EFECTUL DE ÎNVĂŢARE ÎN PERIMETRIA STANDARD COMPUTERIZATĂ

C. DANIELESCU, D. CHISELITĂ
CLINICA OFTALMOLOGIE - SPITALUL CLINIC DE URGENŢE "SF. SPIRIDON" IAŞI

Scopul lucrării: Evidenţierea efectului de învăţare în efectuarea perimetriei standard computerizate şi aprecierea valorii primului cîmp vizual (CV) în diagnosticul glaucomului.

Pacienti şi metodă: Studiu prospectiv ce a inclus 48 pacienţi (91 ochi) suspecţi de glaucom ce au efectuat primele 3 cāmpuri vizuale într-un interval maxim de 12 luni.

Rezultate: 32 de ochi au fost diagnosticaţi cu HTIO, restul cu GPUD. Ameliorarea sensibilităţii de la un CV la următorul (considerată expresie a efectului de învăţare) a apărut în medie în 45,05% din ochi la al 2-lea CV (în medie în 3,39 2,72 puncte) şi în 37,36% din ochi (3,05 2,13 puncte) la al 3-lea CV.

Considerānd (ca ipoteză de lucru) al treilea cāmp vizual ca etalon, am constatat că primul cāmp vizual are o sensibilitate de 87,03 % şi o specificitate de 89.18 % în detectarea deficitelor perimetrice glaucomatoase (eficienţă 89,01 %). Al doilea cāmp vizual are o sensibilitate de 92,59 % şi o specificitate de 89,18 % în detectarea deficitelor perimetrice (eficienţă 91,2 %).

Concluzii: Efectul de învăţare este prezent în primele 3 cāmpuri vizuale, dar pare să influenţeze în mică măsură diagnosticul defectelor perimetrice glaucomatoase. O posibilă explicaţie este prezenţa în proporţie crescută a defectelor perimetrice importante (mai uşor de evidenţiat chiar de la primul cîmp vizual) la pacienţii luaţi în studiu.

Cuvinte cheie:

Purpose: To highlight the learning effect in automated perimetry and to assess the value of the first visual field in glaucoma diagnosis.

Method: A prospective study that included 48 patients (91 eyes) -glaucoma suspects-who performed 3 visual field tests in no more than 12 months.

Results: 32 eyes were diagnosed with intraocular hypertension and the others with POAG. An improvement (expression of the learning effect) was noted in 45,05% of eyes (in an average of 3,39 2,72 points) in the second visual field and in 37,36% of eyes (3,05 2,13 points) in the third visual field.

Considering (as a hypothesis) the third visual field as gold standard, the first test had a sensitivity of 87.03% and a specificity of 89.18% in detecting visual field defects (efficiency 89,01%). The second test had a sensitivity of 92.59% and a specificity of 89.18% (efficiency 91,2%).

Conclusions: The learning effect was present in the first three tests, but seems to have little influence on the diagnosis of visual field defects. A possible explanation is the presence to a large extent of important visual field loss (obvious from the first test) in the included patients.

Keywords: