In Memoriam – Profesor Doctor Benone Carstocea

In Memoriam

Prof. Dr. Benone Carstocea

 bc
Prof. Dr. Benone Cârstocea

 

6 Septembrie 1948 – 11 Octombrie 2011

 

Președinte al Societății Române de Oftalmologie

1996 – 2011

 

Educat în spiritul și rigoarea militară, Profesorul Benone Cârstocea și-a făcut ucenicia în oftalmologie la Spitalul Militar Central București, acolo unde și-a continuat activitatea, promovând cu succes toate treptele ierarhice, ajungând șef de clinică și profesor al Facultății de Medicină din București.

De-a lungul întregii și strălucitei cariere medicale și universitare, Profesorul Benone Cârstocea a fost animat de dorința de perfecționare continuă, de atașamentul necondiționat față de pacienți, de grija de a ajuta pe cei tineri în dezvoltarea lor profesională.

A introdus ecografia oculo-orbitala si angiofluorografia retiniana si a fost pionier in utilizarea laseri-lor in oftalmologie, colaborand permanent cu Institutul Roman de Fizica Atomica, in realizarea prototipurilor de laser disruptor cu YAG – ND si foto-coagulator de productie romaneasca, precum si a bisturiului laser cu varf de safir si bioxid de carbon sau laser colorant pompat cu azot.

Spirit inventiv, combativ și constructiv, Profesorul Benone Cârstocea și-a dedicat o bună parte din cariera profesională unui capitol foarte dificil din patologia oculara și anume, cea vitreoretiniană.

A impulsionat o activitate de pionierat în acest domeniu și a obtinut succese remarcabile deschizând o cale nouă și promițătoare pentru generațiile tinere. Dotat cu aptitudini de cercetator și inovator, Profesorul Benone Cârstocea s-a remarcat, atat pe plan național, cât și internațional, ca o personalitate pregnantă și respectată.

S-a implicat în organizarea, dezvoltarea și consolidarea Societății Române de Oftalmologie, al cărei Președinte a fost în intervalul 1996 – 2011, ultima sa prestație remarcabilă făcându-se la al X lea Congres Național de Oflamologie, din Octombrie 2011, părăsindu-ne fulgerător, la numai două zile de la incheierea acestuia, pe 11 Octombrie 2011.