativă,

• osteomul coroidian.

ABSTRACT

A 53-years old patient, with the diagnosis of diffuse choroidal hemangioma, partially ossified, associated with serous exudative retinal detachment, secondary to the choroidal neovessels, is presented.

Aspects of differential diagnosis with the choroidal osteoma associated with serous exudative retinal detachment are discussed.

KEZ WORDS:

• Diffuse choroidal hemangioma,

• serous exudative retinal detachment,

• choroidal osteoma


RETINITIS PIGMENTOSA -CLINICÂ, GENETICÂ SI LOW-VISION

CAMELIA BOGDĂNICI*, CRISTINA RUSU**, IRINAMOŢOC*, CRISTINACRÂŞMARU* *CLINICA I OFTALMOLOGIE, UMF "GR. T. POPA", IAŞI **CATEDRA DE GENETICĂ UMANĂ, UMF "GR. T. POPA", IAŞI

REZUMAT

Scopul I uc rării

Studiul clinic şi genetic al unui caz cu retinopatie pigmentară urmărind totodată calitatea vederii şi a vieţii în această afecţiune.

Material şi metodă

Lucrarea prezintă cazul unei paciente cu diagnosticul de Retinopatie pigmentară asociat cu hipermetropie înaltă, drusen papilar, afecţiunea fiind prezentă şi la alţi membrii ai familiei sale. Ca situaţie particulară, pacienta este studentă în ciuda unei acuităţi vizuale foarte scăzute. Evaluarea clinică a acestui caz a urmărit examenul oftalmologic complet asociat cu examenul fizic general la care s-au adăugat o serie de explorări paraclinice şi de labo-rator. în evaluarea genetică s-au utilizat: consultaţia genetică, ancheta famil-ială, întocmirea şi analiza arborelui genealogic cu stabilirea tipului de trans-mitere ereditară a bolii. Sfatul genetic, consilierea psihologică şi mijloacele de ajutorare pentru low-vision au întregit managementul acestui caz avansat de retinopatie pigmentară.

Concluzii

Retinopatia pigmentară necesită o abordare multidisciplinară în ideea de a depista variatele forme sindromice de boală, iar măsurile active de rein-tegrare socio-profesională a pacienţilor cu low-vision necesită o atenţie sporită în managementul acestei boli incurabile şi invalidante.

CUVINTE CHEIE:

• retinopatie pigmentară,

• clinică şi genetică,

• low-vision.

ABSTRACT

Purpose

Clinical and genetical study of one case with retinitis pigmentosa following in the same time visual and life quality in this disease.

Method

This paper presents a female periodically reevaluated in our clinic from the first diagnosis of retinitis pigmentosa which was established ten years ago, with many relatives with diagnosis of Retinitis pigemntosa, has also high hyperopia and optic disc drusen.. A particular aspect - she is student at English Faculty and she want to become professor in a school for children with low vision. Clinical evaluation included complet ophthalmic and general examination, family history and also some additional lab and imaging study. In genetical evaluation of this case were used the basic rules of genetics to diagnose the genetic form of retinitis pigmentosa in order to offer a correct genetic counseling.

Conclusions

Retinitis pigmentosa needs a broad clinical evaluation and a careful socio-professional rehabilitation of these low-vision patients.

KEYWORDS:

• retinitis pigmentosa,

• clinical signs,

• genetics,

• low-vision.


MODALITATI DE PREVENTIE A LEZIUNILOR ISCHEMICE CEREBRALE ÎN PREZENTA ANTICORPILOR ANTIFOSFOLIPIDICI

DR. TATIANA ROŞCA, MEDIC PRIMAR NEUROCHIRURG Şl OFTALMOLOG SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ"SF. PANTELIMON", BUCUREŞTI

REZUMAT

Scop

Aspectul vaselor retiniene poate fi sugestiv pentru prezenţa anticorpilor antifosfolipidici care se pot depista ulterior prin teste de laborator ale sângelui. Prezenţa anticorpilor antifosfolipiodici (aCL) poate a fi semnul leziunilor ischemice cerebrate prin tromboză.

Material şi metodă

Se prezintă trei cazuri de aspecte ale vaselor retiniene asociate cu aCL (anticorpi antifosfolipiodici) prezenţi la pacienţi cu: tulburări de memorie cu evoluţie lentă, "scleroză multiplă atipică "şi amaurosis fugax sub tratament cu anti-concepţionale.

Rezultate

Prezenţa anticorpilor antifosfolipiodici aCL şi aspectul vaselor retiniene semnalează posibilitatea unei trombozări anormale. Discontinuităţile de pe căile vasculare, vizibile atâtpe retinofotografie cât şipeAFG, sunt sugestive pentru un flux de sânge anormal prin vasele retiniene. Prezenţa anticorpilor antifosfolipidici (aCL) potprovoca multiple leziuni ischemic cerebrate.

Concluzie

Acest spect al vaselor retiniene, arteriale sau/şi venoase, are nevoie de confirmare în laborator, prin dozări de sânge pentru anticorpii antifosfolipidici Prezenţa acestora va constitui o dovadă hotărâtoare de semn al unei viitoare tromboze şi de multiple leziuni cerebrate ischemice.

Tratamentul cu sulodexide, initial injectabil, apoiIn formula orală, a fost folosit timp de 8 -14 luni, până la negativarea prezenţei anticorpilor antifosfolipidici, dar mai ales până când aspectul vaselor retiniene a devenit normal.

Cuvinte cheie:

• anticorpi antifosfolipidici,

• manifestări oculare,

• leziuni ischemice cerebrate,

• sulodexide.

Abstract

Aim

The aspect of the retinal vessels may suggest the presence of the antiphospholipid antibodies that can be detected afterwards in the patient's blood by lab tests. The presence of antiphospholipid antibodies (aCL) seems to be the sign for brain ischemic lesions by clotting.

Materials and methods

Three cases of aspects of retinal vessels associated with aCL (antiphospholipid antibodies) present in patients with: slowly progressive memory problems, "atypical multiple sclerosis", amau-rosis fugax in contraceptive treatment.

Results

The presence of the aCL antibodies and the aspect of the retinal vessels signaled the possibility of an abnormal clotting leading to stroke. Discontinuities in the vessels pathways both in the rethinophot and AFG, suggesting an abnormal blood flow in the retinal vessels, while the aCL present signals a clotting with multiple brain ischemic lesions.

Conclusion

This aspect of the retinal arterial or/and venous vessels requires laboratory blood dosing for antiphospholipid antibodies. Their presence will be a definite sign for a future thrombosis and multiple brain ischemic lesions.

The treatment with sulodexide, initially injectable, then oral formula was used for 6-14 months, until the disappearance of the antiphospholipid antibodies, but, more than that until the aspect of the retinal vessels went back to normal.

Key words:

• antiphospholipid antibodies,

• ocular manifestations,

• brain ischemic lesions,

• sulodexide.


EMBOLIZA TRANSLUMINALA CU LASER YAG

HORIA T. STANCA*, FLORIAN BALTĂ**

*SPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ "PROF. DR. AGRIPPA IONESCU"

**SPITALUL DE URGENŢE OFTALMOLOGICE

REZUMAT

Emboliza transluminala cu laser YAG reprezinta o solutie terapeutica posi-bila pentru care se poate opta in patologia vasculara retiniana de tip ocluziv. Indicatia principala o constituie ocluziile de ram arterial retinian cu embol vizibil. Prezentam trei cazuri tratate cu succes prin aceasta tehnica.

CUVINTE CHEIE:

• Emboliza transluminala cu laser YAG,

• Ocluzie de ram arterial retinian,

• Emboli intravasculari.

ABSTRACT

Translumenal YAG laser embolysis (TYE) could be a therapeutical approach for retinal vascular occlusive diseases. The main indication is branch retinal artery occlusion with visible embolus. We are proud to present three BRAO cases managed succesfully using TYE tehnique.

KEYWORDS:

• Translumenal YAG laser embolysis (TYE),

• Branch retinal artery occlusion,

• Intravascular emboli.


BLEFARITA, O AFECTARE RARA ÎN LUPUSUL ERITEMATOS CRONIC

FEKETE GYL*, CSISZÂR ANNA-ADRIEN**, A. OANŢĂ***, M. IRIMIE***, FEKETE JULIA EDIT****

UMF TÂRGU MURES, CLINICA DERMATOLOGIE*

UMF TÂRGU MURES, CLINICA OFTALMOLOGIE**

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV, FACULTATEA DE MEDICINĂ, DISCIPLINA DE

DERMATOLOGIE***

CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂTÂRGU MURES****

REZUMAT

Lupusul eritematos cronic afectează frecvent faţa, urechile şi pielea păroasă a capului. "in schimb afectarea pleoapelor sub forma blefaritei cronice este rar întâlnită. Sunt prezentate şase cazuri In care pe lângă leziunile de lupus eritematos cronic localizate pe faţă şi/sau urechi s-a evidenţiat şi afectarea palpe-brală.

Blefarita este o afectare rară In lupusul eritematos cronic, iar In cazul In care este izolată diagnosticul este tardiv putând conduce la complicapi. Afectarea pleoapelor inferioare pare a fi mai frecventă, îndeosebi a treimii lor externe.

Tratamentul de elecpe // constituie antimalaricele de sinteză.

CUVINTE CHEIE:

• blefarita,

• lupus eritematos.

ABSTRACT

Chronic lupus erythematosus often appear on the face, ears, and scalp. In exchange eyelids involvement as a chronic blepharitis is rare. We describe six cases of discoid lupus erythematosus with lesions on the face and ears who have eyelids involvement, too.

Blepharitis is a rare involvement of the chronic lupus erythematosus and in case that is isolated, the diagnosis is belated and can lead to complications. The involvement of the lower eyelids is more frecquently especialy theirs lateral third.

The treatment of choice is antimalarial agents.

KEYWORDS:

• blepharitis,

• lupus erithematodes.


HIPERTENSIUNE MALIGNA - CAZ CLINIC

SILVIA CHIOTOROIU, I. ŞTEFANIU

CLINICADE OFTALMOLOGIE

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL BUCUREŞTI

REZUMAT

Autoriiprezinta cazul unuipacient de sex masculin in varsta de 25ani, care se prezinta in Clinica noastra pentru scaderea importanta a acuitatii vizuale laAO (OS>OD) instalata progresiv cu 3 luni inainte de prezentare. La examenul fundului de ochi se constata modificari importante cu prezenta bilaterala a edemului papi-lar, edem macular, hemoragii in flacara pe traiectul vase/or man si prezenta de multiple exudate moi si dure.

In urma examenului clinic se constata prezenta hipertensiunii arteriale (TA=240/140mmHg).lnvestigatiile de laboratorau relevat modificari importante ale valorilor ureei si creatininei valori caracteristice stadiilor avansate de insuficienta renala.

Dupa instituire tratamentului antihipertensiv si reechilibrarea tensionala s-a constatat o usoara ameliorare a simtomatologiei oculare, prognosticul pacientu-lui ramane rezervat datorita leziunilor renale avansate.

Scopul prezentarii acestui caz este de a sensibiliza medicii in general si medicii oftalmologi in special asupra importantei examenului clinic general, in sta-bilirea diagnosticului final. Mentionam ca inainte de prezentarea in Clinica noastra pacientul a facut mai multe controale oftalmologice si investigatii complementare (OCTsiAFG) suspectandu-se o vasculita retiniana.

ABSTRACT

The authors present the case of a 25 year old man who presented in our clinic because of an important decreasing of his visual acuity at AO (OS>OD) which had installed progressively 3 months before his presentation. After the FAO examination there were found important changes with the bilateral presence of the papilledema, macular edema, hemorrhages in flame on the route of big vessels and the presence of multiple hard and soft exudates. After the clinical examination, it was found the presence of arterial hypertension TA=240/140. The investigations from the laboratory pointed out important changes of the values of urea and crea-tinine, values which are characteristic for advanced stages oflR.

After setting up the hypertensive treatment and the tensional re-balancing it was found a slightly improvement of the ocular symptomatology, the pacient prognosis remains reserved because of advanced renal lesions.

The purpose of this case presentation is to make sensible doctors in general and eye doctors in particular about the importance of general clinical examination in establishing the final diagnosis. We mention that before presenting in our clinic, the patient did various ophthalmologic checkings and complementary investigations suspecting a retinal vasculitis.


KISSING NAEVUS (DIVIDED NAEVUS) O FORMA RARA DE NEV NEVOCELULAR SITUAT PE PLEOAPE - PREZENTARE DE CAZ

FEKETE GYL*, CSISZAR ANNA-ADRIEN**, A. OANŢĂ***, M. IRIMIE***, FEKETE JULIA EDIT****

UMF TÂRGU MURES, CLINICA DERMATOLOGIE*

UMF TÂRGU MURES, CLINICA OFTALMOLOGIE**

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV, FACULTATEA DE MEDICINĂ, DISCIPLINA DE

DERMATOLOGIE***

CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂTÂRGU MURES****

REZUMAT

Kissing naevusul este o forma ram de nev nevocelular congenital. Prezentăm trei cazuri clinice. Primul caz o fetiţă de 9 ani, care prezintă de la naştere la nivelul ochiului drept o formaţiune omogen pigmentată, rotund ovalară, cu suprafaţă proeminentă, simetric dispusă la nivelul celor două pleoape, şi două fete de 12 şi 20 de ani cu nevi similari, de mărimi diferite situate pe ochiul stâng.

Partea localizată la nivelul pleoapei inferioare a nevilor este mai mare decât cea situată pe pleopa superioară în toate cele trei cazuri. Examenul histo-logic arată aspect comun de nev nevocelular compus sau dermal. Ca tratament, părerile sunt împărţite, unii recomandă excizia timpurie, alpi abpnerea de la orice intervenpe.

CUVINTE CHEIE:

• kissing naevus,

• displazie congenitală.

ABSTRACT

Kissing nae vus is a rare form of congenital ne vocelular nae vus. We present the cases of three young girls. One of them was 9 years old and had an asymptomatic homogeneously pigmented round-oval naevus on the right eye and two girls (12 and 20 years old) who had the same kind of naevus of different sizes on the left eye, symmetrically situated on the two eyelids.

The lower part of the naevus were bigger than the upper part in all the three cases. Histological they are compound or dermal neavuses. As treatment, ones recommend early excision, others contraindicates any surgical interventions.

KEYWORDS:

• kissing naevus,

• congenital displasia.


TRABECULOPLASTIA LASER ND: YAG DUBLAT IN FRECVENTA - 3 ANI DE EXPERIENTĂ

CONF. DR. I. D. VASINCA, DR. ADRIANA FURTUNĂ, DR. DANA VASINCA, DR. M. COCIU

Rezumat

Scopul lucrarii

Lucrarea are ca scop evaluarea trabeculoplastiei laser Nd:YAG dublat in frecventa ca metoda de tratament in glaucomul subcompensat medicamentos

Material si metoda

A fost efectuat un studiu prospectiv pe o perioada de 3 ani care a urmarit pacientii cu glaucom subcompensat medicamentos si care au beneficiat de tratament prin trabeculoplastie laser Nd:YAG dublat in frecventa. Au fost inclusi in studiu 52 de pacienti cu glaucom primitiv cu unghi deschis, glaucom pseudoexfo-liativ si glaucom pigmentar (in total 85 de ochi) care au beneficiat de acest tratament efectuat cu aparatul Visulas 532 Combi al firmei Zeiss.

Rezultate

Tratamentul a fost considerat un succes daca la o luna TIO a fost compen-sata sau daca scaderea de TIO obtinuta a fost suficienta pentru a permite oprirea evolutiei bolii (stoparea pierderilor de CV).

Monitorizarea pacientilor dupa interventia laser s-a efectuat la interval de o luna sau 3 luni in functie de gradul de compensare a bolii si de stadiul acesteia. La o luna rata de succes a fost 74.11%, la 2ani 71.76%, iarla treiania scazutla 60%.

Scaderea medie initiala a TIO a fost de 5.8 mmHg.

Concluzii

Trabeculoplastia laser YAG este o metoda eficienta, neinvaziva, cu putine reactii adverse, cepoate fiefectuata in regim ambulator, care permite controlul TIO la pacienti cu glaucom subcompensat medicamentos si astfel se evita sau se amana interventia chirurgicala sau necesitatea suplimentarii terapiei medicamen-toase.

Eficienta maxima a acestei metode este in primii doi ani, dupa acest interval rata de succes scazand.

CUVINTE CHEIE:

• trabeculoplastie laser.


20 - 23 - 25 GAUGE ?!

ANDREEA CRAIU - CLINICA DE OFTALMOLOGIE A SPITALULUI MILITAR CENTRAL, BUCUREŞTI

REZUMAT

Sunt descrise caracteristicile sistemelor de 20, 23, 25 Gauge utilizate in chirurgia poluluiposterior, precum si avantajele, si dezavantajele fiecaruia (dintr-o perspectiva teoretica).

CUVINTE CHEIE:

•  Vitrectomie posterioara,

• Gauge,

• Chirurgie minim invaziva.

ABSTRACT

The author describes (from a purely theoretical view) the characteristics of the 20, 23, 25 Gauge systems used in the posterior pole surgery, as well as the advantages and disadvantages of each one.

KEYWORDS:

• Posterior vitrectomy

• Gauge,

• Minimal invasive surgery.


PRESBIOPIA - ULTIMA PROVOCARE MAJORA A CHIRURGIEI OCULARE

DR. VASILE POTOP - LECTOR

UNIV. UMF. CAROL DAVILABUCUREŞTI

ABSTRACT

Presbyopia is the natural loss of accomodation that affects the majority of middle-aged individuals. Once a person reaches their mid 40s, has trouble making activities that were easily performed when younger such as reading, using a cellular phone or computer. In addition to the visual difficulties emotional repercurs-sions have been observed.

The mechanism of presbyopia is not completely understood but it has many treatments from monovision and refractive surgery to scleral expansion surgery or PreLEX.

Presbyopia represents one of the major challenges facing ophthalmology today.

KEYWORDS:

• Presbyopia,

• Accommodation,

• Monovision,

• PreLEX,

• presby-LASIK,

• AcuFocus

• Scleral Expansion Surgery,

• Ciliary Anterior Sclerectomy


TRANSPLANTUL DE CORNEE IN ROMANIA - ACTUALITATI, PERSPECTIVE

M. ZEMBA

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL

REZUMAT

Lucrarea prezinta situatia transplantului de cornee in Romania. Sunt dis-cutate aspectele care pot influenta evolutia acestei situatii:

- legislatia care reglementeaza donarea si recoltarea de organe si tesuturi, precum si realizarea transplanted

- aspecte juridice legate de functionarea bancilorde tesuturi

- resursele umane implicate in realizarea transplanted de cornee

- resursele materiale necesare acestei activitati

In final se sugereaza unele solutii pentru optimizarea acestei activitati din punctul de vedere al unui oftalmolog, desi autorul este constient ca piedicile cele mai importante sunt de alta natura.

ABSTRACT

The paper shows the activity of cornea! transplantation in Romania. The author discuss about the aspects involved in this activity:

- the laws about donation, prelevation and surgery -juridical aspects about activity of tissues banks

- human resources

- material resources

The author tries to find some solutions for improvement of this activity.


PROCEDEE CICLODISTRUCTIVE IN GLAUCOM

M. ZEMBA, LAURA MACOVEI, H. MANOLE SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL


UN AN DE LA MOARTEA UNUI MARE PROFESOR - PROF. DR. PETRE P. VANCEA (1930-2007)