13. INFLUENŢA OPERAŢIEI DE CATARACTĂ ASUPRA EFICIENŢEI TRABECULECTOMIEI LA PACIENŢII CU GLAUCOM CU UNGHI DESCHIS

DORIN CHISELIŢĂ, INGRID ANTOHI, RADU MEDVICHI, CIPRIAN DANIELESCU, CRENGUŢA MARCU, ANCA TRIFINA, CORNELIA CIOBANU
 CLINICA I OFTALMOLGIE, IAŞI

REZUMAT

Scopul lucrării

Influenţa operaţiei de cataractă asupra efectului hipotonizant ocular indus de trabeculectomia efectuată la pacienţii cu glaucom cu unghi deschis.

Material şi metodă

Studiu retrospectiv şi comparativ care include două loturi:

- 32 pacienţi cu glaucom cu unghi deschis operaţi, controlaţi presional, la care s-a efectuat operaţia de cataractă după un interval minim de urmărire de 6 luni de la trabeculectomie (grupul CT)

- 44 cazuri cu glaucom cu unghi deschis (primitiv şi secundar) operaţi (trabeculectomie) controlaţi presional (grupul T)

Evaluarea cazurilor a inclus: presiunea intraoculară preoperatorie, postoperatorie precoce (2 luni) şi tardivă (18 luni), complicaţiile intra şi postoperatorii ale operaţiei de cataractă, medicaţia antiglaucomatoasă necesară.

Rezultate

Operaţia de cataractă la pacienţii trabeculectomizaţi creşte presiunea intraoculară (PIO medie iniţială = 15,31 mmHg, PIO medie la ultimul control = 18,53 mmHg, PIO medie = 3,22 mmHg). Creşterea presiunii intraoculare este mai importantă după extracţie extracapsulară decât după facoemulsie (3,70 versus 2,01 mmHg).

Succesul terapeutic calificat este de 81,25% în grupul CT. În grupul T, presiunea intraoculară postoperatorie se menţine constantă pe toată durata de urmărire; numărul de medicamente antiglaucoamtoase adiţionale este mai mare în grupul CT decât în grupul T (0,7 vs 0,5). Grupul de pacienţi cu complicaţii intra şi postoperatorii au PIO mai mare decât cel fără complicaţii ( PIO medie precoce = 3,1 mmHg, ? PIO medie tardiv = 1,1 mmHg).

Concluzii

Chirurgia cataractei la pacienţii cu filtrantă preexistentă eficientă creşte presiunea intraoculară şi numărul de medicamente antiglaucomatoase adiţionale. Creşterea presiunii intraoculare este mai importantă după extracţie extracapsulară decât după facoemulsie. Complicaţiile intra şi postoperatorii induc o creştere a presiunii intraoculare mai importantă în primele luni după operaţia de cataractă.

CUVINTE CHEIE:

• presiune intraoculară,
• glaucom cu unghi deschis,
• operaţie de cataractă după trabeculectomie.