EDITORIAL

REFERATE GENERALE

 1. M. Mocanu, Carmen Mocanu - Specificaţii de partajare şi securizare a Fişei Electronice Medicale în Internet.
 2. Carmen Mocanu, M. Mocanu - Fişa electronică a pacientului - specificaţii de interfaţă cu sistemele informatice medicale.
 3. Alina Stinghe - Celulele Stem. Particularizare în oftalmolo-gie. Implicaţii patologice.
 4. Vlad Beraru - Complicaţiile tamponamentului intern cu gaz sau silicon.
 5. Diana Melinte Dumitrică , C. Ştefan - Ginkgo biloba în glau-com - de la teorie la practică.
 6. Adrian Nenciu - Sindromul Pseudoexfoliativ - etiopatologie. clinică, diagnostic.

CAZURI CLINICE

 1. Mirela Preda, Rodica Mănescu, Carmen Damian, Livia Davidescu, Anca Irimia, Felicia lliuşi - Leptospiroza ictero-hemoragică - manifestări oculare.
 2. 0. Samoilă, D. Călugăru, M. Călugăru - Epiteliopatia pig-mentară placoidă acută multifocală.
 3. Karin Horvath, Fiorina Vultur, A.Albert, G. Mulfay - Probleme de diagnostic şi tratament într-un caz de LMNH cu extindere oftalmologică.
 4. Sorana Andrei, M. Zemba, B. Cucu, Alina Stinghe Nadia Dobrescu, M. Mitrică, D. Cuzino, Rodica Vasilescu - Hipema posttraumatică?
 5. D. Brănişteanu, M. Robu, Ingrid Antohi, R. Medvichi -Sindromul de necroză retiniană acută.

STUDII CLINICE

 1. Carmen Damian, Ştefania Crăiţoiu, Mirela Preda, Rodica Mănescu, Anca Irimia, Florentina Marinescu - Ulcere corneene trofice - aspecte clinice şi etiopatogenice.
 2. Monica Armegioiu, V. Beraru, Andreea Craiu, Camelia Constantin Corina Staicu, Liliana Pulbere, Cristina Malcea -Endoftalmita acută - tratament chirurgical sau atitudine con-servatoare?
 3. Cristina Vlăduţiu - Gesturi majore în chirurgia strabismului.
 4. M. Nistor, Crina Nistor - Corelaţii clinice între ochiul uscat şi chirurgia cataractei.
 5. Gabriela Zaharia, Simona Talu, Claudia Ştefănuş, Cristina Vladuţiu, Monica Popa Liana Kudor Szabadi - Evaluarea retinopatiei prematurităţii.
 6. C. Stefan, Diana Melinte Dumitrică, Carmen Ardeleanu -Viitorul a mceput: oxidul nitric în glaucom.
 7. C. Ştefan, Diana Melinte Dumitrică, Eliza Tebeanu, Irina Nae, Anna Sapundgieva, L. Dragomir - Analogii de prosta-gandine şi grosimea corneeană centrală.
 8. C. Ştefan, Diana Melinte Dumitrică - Systane şi chirurgia cataractei.
 9. M. Zemba, Alina, Stinghe, B. Cucu, Sorana Andrei, Veronica Bobeico, Nadia Dobrescu, Viorica Hălmaci, G. FuredL Cristina Spiroiu - Exoftalmia la români-de unde până unde?

PROBLEME DE TERAPEUTICA

 1. Tatiana Roşca - Societatea Română de Neurooftalmologie -RONOS.
 2. Cristina Panea, Simona Petrescu, Monica Pop, Liliana Voinea, Ana-Maria Dascălu, Miruna Nicolae, E. Ungureanu. Aida Panca, Sânziana Grădinaru - Criteriile de diagnostic revizuite pentru neuromielita optică.

STUDII EXPERIMENTALE

 1. Cristina Stan; Oana Vişan, 0. Samoilă, Cristina Mogoşan. Cristina Crăciun, Mihaela Mera - Variaţia secreţiei lacrimale la iepuri în funcţie de afectarea glandelor lacrimale accesorii meibomiene.
 2. Oana Andreea Coman, Oana Raluca Savu, Isabel Ghiţă, H. Păunescu, L. Coman, I. Fulga - Efectele serotoninei asupra reactivităţii vasculare oculare.

GENERAL REPORTS

 1. M. Mocanu, Carmen Mocanu - Security specification of the Electronic Medical Record in Internet.
 2. Carmen Mocanu, M. Mocanu - Electronic Medical Record -interface specifications with medical informatic systems.
 3. Alina Stinghe - Stem cells in ophthalmology. Patological involvments.
 4. Vlad Beraru - Complications oof internal tamponade.
 5. Diana Melinte Dumitrica, C. Stefan - Ginkgo biloba in glau-coma.
 6. Adrian Nenciu -Acute retinal necrosis syndrome.

CLINICAL CASES

 1. Mirela Preda, Rodica Manescu, Carmen Damian, Livia Davidescu, Anca Irimia, Felicia lliusi - Ohthalmic manifestation in icter - hemorrages leptospirosis.
 2. 0. Samoila, D. Calugaru, M. Calugaru -Acute multifocal pla-coid pigment epiteliopathy.
 3. Karin Horvath, Fiorina Vultur, A.Albert, G. Mulfay -Diagnostic and therapeutical problems in a case of non Hodkinian limfoma with ocular involvment.
 4. Sorana Andrei, M. Zemba B. Cucu, Alina Stinghe, Nadia Dobrescu, M. Mitrica, D.Cuzino, Rodica Vasilescu -Posttraumatic hiphema?
 5. D. Brănişteanu, M. Robu, Ingrid Antohi, R. Medvichi -Sindromul de necroză retiniană acută.

CLINICAL STUDIES

 1. Carmen Damian, Stefania Craitoiu, Mirela Preda, Rodica Manescu, Anca Irimia, Florentina Marinescu - Corneal neu-rotrophic ulcers - clinical and etiopathogenic aspects.
 2. Monica Armegioiu, V. Beraru, Andreea Craiu, Camelia Constantin, Corina Staicu, Liliana Pulbere, Cristina Malcea - Acute endophthalmitis - surgical tretment or consrvative ati-tude.
 3. Cristina Vladutiu - Major acts in strabismus surgery.
 4. M. Nistor, Crina Nistor - Clinical correlations between dry eye and cataract surgery.
 5. Gabriela Zaharia, Simona Talu Claudia Stefanut, Cristina Vladutiu, Monica Popa, Liana Kudor Szabadi - Assessment of retinopathy of prematurity.
 6. C. Stefan, Diana Melinte Dumitrica, Carmen Ardeleanu - The future started: nitric oxide in glaucoma.
 7. C. Stefan, Diana Melinte Dumitrica Eliza Tebeanu, Irina Nae. Anna Sapundgieva, L. Dragomir - Prostaglandine analogues and central corneeal thickness.
 8. C. Stefan, Diana Melinte Dumitrica - Systane and cataract surgery.
 9. M. Zemba, Alina, Stinghe, B. Cucu, Sorana Andrei, Veronica Bobeico, Nadia Dobrescu, Viorica Hălmaci, G. FuredL Cristina Spiroiu - Exoftalmia la români-de unde până unde?

THERAPEUTICAL PROBLEMS

 1. Tatiana Roşca - Romanian Society of Neuroophthalmology -RONOS.
 2. Cristina Panea, Simona Petrescu, Monica Pop, Liliana Voinea, Ana-Maria Dascălu, Miruna Nicolae, E. Ungureanu. Aida Panca, Sânziana Grădinaru - Diagnostic criteria in acute Neuromyelitys.

EXPERIMENTAL STUDY

 1. Cristina Stan; Oana Visan, 0. Samoila, Cristina Mogosan. Cristina Craciun, Mihaela Mera - Changes in lacrimal secretion in rabbits according to meibomian glands activity.
 2. Oana Andreea Coman, Oana Raluca Savu, Isabel Ghita, H. Paunescu, L. Coman, I. Fulga - Seronine effects in ocular vasculature reactivity.

■   REDACTOR ŞEF

Conf. Dr. Mircea FILIP

Clinica Ama Optimex - Bucureşti E-mail: mirceafilip@amaoptimex.ro

■   REDACTOR ŞEF ADJUNCT

Dr. loan ŞTEFANIU

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central E-mail: med-optic@xnet.ro

■  SECRETAR DE REDACŢIE

Dr. Mihail ZEMBA

E-mail:mhlzmb@yahoo.com

■  SECRETAR ADJUNCT DE REDACŢIE

Dr. Gheorghe ANGHEL

■   CONSILIU ŞTIINŢIFIC

F. Baltă (Bucureşti), E. Bendelic (Chişinău), Camelia Bogdănici (laşi),

M. Călugăru (Cluj-Napoca), B. Cârstocea (Bucureşti), D. Chiseliţă (laşi),

Cătălina Corbu (Bucureşti), Anna Csziszar (Tg. Mureş),

Denislam Dogan (Constanta), Marieta Dumitrache (Bucureşti),

C. Ştefan (Bucureşti), M. Filip (Bucureşti),

Marie-Jeanne Koos (Timişoara), loana Venusa Mihu (Hunedoara),

C. Moraru (Bucureşti), Gheorghe Munteanu (Timişoara),

Monica Pop (Bucureşti), M. Pop (Bucureşti), Daniela Şelaru (Bucureşti),

loan Ştefaniu (Bucureşti), Cristina Vlăduţiu (Cluj),

Liliana Voinea (Bucureşti), lleana Zolog (Timişoara).

■    MEMBRII DE ONOARE

P. Cernea (Craiova), Ghe. Chercotă (Timişoara),

I. Horge (Cluj-Napoca), Florica Ignat (Craiova), S. Lupan (Chişinău),

M. Olteanu (Cluj-Napoca), Rodica Pop (Cluj-Napoca),

■   REDACŢIA

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central, Str. Mircea Vulcănescu nr. 86, Sector 1, Bucureşti, Telefon: 021 319 30 51, int. 228, 462; Telefon/Fax: 021 313 71 89; E-mail: milophtha@digicom.ro.

© Toate drepturile asupra revistei aparţin Societăţii Române de Oftalmologie.

Reproducerea parţială a textelor sau a ilustraţiilor este posibilă numai cu acordul scris al

Societăţii Române de Oftalmologie.

Responsabilitatea originalităţii articolelor aparţine în exclusivitate autorilor.

ISSN 1220-0875


MEDICI BASARABENI CARE AU CONTRIBUIT ÎN ULTIMELE DECENII LA PROGRESUL OFTALMOLOGIEI ROMÂNESTI


SPECIFICATII DE PARTAJARE SI SECURIZARE A FISEI ELECTRONICE MEDICALE ÎN INTERNET

MIHAI MOCANU*, CARMEN MOCANU**

* CATEDRA DE INGINERIE SOFTWARE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

**CLINICADE OFTALMOLOGIE, UNIVERSITATEA DE MEDICINĂŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

REZUMAT

Extensia către aplicapile Web a Fişei Electronice a Pacientului devine interesantă şi promiţătoare în condiţiile extinderii sistemului Internet în ţara noas-tră, permiţând interconectarea medicilor de diferite specialităţi în tratamentul pacienţilor. In acest sens, aplicapile medicate oftalmologice au în vedere posi-bilităţile sporite de monitorizare a afecpunilor oculare cronice, de identificare a unor elemente de diagnostic precoce si de supraveghere a factorilor de rise.

în acest studiu se insistă asupra problemelor legate de conectarea sis-temelor informatice medicate la Internet şi asupra unor solupi posibile: realizarea interoperabilităpi în cadrul organizapilor medicate prin utilizarea standardelor deschise, introducerea şi procesarea computerizata a imagisticii oculare, intro-ducerea tehnicilorde reducere a date/orpentru a creste viteza de regăsire a imagi-nilor In bazele de date de dimensiuni man, şi nu In ultimul rând rezolvarea problemelor de securizarea bazelor de date medicate şi menpnerea confidenpalităpi acestora.

CUVINTE CHEIE:

• Fişa Electronică a Pacientului,

• Aplicapi medicate Web,

• Specificapi de securizare.

ABSTRACT

The extension for the Web applications of the Electronic Medical Record seems both interesting and promising. Correlated with the expansion of Internet in our country, it allows the interconnection of physicians of different specialties and their collaboration for better treatment of patients.

In this respect, the ophthalmologic medical applications consider the increased possibilities for monitoring chronic ocular diseases and for the identification of some elements for early diagnosis and risk factors supervision. We emphasize in this survey some possible solutions to the problems of interconnecting medical information systems to the Internet: the achievement of interoperability within medical organizations through the use of open standards, the automated input and processing for ocular imaging, the use of data reduction techniques in order to increase the speed of image retrieval in large databases, and, last but not least, the resolution of security and confidentiality problems in medical databases.

KEYWORDS:

• Electronic Medical Record,

•  Web medical applications,

• Security specifications.


FISA ELECTRONICA A PACIENTULUI - SPECIFICATII DE INTERFATA CU SISTEMELE INFORMATIVE MEDICALE

CARMEN MOCANU*, MIHAI MOCANU**

* CLINICA DE OFTALMOLOGIE, UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ Şl FARMACIE DIN CRAIOVA

** CATEDRA DE INGINERIE SOFTWARE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

REZUMAT

Lucrarea prezintă eforturile initiate de proiectare şi implementare a unei noi scheme de înregistrare electronică a pacienţilor bazată pe o bază de date dis-tribuită, pentru monitorizarea afecpunilor oftalmologice cronice. Specificapile structurale derivate din scopurile sistemului sunt de a asigura un mod eficient şi flexibil de administrare a date/orpacienplor, utilizând tehnologiile actuate Web şi de a permite extensii viitoare şi utilizarea la scară largă fără reducerea performanţelor în operare şi creşterea exponenpală a costurilor. Un aspect foarte important ce tre-buie luat în considerare îl reprezintă interfaţarea lor cu alte sisteme sau programe medicate, cum ar fi sistemele de înregistrare a date/or clinice ale pacientului, sis-temele de administrare a pacienplor (eng. Patient Administration Systems - PAS) -ce conpn cu precădere datele demografice, sistemele de monitorizare a tratamen-tului efectuat (programul Hypocrate), sistemele de transmisie web, inclusiv wireless.

CUVINTE CHEIE:

• Fişa electronică a pacientului,

• Specificapi de interfaţă,

• Sisteme informatice medicate

ABSTRACT

The paper presents the initial efforts of description and implementation for a new scheme of electronic patients recording, based on distributed database for chronic ophthalmologic diseases. Structural specifications derived from principal system's goals are the implementation of an efficient and flexible way of patients' data administration, using actual Web technologies, permitting future extensions, without reducing in performances and without exponential cost increasing. A very important aspect, that must be take into consideration is the their interfacing with other medical programs and systems, as the systems for recording clinical datas, monitoring systems (Patient Administrations Systems - PAS) for demographical datas, systems for monitoring of treatment ( Hypocrate program), web systems, including wireless.

KEYWORDS:

• Electronic Patient Record,

• Interface Specifications,

• Medical Informatic Systems


CELULELE STEM. PARTICULARIZARE IN OFTALMOLOGIE. IMPLICATII PATOLOGICE

ALINASTINGHE

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL BUCUREŞTI - CLINICA OFTALMOLOGIE

REZUMAT

O provocare pentru lumea medicala atat pentru cunoasterea proceselor fiziologice de dezvoltare a organismului cat mai ales pentru viitorul terapiei unora dintre maladiile cele mai grave, celulele stem se lasa descoperite pas cu pas. Se expun inprezenta lucrare cunostintele actuate despre celulele stem in generalpre-cum si particularizate pe domeniul oftalmologic si implicatiile patologice aferente.

CUVINTE CHEIE:

• celule stem/celule stem limbice,

• nisa,

• deficienta limbica.

ABSTRACT

A real challenge in medicine for the knowledge of the phisiological processes of organism's development as well as for the future therapy of some of the most serious diseases, stem cells are discovered step by step. This work sets forth the present knowledgements about stem cells in general and in particular for ophthalmology with the respective pathological implications.

KEYWORDS:

• stem cell/limbal stem cell,

• niche,

• limbal deficiency.

COMPLICATIILE TAMPONAHJIENTULUI INTERN CU GAZ SAU SILICON

DR. VLAD BERARU

SECTIA CLINICA OFTALMOLOGIE, SCUMC-BUCURESTI

REZUMAT

Articolul isi propune sa prezinte substituentii de vitros utilizati in chirurgia vitreoretiniana, punctand in special complicatiile care pot sa apara in urma tam-ponamentului intern: anomalii refractive, toxicitatea comuna gaze/or si uleiului de silicon, toxicitatea specifica a uleiului de silicon, modificari ale PIO sau complicatii cristaliniene.

CUVINTE CHEIE

• Gaze expansible

• Ulei de silicon

• Tamponament intern

• Tensiune superficial

• Forta de reaplicare

• Emulsificare

• Keratopatie

ABSTRACT

This article presents the vitreous substitutes used in vitreoretinal surgery, emphasizing the complications of intraocular tamponade: refractive considerations, common toxicity of gases and silicone oil, specific toxicity of silicone oil, intraocular pressure abnormalities and lenticular complications.

KEYWORDS

• Expanding gases

• Silicone oil

• Internal tamponade

• Buoyant force

• Surface tension

• Emulsification

• Keratopathy


GINKGO BILOBA IN GLAUCOM - DE LA TEORIE LA PRACTICĂ

DR. DIANA MELINTE DUMITRICĂ, DR. CORNEL STEFAN

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL "CAROL DAVILA" BUCUREŞTI

CLINICADE OFTALMOLOGIE

ADRESADE CORESPONDENŢĂ: DIANAMELINTE2004@YAHOO.COM

REZUMAT

Tintele terapiei in glaucomul primitiv cu unghi deschis (GPUD) se apleaca in special asupra medicatiei hipotensoare sau chirurgiei cu diversele sale variante. Nici una din aceste modalitati terapeutice nu actioneaza asupra factorilor de rise non-dependenti presional. In acest scop s-au pus bazele conceptului de neuro-protectie care ar trebui sa fie nelipsit din tratamentul afectiunii.

ABSTRACT

The two principal directions in the therapy of the primary open angle glaucoma (POAG) are lowering intraocular pressure medication and the surgical way. None of these two therapeutic modalities act on independent pressure risk-factors Thinking in this direction the neuro-protection concept should be in our minds all the time in the treatment of this disorder.


SINDROMUL PSEUDOEXFOLIATIV - ETIOPATOGENIE, CLINICA, DIAGNOSTIC

DR. ADRIAN NENCIU

CMDTA"ACAD. STEFAN MILCU" - BUCURESTI

REZUMAT

Sindromul pseudoexfoliativ reprezinta un grup de manifestari oculare importante in cadrul unei anomalii sistemice. Prin tehnici ca ELISA, PCR, western imunoblot au fost identificate mai multe mecanisme etiopatogenice. Prezenta materialului pseudoexfoliativ determina modificari importante atat la nivelul corneei, unghiului camerular, cat si la nivelul cristalinului si aparatului zonular

Chirurgia cataractei in sindromul pseudoexfoliativ este una cu rise. Glaucomul pseudoexfoliativ este agresiv, fiind caracterizat prin diferente man ale PIO intre cei doi ochi, precum si prin variatii man circadiene ale PIO, avand un prognostic rezervat.

CUVINTE CHEIE:

• sindrom pseudoexfoliativ,

• cataracta,

• glaucom pseudoexfoliativ

ABSTRACT

The pseudoexfoliative syndrome is a systemic anomaly that primarily affects the eye. Many etiopathogenic mechanisms were found using ELISA, PCR and western imunoblot. The presence of the pseudoexfoliative material causes important changes to the cornea, camerular angle, lens and zonules.

Cataract surgery in pseudoexfoliative syndrome is difficult. Pseudoexfoliative glaucoma is aggressive, with great pressional differences between the two eyes, also with important circadian variations of intraocular pressure and has a reserved prognostic.

KEYWORDS:

• pseudoexfoliative syndrome,

• cataract,

• pseudoexfoliative glaucoma.


LEPTOSPIROZA ICTERO-HEMORAGICA MANIFESTARI OCULARE

MIRELA PREDA, RODICA MANESCU, CARMEN DAMIAN,

LIVIA DAVIDESCU, ANCA IRIMIA, FELICIA ILIUŞI - CLINICA DE OFTALMOLOGIE

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ CRAIOVA

REZUMAT

Se prezinta observatia unui pacient de 19 ani internat in Clinica de Oftalmologie pentru Corioretinita maculara, forma hemoragica. Investigatiile paraclinice pun in evidenta titruri crescute pentru leptospira ictero-hemoragica.

CUVINTE CHEIE:

• corioretinita,

• leptospiroza.

ABSTRACT

We present the case of a 19-year-old male, admitted in the Ophthalmology Clinic for Macular Chorioretinitis, hemorrhagic form. Laboratory findings shown high titres of icter-hemorrhages leptospirosis.

KEYWORDS:

• chorioretinitis,

• leptospirosis.


EPITELIOPATIA PIGMENTRA PLACOIDĂ ACUTA MULTIFOCALA

O. SAMOILĂ, D. CĂLUGĂRU, M. CĂLUGĂRU

REZUMAT

Epiteliopatia pigmentară placoidă acută multifocală este o afecţiune relativ rară cu etiologie sipatogeneză încă neelucidate, posibil un răspuns focal la un pro-ces inflamator sistemic.

Prezentăm cazul unui pacient tânăr care a dezvoltat leziuni retiniene pla-coide, bilaterale, în stadii diferite de evoluţie - leziuni cicatriceale la ochiul drept respectiv leziuni mixte cicatriceale şi active la ochiul stâng. S-a pus în evidenţă o imunitate veche la citomegalovirus şi toxoplasmă. Angiofluorografia a evidenţiat succesiunea caracteristică a fluorescenţei lezionale (hipofluorescenţă precoce şi hiperfluorescenţă tardivă). Cazul este unic prin caracterele atipice descoperite -membrană neovasculară la OS (aspect exceptional întâlnit în această afecţiune, mai frecvent în coroidita serpiginoasă), evoluţia recidivantă şidecalată între ceidoi ochi (la momentul investigaţiilor acuitatea vizuală este marcat scăzută la ochiul dreptpe fond cicatriceal - VOD=0,1 iar macula ochiului stâng este ameninţată de complicaţia neovasculară).

CUVINTE CHEIE:

• Coroidită multifocală

• Epiteliopatie pigmentară placoidă acută multifocală.

ABSTRACT

Acute multifocal placoid pigment epitheliopathy is a fairly rare disease with unknown etiology and pathogenesis, possibly a focal response to a systemic inflammatory process.

We present the case of a young patient who developed bilateral placoid retinal lesions, in different stages of evolution - cicatriceal lesions of the right eye and mixed cicatriceal and active lesions of the left eye. Investigations showed old immunity to citomegalovirus and toxoplasma. Fluorescein angiography showed the typical fluorescein pattern (hypoflurecence in early phases and hyperfluores-cence in late phases). The case is unique because of the atypical findings: choroidal neovascularization in the left eye (rarely occurs in acute multifocal placoid pigment epitheliopathy but more commonly in serpiginous choroidopathy), recurrences, asymmetry between the two eyes (at the time of investigations visual acuity is markedly depressed in the right eye - 1/10 and the left macula is threatened by the choroidal neovascularization).

KEYWORDS:

• Multifocal choroiditis

•Acute multifocal placoid pigment epitheliopathy.


PROBLEME DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT ÎNTR-UN CAZ DE LMNH CU EXTINDERE OFTALMOLOGICA

KARIN HORVATH*, FLORINA VULTUR*, A ALBERT*, G MULFAY** *CLINICA OFTALMOLOGIE TG-MUREŞ, **CLINICA ORL TG-MUREŞ

REZUMAT

Majoritatea LMNH sunt localizate In nodulii limfatici, dar se pot întâlni şi la nivelulorbitei, conjunctive'!, pleoapelorşi foarte rarintraocular.

Cazul prezentat îşi propune abordarea problemelor de diagnostic şi trata-ment într-un LMNH cu localizare secundară oftalmologică.

CUVINTE CHEIE:

• limfom malign non-Hodgkin

• manifestări oculare

ABSTRACT

The majority of malignant non- Hodgkin lymphomas are located in lymph nodes, but there are other localizations such as orbital, conjunctiva/, in the eyelids, or very rare intraocular.

The aim of this case is to discuss the diagnostic and therapeutic problems in a case of LMNH with ophthalmologic extension.

KEYWORDS:

• non- Hodgkin malignant lymphoma

•  nnhthalmnlnnir fşYtfşncinn


HIFEMA POSTTRAUMATICA!?

SORANA ANDREI*, M. ZEMBA*, B. CUCU*, ALINA STINGHE*, NADIA DOBRESCU*, M.

MITRICA**, D. CUZINO***, RODICA VASILESCU****

*SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL - CLINICA DE OFTALMOLOGIE

** SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL - CLINICA DE NEUROCHIRURGIE

*** SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL - LABORATORUL DE IMAGISTICA

**** SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL - LABORATORUL DE ANATOMIE-

PATOLOGICA

Rezumat

Autorii prezinta cazul unei paciente ce acuza dureri oculare insotite de scaderea acuitatii vizuale aparute in urma unui traumatism ocular. Examenul clinic oftalmologic si investigatiile paraclinice ulterioare re leva aspecte atipice pentru patologia oculara traumatica.

Cuvinte cheie:

• hifema

• hemoragie vitreeana

• tumora intraoculara

• tumora cerebrala

Abstract

The authors present the case of a patient with ocular pain and visual impairment after an ocular trauma. The ophthalmologic exam and the complementary exams show atypical aspects for the traumatically ocular pathology.

Keywords:

• hyphema

• vitreous hemorrhage

• intraocular tumor

• cerebral tumor


SINDROMUL DE NECROZA RETINIANA ACUTA

D. BRĂNIŞTEANU, M. ROBU, INGRID ANTOHI, R. MEDVICHI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ Şl FARMACIE "GR. T. POPA" IAŞI

REZUMAT

Se prezintă cazul unuipacient In vârsta de 29 de ani, monoftalm functional, care a fost diagnosticat cu necroză retiniană acută. Afecţiunea a progresat rapid în ciuda tratamentului medicamentos, pacientul dezvoltând dezlipire de retină com-plexă. După multiple intervenţii chirurgicale, efectuate datorită recurenţei procesu-lui inflamator intraocular şia dezvoltării cataractei complicate, s-a obţinutun rezul-tat functional acceptabil şi stabil.

CUVINTE CHEIE:

• necroză retiniană acută.

SUMMARY

We present the case of a 29 year old patient, monophtalmic, diagnosed with Acute Retinal Necrosis Syndrome. The disease rapidly progressed despite the medical treatment, and the patient developed complex retinal detachment. After repeated surgical procedures, due to the recurence of intraocular inflamatory process and the development of a complicated cataract, we finaly obtained a good and stable functional result.

KEYWORDS:

• acute retinal necrosis.


ULCERE CORNEENE TROFICE; ASPECTE CLINICE SI ETIOPATOGENICE

CARMEN DAMIAN, STEFANIA CRAITOIU, MIRELA PREDA, RODICA MANESCU, ANCA IRIMIA, FLORENTINA MARINESCU - CLINICA DE OFTALMOLOGIE CRAIOVA

REZUMAT

Scopul lucrarii:

Lucrarea si-a propus sa analizeze cazurile cu ulcere corneene trofice la pacientii cu afectiuni oculare si generate asociate cu afectarea inervatiei senzitive corneene.

Metoda: Am efectuat un studiu retrospectiv pe un lot de pacienti cu ulcere corneene trofice, internati in Clinica de Oftalmologie in perioada 2003-2006. S-au analizat factorii etiopatogenici care determina aparitia ulcerelor corneene trofice, tratamentul instituit si complicatiile survenite.

Rezultate:

Analiza lotului studiat a evidentiat doua cauze principale responsabile de aparitia ulcerului cornean troficioculare si generate. La multi pacienti factorul etiopatogenic este multiplu.

Concluzii:

1.  Ulcerul cornean trofic este o complicatie severa a unor afectiuni oculare sau generate.

2. Prognosticul rezervat al complicatiei oculare necesita tratament precoce , adaptat la fiecare caz.

3.  Prevenirea aparitiei ulceratiei corneene trofice ramane cea mai buna metoda de tratament.

CUVINTE CHEIE:

• ulcer cornean trofic

• hipoestezie corneana

ABSTRACT

Purpose:

The aim of this paper is to observe the cornea! neurotrophic ulcers in patients with ophthalmic and systemic diseases associated with impairment of the sensory in nervation of the cornea.

Methods:

We have performed a retrospective study using a lot of patients with cornea! neurotrophic ulcers, admitted in Ophthalmology Clinic in 2003-2006.

We have analyzed the etiophatogenic factors that have determined the cornea! trophic ulcers, the treatment and the complications occured.

Results:

The study spotlighted two main causes responsible for the cornea! trophic ulcers: ocular and systemic disorders. For many patients the etiophatogenic factor is multiple.

Conclusions:

1.   Cornea! neurotrophic ulcer is a severe complication of an ophthalmic or a system icdisorder

2.  The moderate outcome of ophthalmic complications require early treatment, adjusted for each patient.

3. Prophylaxy of the cornea! neurotrophic ulcers is the best method of treatment.

KEYWORDS:

• cornea! neurotrophic ulcers

• cornea! hypesthesia


ENDOFTALMITA ACUTA - TRATAMENT CHIRURGICAL SAU ATITUDINE CONSERVATOARE?

DR. MONICAARMEGIOIU, DR. V. BERARU, DR.ANDREEACRAIU, DR. CAMELIACONSTANTIN, DR. CORINASTAICU, DR. LILIANA PULBERE, DR. CRISTINA MALCEA SECTIACLINICAOFTALMOLOGIE, SCUMC BUCURESTI

REZUMAT

Endoftalmita acuta reprezinta o urgenta oftalmologica. Este necesara tera-pia prompta pentru conservarea anatomica si functional a globului ocular, con-forma cu ultimele ghiduri in vigoare. Tratamentul chirurgical si injectarea intravitreana de medicamente constituie standardele de tratament.

CUVINTE CHEIE:

• Endoftalmita postoperatorie

• Endoftalmita posttraumatica

•  Antibiotice administrate intravitrean-SILVER STANDARD

•   Vitrectomie precoce-GOLD STANDARD

ABSTRACT

Acute endophtalmitis is an ophthalmological emergency. Immediate therapy is recommended in order to maintain a normally anatomic and functional ocular globe, according to the most recent guidelines. Surgical therapy and intravitreal drug injection represent standard treatments.

KEYWORDS:

•  Postoperative endopthalmitis

•  Posttraumatic endophthalmitis

•  Intravitreal injection ofantibiotics-SILVER STANDARD

•  Early vitrectomy-GOLD STANDARD


GESTURI MAJORE ÎN CHIRURGIA STRABISMULUI

PROF. DR. CRISTINAVLADUŢIU CLINICAOFTALMOLOGICĂ CLUJ-NAPOCA

REZUMAT

Lucrarea îşi propune stabilirea situaţiilor în care, In chirurgia strabismului, se pot efectua gesturi majore(deplasări musculare importante). Este trecută în revistă strategia operatorie şi rezultatele tratamentului chirurgical la un număr de 35 de pacienţi operaţi In Clinica Oftalmologică din Cluj In perioade iunie 2005-iunie 2006.

CUVINTE CHEIE:

• chirurgie reglabilă,

• subcorecpe,

• subcorecpe

ABSTRACT

The paper analyzes the situations when, in strabismus surgery, major gestures (important muscular displacement) are indicated. It is emphasized the surgical strategy and the results in 35 patients operated on in the Ophthalmologic Clinic in Cluj between June 2005 and June 2006

KEYWORDS:

• adjustable sutures,

• undercorrection,

• overcorrection


CORELATII CLINICE ÎNTRE OCHIUL USCAT SI CHIRURGIA CATARACTEI

MARIUS CRISTIAN NISTOR, CRINANISTOR

ADRESA PENTRU CORESPONDENŢĂ SPITALUL CLINIC CFR CLUJ-NAPOCA, STR. REPUBLICI NR18; MC_NISTOR@HOTMAIL.COM

REZUMAT

Chirurgia cataractei este urmată uneori de o simptomatologie de ochi uscat. Dimensiunea inciziilor, medicaţia topică şi celelalte manopere pot fi responsabile pentru aceste fenomene. Am încercat obiectivarea acestor acuze prin testele Schirmerşi timpulde rupere a filmuluilacrimal. Efectele favorabile ale administrării lacrimilor artificiale confirmă această teorie.

CUVINTE CHEIE:

• cataracta,

• ochiul uscat,

• inciziile corneene

ABSTRACT

Cataract procedure is sometimes followed by dry eye symptoms. The dimensions of the incisions, topical medication and other manoeuvres are responsible for these phenomena. I tried to objective them by break-up-time(BUT) and Schirmer test. The favourable outcomes of artificial tears confirm this theory.

KEYWORDS:

• cataract,

• dry eye,

• incisions of the cornea


EVALUAREA RETINOPATIEI PREMATURITATII

GABRIELA ZAHARIE*, SIMONA ŢĂLU**, CLAUDIA ŞTEFĂNUŢ**, CRISTINA VLĂDUŢIU**,

MONICA POPA***, LIANA KUDOR SZBADI***,

MULŢUMIRI COLABORATORILOR IRINA MĂTIEŞ***, SIMONA SAITIS***, ALETTA BOCZ***,

IOANA VLAIC ***

*CATEDRADE NEONATOLOGIE, UMF IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA

**CLINICAOFTALMOLOGIE CLUJ-NAPOCA

***SECŢIACLINICĂ NEONATOLOGIE, CLINICAOBSTETRICĂ GINECOLOGIE I, CLUJ-NAPOCA

REZUMAT

Scop

Studiul de faţă îşi propune evaluarea retinopatiei prematurităţii şi a facto-rilorcare o influenţează, la nou- născuţiicu greutate foarte mică la naştere, care au intrat in programul de screening neonatal.

Material şi metodă

Studiul este retrospectiv, pe un lot de 82 de prematuri internap In Serviciul de Neonatologie din Clinica Obstetrică-Ginecologie I Cluj, pe o durată de 15 luni Au fost evaluaţi factorii prenatali, naşterea, patologia perinatală, terapia primită, incidenţa ROP şi necesitatea terapiei prin laser. Prelucrarea statistică s-a efectuat In Epi6.

Rezultate

Lotul a fost reprezentat de 82 nou-născup cu vârsta gestaponală de 30,01 ±2,18 săptămâni şi greutate de 1240,19±347,41g.Diagnosticul de ROP a prezentat o corelape malt semnificativă cu vârsta gestaponală (p=0,000019) şi cu greutatea de la naştere (p=0,000627). Nu am evidenpat o corelape semnificativă între durata ventilapei mecanice şi ROP, dar aceasta este evidentă când cuantifi-căm durata oxigenoterapiei (p=0,005) şi a FiO2(p=0,005). Dintre factorii antenatal'!, din studiu am evidenpat un procent mare (29,5%) de sarcini nedispensarizate la nou-născupi care au dezvoltat ROP. Incidenţa ROP a fost de 39,02%, iar necesitatea laser terapiei s-a impus la 14,8% din toate cazurile.

Concluzii

Incidents ROP a fost de 39,02% .

Factorii care au influentat aparitia ROP au fost: nedispensarizarea gravidei, durata oxigenoterapiei, Fi02 administrat, pC02.

CUVINTE CHEIE:

• retinopatie,

• prematuritate,

• factor/' de rise

SUMMARY

Purpose

The study aims to evaluate the HOP, the factors that influence this disease in very low birth weight newborns that are included in the neonatal screening program.

Material and Method

It is a retrospective study performed on 82 preterm newborns managed by The Neonatology Department of Obstetrics and Gynecology Clinic I from Cluj over a period of 15 months. There were assessed: prenatal factors, birth, perinatal pathology, therapy received, incidence of HOP and the necessity for laser therapy. The statistical analysis has been performed in Epi 6.

Results

The group is composed of 82 newborns with gestational age of 30.01 ± 2.18 weeks and birth weight of 1240.19 ± 347.41 g. The diagnosis of HOP is highly correlated with the gestational age (p = 0.000019) and with the birth weight (p=0.00627). We did not find a significant correlation between the duration of the mechanical ventilation and HOP, but the correlation is obvious with the duration of oxygenotherapy (p=0.005) and Fi02 (p=0.005). From the prenatal factors, we distinguished a high percentage (29.5%) of unfollowed pregnancies in newborns that developed HOP.

The incidence of retinopathy was 39.02% and the laser therapy has been necessary in 14.8% of all cases.

Conclusions

The incidence ofROP has been 39.02%.

The factors that influenced the HOP incidence were : un followed pregnancies , duration of oxygenotherapy, Fi02 applied, pC02.

KEYWORDS:

• retinopathy,

• prematurity,

• risk factors,


VIITORUL A INCEPUT: OXIDUL NITRIC IN GLAUCOM

C. STEFAN*, DIANA MELINTE DUMITRICA*, CARMEN ARDELEANU** *CENTRAL MILITARY EMERGENCY HOSPITAL "CAROL DAVILA"- BUCHAREST **"VICTOR BABES" INSTITUTE, IMMUNOHISTOCHEMISTRY DEPARTMENT CORRESPONDENCE ADDRESS: DIANAMELINTE2004@YAHOO.COM

REZUMAT

Oxidul nitric (NO) este un mesager molecular intra si extracelular important, implicat in vasodilatatie, contractilitate, neurotransmitere, neurotoxicitate si inflamatie. NO este sintetizat din L-arginina in prezenta nitric oxidsintetazei (NOS).

Nitric oxid sintetaza prezinta trei izoforme: NOS-1 neuronal, NOS-2 inductibil si NOS-3 endotelial (rol vasodilatator). Oxidul nitric are rol demonstrat in diverse boli neurodegenerative precum: glaucomul, boala Alzheimer, scleroza multipla si boli cerebro-cardio-vasculare.

Scop

Evidentierea activitatii nitric oxid sintetazei (NOS) prin analiza imunohis-tochimica la pacientii cu glaucom primitiv cu unghi deschis (GPUD).

Material si metoda

Studiu clinic prospectiv, observational cu durata de 9 luni pe un lot de 9 pacienti cu GPUD la care a fost practicata chirurgie filtranta - trabeculectomie. Tesutul trabecularprelevat a fostprelucratpentru evidentierea imunohistochimica a NOS. Criteriulde excludere la introducerea in studiu a fost patologia oculara sau generala asociata.

Rezultate si concluzii

In urma analizelor de laborator s-a constatat prezenta activitatii nitric oxid sintetazei (NOS) in tesutul trabecular al pacientilor cu glaucom primitiv cu unghi deschis.. Distributia trabeculara a NOS sugereaza rolul important in strategia tera-peutica de viitor Cresterea oxidului nitric conduce la vasodilatatie si cresterea contractilitatii trabeculare cu efect de degajare presionala; pe de alta parte efectul contra-apoptotic conferind neuroprotectie.

ABSTRACT

Nitric oxide (NO) is an important massager intra and extra molecular, implicated in vasodi-latation, contractility, neurotransmission, neurotoxicity and inflammation. NO is formed from L-argi-nine by nitric oxide synthase (NOS). Nitric oxide synthase has three isoforms: NOS-1 neuronal,

NOS-2 inducible and NOS-3 endothelial (role in vasodilatation). Nitric oxide has a demonstrate role in many neurodegenerative diseases like: glaucoma, Alzheimer disease, multiple sclerosis and cerebral-cardio-vascular diseases.

Purpose

To investigate the activity of the NOS by immunohistochemistry in patients with primary open angle glaucoma (POAG).

Methods

Observational, prospective, clinical study, during 9 months on one group of 9 patients with POAG that have underwent filtering surgery - trabeculectomy The fragments of trabecular mesh-work prelevated during surgery were studied by immunohistochemistry for NOS. The exclusion criteria at the beginning of the study were any ocular or general pathology associated.

Results and conclusions

After laboratory analyses in patients with primary open angle glaucoma we observed the presence of the activity of NOS in trabecular meshwork The trabecular distribution of NOS suggests an important role of nitric oxide in the future therapies for the glaucoma. The increase of nitric oxide makes vasodilatation and improves contractility in the trabecular meshwork; the final effect being the dicreases of intraocular pressure and on the other hand the contra-apoptotic effect giving neuropro-tection.


ANALOGII DE PROSTAGLANDINA SI GROSIMEA CORNEEANA CENTRALA

DR. C. STEFAN, DR. DIANA MELINTE DUMITRICA, DR. ELIZA TEBEANU, DR. IRINA NAE, DR.

ANNASAPUNDGIEVA, DR. L. DRAGOMIR

SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL

CLINICADE OFTALMOLOGIE

ADRESADE CORESPONDENTA: DIANAMELINTE2004@YAHOO.COM

REZUMAT

Analogii de prostaglandina reduc presiunea intraoculara (PIO) prin acti-varea matrixmetaloproteinazelor (MMP) si cresterea eliminarii umorului apos (UA) pe calea uveosclerala. S-a observat distributia MMP si la nivel corneean, iaracti-varea lorarputea conduce la modificari ale grosimii corneene centrale (CCT).

Scop

Compararea efectului diferitor clase de analogi de prostaglandina asupra grosimii corneene centrale.

Material si metoda

Studiu clinic, randomizat, prospectiv, observational, cu durata de 3 luni, realizatpe 26 de pacienti (52 de ochi) recent diagnosticati cu glaucom primitiv cu unghi deschis sau sindrom de hipertensiune intraoculara. Pacientii au fostgrupati in doua loturi in functie de tratamentul instituit:

- lotul I: 15pacienti sub tratament cu travoprost 0,004%

- lotul II: 11 pacienti sub tratament cu latanoprost 0,005%. Tratamentul s-a administrat local: 1 instilatie pe ziseara la ora 21. Fiecarui

pacient i s-au realizat cate 3 masuratori ale grosimii corneeane centrale prin pahimetrie ultrasonica: la includerea in studiu, la o luna si la trei luni de la initierea terapiei. Loturile au fost omogene privind distribitia pe grupe de varsta si sex. Criteriul de excludere au fost: asocierea oricarei afectiuni oculare sau generate. Analiza statistica a fostrealizata cu testul Mann-Withman.

Rezultate

Grosimea corneeana centra/a (CCT) medie la cele doua loturi la includerea in studiu a fost similara: 521,27±28,54/im pentru lotul I si 522,18±27,52\im pentru lotul II.

S-a observat o reducere a CCT medie semnificativ statistica la ambele loturi de pacienti in urma tratamentului: 516,88±28,61\im la o luna si 515,04±27,59\im la trei luni pentru lotul I si respectiv 518,41±27,36\im la o luna si 517,98±27,86fim la trei luni pentru lotul II.

Concluzii

Rezultatele studiului arata ca ambele clase de analogii de prostaglandina reduc semnificativ statistic CCT medie, efectul fiind echivalent pentru ambele loturi aflate in studiu.

ABSTRACT

Prostaglandin analogs reduce intraocular pressure (IOP) by activation of matrixmetallopro-teinase enzymes (MMP) and increasing uveoscleral outflow. MMP's were found in cornea and their activation could change the central corneal thickness (CCT).

Purpose

To compare the effects of different prostaglandin analogues on central corneal thickness (CCT).

Methods

Clinical, observational, prospectively and randomised study during 3 month on 26 patients (52 eyes) newly diagnosed with primary open angle glaucoma or ocular hypertension. The patients were distributed in two groups concerning topical treatment:

- group I: 15patients treat with travoprost 0,004%

- group II: 11 patients treat with latanoprost 0,005%.

The treatment was administrated daily at 9:00 pm, one drop. The CCT was measured for each patient for 3 times by ultrasound pachimetry: at the beginning of the study, at one month and three months.

The groups were homogeneous concerning age and sex distribution. Exclusion criteria were: any topical eye drug usage, history of corneal disease or intraocular surgery. The statistic analyse was realised with Mann-Whitman test.

Results

The mean central corneal thickness for the two groups was similar: 521,27±28,54[im for group I and 522,18±27,52\im for group II.

A statistically significant CCT reduction was observed in both groups: 516,88±28,61\im at one month and 515,04±27,59[xm at three month for group I; respectively 518,41±27,36[xm at one month and 517,98±27,86[xm at three month for group II.

Conclusions

The results of this study show that both classes of prostaglandin analogs reduce the mean CCT, the effect being equivalent for the both studied groups.


SYSTANE SI CHIRURGIA CATARACTEI

DR C. STEFAN, DR DIANA MELINTE DUMITRICA CENTRAL CLINICAL MILITARY HOSPITAL BUCHAREST ROMANIA

CORESPONDENCE ADRESS - DR. CORNEL STEFAN

STR. MIRCEAVULCANESCU NR. 86-88, SECTOR 1, BUCURESTI

E-MAIL: CSTEFAN58@YAHOO.COM, TEL-FAX 021 313 71 89

Lucrare prezentata la "European Congress of Cataract and Refractive Surgery". Stockholm 2007

ABSTRACT

Purpose

To emphasize and measure the effect of post-cataract surgery Systane treatment.

Setting

Eye Clinic - Central Clinical Hospital - Bucharest, Romania

Methods

Six months clinical, observational, prospective, double-masked study on two groups of patients with cataract surgery (phacoemulsification technique) performed by the same surgeon. Group A (19 patients) received topic treatment with Systane and group B (17 patients) topic treatment with purified water (both with the same presentation form), associated with classical postoperatively treatment.

Each patient answered a standardized questionnaire about subjective symptoms of ocular discomfort. Several clinical tests were performed for both groups: Schirmerl test, tear break-up time (TBUT) and fluorescein staining showing epithelial defects. The groups were homogeneous about the age and sex distribution. Exclusion criteria: any ocular or general associated disease. Statistic analyse: t-student test.

Results

First examination (after one week treatment) show that 73,68% patients treated with Systane did not have subjective symptoms comparing with 47,05% patients without Systane. Final tests (3 week examination) results for subjective symptoms were improved in both groups:94,73% group A and 70,58% group B (p<0,001). Abnormal values (under 10 mm) for Schirmer 1 test were found in 17,64% of group B patients comparing with 11,76% patients of group A at the first examination. Final Schirmer 1 test results are statistically better in group A 100%-normal values, comparing with 88,23%-normal values in group B. The stability of tear film (TBUT) is altered in 52,94% of purified water treated patients; only in 21,05% of Systane patients existing this problem at the first examination(p<0,001). After 3 weeks treatment 23,52%group B patients and 5,26% group A patients had TBUT altered. Initially fluorescein staining is present in 4 group B patients and in 1 group A patient, comparing with only 1 group B patient in final tests.

Conclusions

Cataract surgery can affect ocular tear film production and stability by many factors including postoperatively anti-inflammatory classical treatment. Systane prevents the signs and symptoms of tear film insufficiency, decrease post surgery complications and improve epithelial repair. Systane gives a higher satisfaction to the patient associated with a healthy and stable ocular surface.


EXOFTALMIA LA ROMANI - DE UNDE PÂNA UNDE?

M. ZEMBA*, ALINASTINGHE*, B. CUCU*, SORANA ANDREI*, VERONICA BOBEICO*, NADIA DOBRESCU*, VIORICA HĂLMACI*, G. FUREDI*, CRISTINASPIROIU** *SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL - CLINICA DE OFTALMOLOGIE **SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIE

CUVINTE CHEIE:

• exoftalmometrie KEY WORDS:

• exophthalmometry

Termenul a fost introdus de oftalmologul german Cohn care a inventat şi un instrument de măsurare a proeminenţei globului ocular in 1865 . De atunci au apărut multe dispozitive care masoară proeminenţa apexului cornean în raport cu marginea orbitală laterală. Cel mai folosit la ora actuală este dispozitivul conceput de Hertel in anul 1940 (3). Valorile proeminenţei globilor oculari variază mult atât în cadrul unei populaţii cât şi de la o populaţie la alta.


SOCIETATEA ROMÂNĂ DE NEUROOFTALMOLOGIE - RONOS

TATIANA ROŞCA - MEDIC PRIMAR NEUROCHIRURG ŞI OFTALMOLOG, DOCTOR ÎN ŞTIINŢE MEDICALE, SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ "SF. PANTELIMON" BUCUREŞTI *%

REZUMAT

Scop

Dezvoltarea neurooftalmologiei din ice pentru promovarea principiilor, politicilor şi practicilor medicate pentru cea mai bună îngrijire neurooftalmo-logică a pacienţilor; dobândirea de cunoştiinţe ştiinţifice şi clinice în domenii înrudite cu Neurooftalmologia.

Valorile Fundamentale ale RONOS sunt aspiraţia către performanţă pre-cum şi încurajarea pionieratului, a spiritului inovator şi a colaborării interdiscipli-nare, In vederea responsabilizării actului medical.

Locul RONOS In puzzle-ul neuro-ştiinţelor la nivel mondial.

ABSTRACT

Aim

To develop clinical neuro-ophthalmology for promoting the medical principles, policies and practices in view of better neuro-ophthlamological care of patients; acquiring scientific and clinical knowledge in kin fields to Neuro-ophthalmology.

The fundamental values of RONOS are aspiration to performance and encouraging the pioneering, the innovating spirit and the interdisciplinary cooperation for making the medical performance more responsible.

RONOS's place among the world neuro-sciences.


CRITERIILE DE DIAGNOSTIC REVIZUITE PENTRU NEUROIVIIELITA OPTICĂ

CRISTINAPANEA**, SIMONA PETRESCU**, CONF. MONICA POP***

CONF. LILIANAVOINEA, ANA-MARIA DASCĂLU*, MIRUNA NICOLAE*, E. UNGUREANU*,

AIDA PANCA*, SÂNZIANA GRĂDINARU*

CLINICAOFTALMOLOGIE ASPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI*

CLINICADE NEUROLOGIE ASPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENŢĂ ELIAS BUCUREŞTI**

SPITALUL DE URGENŢE OFTALMOLOGICE ***


VARIATIA SECRETIEI LACRIMALE LA IEPURI IN FUNCTIE DE AFECTAREA GLANDELOR ACCESORII MEIBOMIENE

CRISTINA STAN*, OANA VISAN*, O. SAMOILA*, CRISTINA MOGOSAN**, CRISTINA CRACI-

UN***, MIHAELA MERA****

*CLINICAOFTALMOLOGICAUMF "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA

**CATEDRA DE FARMACOLOGIE UMF "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA

***CATEDRADE BIOCHIMIE UMF "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA

****CATEDRADEANATOMIE PATOLOGICA UMF "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA


EFECTELE SEROTONINEI ASUPRA REACTIVITÂTII VASCULARE OCULARE

OANAANDREIACOMAN, OANA RALUCA SAVU, ISABEL GHIŢĂ, H. PĂUNESCU, L. COMAN, I. FULGA - CATEDRA DE FARMACOLOGIE ŞI FARMACOTERAPIE, UMF "CAROL DAVILA", BUCUREŞTI

REZUMAT

Introducere

Serotoninaprezintă receptorispecific'! cu numeroase tipurişisubtipuri.

Scopul prezentei lucrări a fost analiza diferenţelor de reactivitate între vasele sanguine (artere şi vene) iridiene si conjunctivale. Calibrul vascular s-a măsurat utilizând o tehnică noninvazivă, după instilarea intraoculară de serotonină în diferite concentraţii.

Material şi metodă

Testările s-au făcutpe şobolani, împărţiţi în loturi martor şi de studiu.

Modificările calibrului vaselor studiate înainte şi după instilarea soluţiilorau fost evaluate prin măsurarea diametrelor la intervale de 30 secunde, pe o durată de 6 minute. Diferenţierea dintre artere şi vene s-a făcutprin instilarea intraoculară de felodipină după cele 6 minute. Semnificaţia statistică a diferenţelor dintre valo-rile obţinute la fiecare 30 secunde şi valorile martorla momentul initial a fost eval-uată prin testul t Student, varianta "paired".

Rezultate

S-au obţinut diferenţe de reactivitate atât între vasele iridiene şi cele conjunctivale cât şi între teritoriul arterial şi venos de la nivelul irisului, pentru diferitele concentraţii de serotonină testate.

Concluzii

La nivelul vaselor conjunctivale şi iridiene există receptori serotoninergici de mai multe tipuri şi cu densităţi diferite, a căror activare a determinat vasocon-stricţie în ambele teritorii, cu evoluţie şi intensitate diferite. La nivelul irisului s-au înregistrat diferenţe de reactivitate între artere şi vene, probabil datorită unei den-sităţi diferite de receptori între cele două teritorii. Răspunsul vascular diferitpoate fi considerat un mijloc de protecpe a irisului faţă de propagarea unei infecpi conjunctivale.

CUVINTE CHEIE:

• serotonina,

• conjunctiva,

• iris,

• vascularizape.

ABSTRACT

Introduction

Serotonin presents specific receptors of many types and subtypes. The aim of this study was to analyze the differences in reactivity between the vessels (arteries and veins) of the iris and conjunctiva. The vascular diameter was measured using a noninvasive technique after intraocular administration of different doses of serotonin.

Material and methods

The tests were performed on rats, divided in control and study groups. The modifications of studied vessels' diameters before and after topical administration of the solutions were evaluated by measuring these diameters at fixed time intervals of 30 seconds, for 6 minutes. Differentiation between arteries and veins was made using topical administration of felodipine after the testing 6 minutes interval. The statistical significance of differences between the values obtained in each interval of 30 seconds and the control values at the initial moment was evaluated using t-test, the "paired" variant.

Results

There were obtained differences in reactivity between iridian and conjunctiva! vessels and between iridian arteries and veins for the different concentrations of tested serotonin solutions.

Conclusions

Iridian and conjunctiva! vessels contain serotonin receptors with different types and densities, whose activation produced vasoconstriction in both territories, but with different evolution and intensity. Differences in reactivity were found between iridian arteries and veins, probably due to a different density of receptors between those two territories. The different vascular response might be a protective mechanism against dissemination of conjunctiva! infections.

KEYWORDS:

• serotonin,

• conjunctiva,

• iris,

• vasculature.