Al VII-lea Congres al Societatii Romane de Cataracta si Chirurgie Refractiva si Conferinta Anuala a Societatii Romane RetinaAl VII-lea Congres al Societatii Romane de Cataracta si Chirurgie Refractiva si Conferinta Anuala a Societatii Romane Retina, AMANAT

AMANAT